intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Chia sẻ: Danh Nguyen Tuong Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

59
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học sinh trung học cơ sở đang ở giai đoạn có nhiều thay đổi về tâm, sinh lí và nhận thức. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở sẽ giúp học sinh nhận thức đúng đắn phù hợp với lứa tuổi từ đó tự điều chỉnh hành vi đạo đức cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội. Bài viết trình bày thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 6/2018, tr 44-48<br /> <br /> THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC<br /> CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ<br /> TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH<br /> Nguyễn Thị Hồng Vân - Trường Trung học cơ sở Kì Bá, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình<br /> Ngày nhận bài: 04/06/2018; ngày sửa chữa: 09/06/2018; ngày duyệt đăng: 18/06/2018.<br /> Abtract: Secondary school students are in the phase of psychological and physical and cognitive<br /> changes. Therefore, moral education plays an important role in helping the students recognize the<br /> appropriate behaviours in line with the moral standards and norms of the society. In this article,<br /> author presents situation of management of moral education for secondary school students in Thai<br /> Binh city, Thai Binh province.<br /> Keywords: Morality, moral education, student, secondary school, management.<br /> Bài viết trình bày thực trạng quản lí hoạt động<br /> 1. Mở đầu<br /> Giáo dục nước ta đang chuyển mình trong thế giới có GDĐĐ cho HS THCS trên địa bàn TP. Thái Bình, tỉnh<br /> nhiều thay đổi nhanh và phức tạp. Toàn cầu hoá và hội nhập Thái Bình.<br /> quốc tế về giáo dục đã trở thành xu thế tất yếu. Cách mạng 2. Nội dung nghiên cứu<br /> khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông, 2.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu<br /> kinh tế tri thức ngày càng phát triển mạnh mẽ, tác động trực<br /> Để tìm hiểu thực trạng quản lí hoạt động GDĐĐ cho<br /> tiếp đến sự phát triển giáo dục. GD-ĐT có vai trò quan trọng<br /> HS THCS trên địa bàn TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình,<br /> trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ.<br /> chúng tôi đã tiến hành khảo sát trên 195 cán bộ quản lí<br /> Có thể nói, nền tảng giáo dục phổ thông vững chắc dựa trên<br /> cơ sở hình thành và phát triển nhân cách con người, hướng (CBQL), giáo viên (GV) ở 5 trường THCS (Kì Bá, Minh<br /> Thành, Trần Phú, Tây Sơn và Phú Xuân) trên địa bàn TP.<br /> tới mục tiêu phát triển toàn diện<br /> Thái Bình năm học 2016-2017 bằng nhiều phương pháp<br /> Chúng ta đang đối mặt với xu hướng cầu hóa và hội<br /> nhập, thực trạng phát triển nhanh như vũ bão của công nghiên cứu như: Điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn, tọa<br /> nghệ thông tin trong khi chưa thực sự kiểm soát được dẫn đàm, thống kê toán học để xử lí số liệu điều tra bằng phần<br /> tới còn có một bộ phận học sinh (HS) trung học cơ sở mềm SPSS, phần mềm Excel. Chúng tôi sử dụng thang<br /> (THCS) có sự sa sút về đạo đức, nhu cầu cá nhân phát triển đo Likert 3 bậc và sau đó lượng hóa thang đo theo các<br /> lệch lạc, sống vô cảm, ý thức kém trong quan hệ cộng mức độ tương ứng: Thường xuyên/Rất tốt (3 điểm); thỉnh<br /> đồng, thiếu niềm tin trong cuộc sống, không có ý chí, tính thoảng/Tốt (2 điểm); Chưa bao giờ/Chưa tốt (1 điểm).<br /> tự chủ kém nên dễ bị lôi cuốn vào những hành động xấu, 2.2. Kết quả nghiên cứu<br /> không lí tưởng, không mục đích, sống buông thả, đua đòi, 2.2.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lí và giáo<br /> có hành vi côn đồ... Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực viên về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức cho học<br /> trạng trên mà nhà trường, gia đình phải tích cực kiểm soát. sinh tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành<br /> Vì vậy, việc quản lí hoạt động giáo dục đạo đức (GDĐĐ) phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (xem bảng 1)<br /> trong nhà trường đang cần được quan tâm.<br /> Bảng 1. Nhận thức của CBQL và GV về tầm quan trọng của GDĐĐ cho HS tại các trường THCS<br /> trên địa bàn TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình<br /> Mức độ<br /> Đồng ý<br /> Không đồng ý<br /> TT<br /> Nội dung đánh giá<br /> Số lượng<br /> (%)<br /> SL<br /> %<br /> (SL)<br /> 1 Đạo đức quan trọng hơn tài năng<br /> 92<br /> 47,2<br /> 103<br /> 52,8<br /> 2 Tài năng quan trọng hơn đạo đức<br /> 88<br /> 45,1<br /> 107<br /> 54,9<br /> 3 Cả Tài và Đức đều quan trọng<br /> 187<br /> 95,9<br /> 8<br /> 4,10<br /> 4 GDĐĐ chỉ có trong môn GDCD<br /> 115<br /> 59,0<br /> 80<br /> 41,0<br /> <br /> 44<br /> <br /> Email: hongvan74kb@gmail.com<br /> <br /> VJE<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 6/2018, tr 44-48<br /> <br /> GDĐĐ có trong tất cả các môn học<br /> GDĐĐ chỉ cần thực hiện trong nhà trường<br /> GDĐĐ chỉ cần thực hiện ở gia đình<br /> GDĐĐ chỉ cần thực hiện ở ngoài xã hội<br /> GDĐĐ cần thực hiện ở cả gia đình, nhà trường và ngoài xã hội<br /> GDĐĐ chỉ cần phải thực hiện ở lứa tuổi HS<br /> GDĐĐ cần thực hiện ở mọi lứa tuổi<br /> GDĐĐ chỉ cần thực hiện khi có người khác kiểm tra, nhắc nhở<br /> GDĐĐ cần thực hiện một cách tự nguyện, thường xuyên<br /> <br /> 109<br /> 39<br /> 33<br /> 39<br /> 193<br /> 49<br /> 175<br /> 6<br /> 175<br /> <br /> 55,9<br /> 20,0<br /> 16,9<br /> 20,0<br /> 99,0<br /> 25,1<br /> 89,7<br /> 3,10<br /> 89,7<br /> <br /> 86<br /> 156<br /> 162<br /> 156<br /> 2<br /> 146<br /> 20<br /> 189<br /> 20<br /> <br /> 44,1<br /> 80,0<br /> 83,1<br /> 80,0<br /> 1,0<br /> 74,9<br /> 10,3<br /> 96,9<br /> 10,3<br /> <br /> hàng ngày. Vì vậy, việc đánh giá đạo đức, kết quả rèn<br /> luyện, xếp loại đạo đức cho đúng là công việc khó khăn,<br /> phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và cần phải<br /> kết hợp thu thập nhiều nguồn thông tin khác nhau.<br /> Kết quả xếp loại hạnh kiểm của HS 5 trường THCS<br /> trên địa bàn TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình qua 03 năm<br /> học 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017 được thể hiện ở<br /> bảng 2:<br /> <br /> Kết quả bảng 1 cho thấy: hầu hết CBQL và GV nhận<br /> thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của GDĐĐ trong<br /> cuộc sống, cụ thể: 95,9% CBQL và GV cho rằng cả tài<br /> và đức đều rất quan trọng, 45,1% CBQL và GV cho rằng<br /> tài năng quan trọng hơn đạo đức và 47,2% CBQL và GV<br /> cho rằng đạo đức quan trọng hơn tài năng.<br /> Đánh giá về vai trò của GDĐĐ trong các môn học:<br /> có 59,0% CBQL và GV cho rằng GDĐĐ chỉ có trong<br /> <br /> Bảng 2. Xếp loại hạnh kiểm của HS các trường THCS trên địa bàn TP. Thái Bình trong 3 năm học<br /> Xếp loại hạnh kiểm (%)<br /> Tốt<br /> Khá<br /> TB<br /> 2014 - 2015<br /> 9446<br /> 86,1<br /> 12,5<br /> 1,4<br /> 2015 - 2016<br /> 9383<br /> 83,7<br /> 13,8<br /> 2,3<br /> 2016 - 2017<br /> 8550<br /> 85,0<br /> 12,9<br /> 1,9<br /> (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015, 2015-2016; 2016-2017<br /> của phòng GD-ĐT TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình)<br /> Năm học<br /> <br /> Số lượng (SL)<br /> <br /> môn Giáo dục công dân; 55,9% CBQL và GV được<br /> khảo sát cho rằng GDĐĐ có trong các môn học. Để đánh<br /> giá về việc GDĐĐ ở nhà trường, gia đình và xã hội có<br /> 20,0% GV cho rằng GDĐĐ chỉ cần thực hiện ở nhà<br /> trường và 16,9% GV cho rằng GDĐĐ chỉ cần thực hiện<br /> ở gia đình, có 20,0% GV cho rằng GDĐĐ chỉ cần thực<br /> hiện ở ngoài xã hội. Nhưng bên cạnh đó, có tới 99,0%<br /> GV cho rằng GDĐĐ cần thực hiện ở cả gia đình, nhà<br /> trường và ngoài xã hội và 89,7% GV cho rằng GDĐĐ<br /> cần thực hiện ở mọi lứa tuổi.<br /> Như vậy, phần lớn GV đều nhận thức được tầm quan<br /> trọng của đạo đức trong nhân cách của con người, nhưng<br /> chưa nhận thức đúng vai trò GDĐĐ trong các môn học,<br /> trong các hoạt động khác nhau của nhà trường và trách<br /> nhiệm của GV, gia đình.<br /> 2.2.2. Thực trạng kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh<br /> các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái<br /> Bình, tỉnh Thái Bình<br /> Đạo đức của con người biểu hiện rất đa dạng qua<br /> nhận thức, thái độ, hành vi trong học tập, trong cuộc sống<br /> <br /> Yếu<br /> 0,1<br /> 0,1<br /> 0,1<br /> <br /> Bảng 2, cho thấy: Trong 3 năm học, đa số HS xếp loại<br /> hạnh kiểm tốt; hạnh kiểm khá chiếm tỉ lệ nhỏ; một số ít<br /> HS xếp loại hạnh kiểm trung bình và yếu (0,1%) tuy<br /> nhiên, cũng cần phải quan tâm đúng mức. Đây là vấn đề<br /> mà các trường THCS trên địa bàn TP. Thái Bình cần đặc<br /> biệt quan tâm, nhanh chóng tìm ra những biện pháp tích<br /> cực, hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng trong việc<br /> GDĐĐ HS.<br /> Trong những năm gần đây, giáo dục của TP. Thái<br /> Bình đã có nhiều thay đổi nhờ tăng cường và tổ chức tốt<br /> công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống,<br /> giáo dục nhân cách cho HS. Các nhà trường đã có những<br /> kế hoạch, biện pháp tích cực trong giáo dục, đặc biệt là<br /> trong công tác GDĐĐ.<br /> 2.2.3. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức<br /> cho học sinh các trường trung học cơ sở thành phố Thái<br /> Bình, tỉnh Thái Bình<br /> - Thực trạng lập kế hoạch GDĐĐ cho HS THCS<br /> (xem bảng 3)<br /> <br /> 45<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 6/2018, tr 44-48<br /> <br /> Bảng 3. Thực trạng lập kế hoạch GDĐĐ cho HS các trường THCS trên địa bàn TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình<br /> <br /> STT<br /> <br /> Mức độ thực hiện<br /> Thỉnh<br /> Thường xuyên<br /> thoảng<br /> Tỉ lệ<br /> SL<br /> SL<br /> %<br /> (%)<br /> 195<br /> 100,0<br /> 0<br /> 0,0<br /> <br /> Các loại kế hoạch<br /> <br /> Kế hoạch GDĐĐ cho cả năm học<br /> Kế hoạch GDĐĐ cho các ngày lễ<br /> lớn và các đợt thi đua trong năm<br /> Kế hoạch GDĐĐ cho từng học kì<br /> Kế hoạch GDĐĐ từng tháng<br /> Kế hoạch GDĐĐ cho từng tuần<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> Chưa<br /> bao giờ<br /> <br /> ĐTB<br /> <br /> Thứ<br /> bậc<br /> <br /> SL<br /> <br /> %<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0,0<br /> <br /> 1,95<br /> <br /> 1<br /> <br /> 107<br /> <br /> 54,9<br /> <br /> 23<br /> <br /> 11,8<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0,0<br /> <br /> 1,60<br /> <br /> 4<br /> <br /> 170<br /> 156<br /> 88<br /> <br /> 87,2<br /> 80,0<br /> 45,1<br /> <br /> 7<br /> 29<br /> 59<br /> <br /> 3,6<br /> 14,9<br /> 30,3<br /> <br /> 0<br /> 10<br /> 48<br /> <br /> 0,0<br /> 5,1<br /> 24,6<br /> <br /> 1,77<br /> 1,85<br /> 1,47<br /> <br /> 3<br /> 2<br /> 5<br /> <br /> động của mình, mà trọng tâm là duy trì nề nếp, phát động<br /> thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, theo dõi,<br /> thi đua, đánh giá, khen thưởng, kỉ luật... Tổ chức các hoạt<br /> động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động nhân đạo từ thiện,<br /> các cuộc thi nhằm tuyên truyền phòng chống ma túy, tệ<br /> nạn xã hội, bảo vệ môi trường, thi tìm hiểu truyền thống,<br /> thi văn nghệ, thể dục thể thao... Thông qua các hoạt động<br /> trên nhằm nâng cao giá trị đạo đức cách mạng, rèn luyện<br /> năng lực thể lực cho HS.<br /> <br /> Bảng 3 cho thấy: Việc lập kế hoạch của các trường<br /> được thực hiện khá tốt, việc lập kế hoạch GDĐĐ cho cả<br /> năm được đánh giá là việc làm thường xuyên (chiếm<br /> 100%), tiếp theo đó là việc lên kế hoạch cho từng học kì<br /> (chiếm 87,2%) và cho từng tháng (chiếm 80,0%). Tuy<br /> nhiên, có thế thấy, việc xây dựng kế hoạch cho từng tuần<br /> chưa được quan tâm đúng mức (45,1%), có 24,6%<br /> CBQL và GV cho rằng, chưa bao giờ thực hiện.<br /> - Thực trạng tổ chức GDĐĐ cho HS THCS (xem<br /> bảng 4)<br /> <br /> Bảng 4. Thực trạng tổ chức GDĐĐ cho HS các trường THCS trên địa bàn TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình<br /> STT<br /> <br /> Nội dung triển khai<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> Phân công quản lí<br /> Chuẩn bị nguồn lực<br /> Tổ chức phối hợp<br /> Tổ chức triển khai<br /> Điều phối hoạt động<br /> <br /> Rất tốt<br /> SL<br /> 55<br /> 88<br /> 165<br /> 185<br /> 120<br /> <br /> %<br /> 28,2<br /> 45,1<br /> 84,6<br /> 94,9<br /> 61,5<br /> <br /> Mức độ thực hiện<br /> Tốt<br /> SL<br /> %<br /> 15<br /> 7,7<br /> 42<br /> 21,5<br /> 30<br /> 15,4<br /> 10<br /> 5,1<br /> 72<br /> 36,9<br /> <br /> Chưa tốt<br /> SL<br /> %<br /> 125<br /> 64,1<br /> 65<br /> 33,3<br /> 0<br /> 0,0<br /> 0<br /> 0,0<br /> 3<br /> 1,5<br /> <br /> ĐTB<br /> <br /> Thứ<br /> bậc<br /> <br /> 0,9<br /> 1,6<br /> 2,40<br /> 2,35<br /> 2,30<br /> <br /> 5<br /> 4<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> <br /> Để quản lí GDĐĐ cần phải xây dựng bộ máy tổ chức<br /> thích hợp. Các bộ phận này có trách nhiệm kế hoạch hóa,<br /> chỉ đạo, kiểm tra công tác GDĐĐ cho HS; quan tâm, tạo<br /> điều kiện để HS có môi trường thuận lợi trong việc phát<br /> triển và hoàn thiện nhân cách, từ đó giúp các em hoàn<br /> thiện dần hành vi đạo đức của mình để trở thành một<br /> công dân tốt cho xã hội.<br /> - Thực trạng chỉ đạo thực hiện GDĐĐ cho HS THCS<br /> Cần chỉ đạo thực hiện GDĐĐ cho HS thông qua các<br /> môn học và các hoạt động ngoài giờ lên lớp như hoạt động<br /> vui chơi, hoạt động xã hội - chính trị, hoạt động thể dục<br /> thể thao nhằm giáo dục cho HS những tri thức khoa học<br /> <br /> Bảng 4 cho thấy: Tổ chức phối hợp; tổ chức triển khai<br /> và điều phối hoạt động GDĐĐ được các CBQL và GV<br /> thực hiện tốt hơn (với ĐTB lần lượt là 2,40 và 2,35). Tuy<br /> nhiên, đối với việc phân công quản lí thì chỉ có 28,2% ý<br /> kiến đánh giá đạt mức độ rất tốt trong khi đó có tới 64,1%<br /> ý kiến đánh giá mức độ chưa tốt; đối với việc chuẩn bị<br /> nguồn lực thì có tới 33,3% ý kiến đánh giá chưa tốt.<br /> Qua khai thác thông tin và tọa đàm trực tiếp cho thấy,<br /> phải có một bộ phận chuyên trách về quản lí GDĐĐ gồm<br /> đại diện: Bí thư Chi bộ, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công<br /> đoàn, Tổ chuyên môn, GV chủ nhiệm, Tổng phụ trách<br /> Đội, Bí thư Đoàn Thanh niên,... xây dựng kế hoạch hoạt<br /> <br /> 46<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 6/2018, tr 44-48<br /> <br /> Bảng 6 cho thấy: việc kiểm tra hoạt động GDĐĐ của<br /> GV chủ nhiệm, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch GDĐĐ<br /> trong từng tuần, kiểm tra hoạt động tự quản của HS được<br /> tiến hành thường xuyên và đạt kết quả tốt hơn; việc kiểm<br /> <br /> thực tế, những chuẩn mực đạo đức, kĩ năng giao tiếp nhằm<br /> xây dựng và phát triển phẩm chất, năng lực của HS.<br /> Thực tế cho thấy hầu hết các trường đã thực hiện tốt<br /> việc chỉ đạo GDĐĐ cho HS (xem bảng 5).<br /> <br /> Bảng 5. Thực trạng chỉ đạo thực hiện GDĐĐ cho HS các trường THCS<br /> trên địa bàn TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình<br /> Mức độ thực hiện<br /> STT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> Nội dung triển khai<br /> <br /> Rất tốt<br /> SL<br /> 131<br /> 153<br /> 165<br /> 185<br /> 123<br /> <br /> Chỉ đạo xây dựng kế hoạch<br /> Chỉ đạo về chuyên môn<br /> Chỉ đạo về nghiệp vụ<br /> Chỉ đạo thực hiện<br /> Chỉ đạo kiểm tra đánh giá<br /> <br /> %<br /> 67,2<br /> 78,5<br /> 84,6<br /> 94,9<br /> 63,1<br /> <br /> Chưa tốt<br /> <br /> Tốt<br /> SL<br /> 64<br /> 42<br /> 30<br /> 10<br /> 72<br /> <br /> %<br /> 32,8<br /> 21,5<br /> 15,4<br /> 5,1<br /> 36,9<br /> <br /> SL<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> %<br /> 0,0<br /> 0,0<br /> 0,0<br /> 0,0<br /> 0,0<br /> <br /> ĐTB<br /> <br /> Thứ<br /> bậc<br /> <br /> 1,0<br /> 1,1<br /> 1,2<br /> 1,3<br /> 1,4<br /> <br /> 5<br /> 4<br /> 3<br /> 2<br /> 1<br /> <br /> tra hồ sơ giáo án đột xuất, định kì; tổ chức hội thảo rút<br /> kinh nghiệm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực<br /> <br /> - Thực trạng kiểm tra, đánh giá GDĐĐ cho HS THCS<br /> (xem bảng 6)<br /> <br /> Bảng 6. Thực trạng kiểm tra, đánh giá GDĐĐ cho HS THCS<br /> TT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> <br /> Nội dung triển khai<br /> <br /> Mức độ thực hiện<br /> Tốt<br /> Chưa tốt<br /> SL<br /> %<br /> SL<br /> %<br /> <br /> ĐTB<br /> <br /> Thứ<br /> bậc<br /> <br /> 88,7<br /> <br /> 22<br /> <br /> 11,3<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0,0<br /> <br /> 2,89<br /> <br /> 1<br /> <br /> 49,2<br /> <br /> 42<br /> <br /> 21,5<br /> <br /> 57<br /> <br /> 29,2<br /> <br /> 2,20<br /> <br /> 3<br /> <br /> 64,1<br /> <br /> 30<br /> <br /> 15,4<br /> <br /> 40<br /> <br /> 20,5<br /> <br /> 2,44<br /> <br /> 2<br /> <br /> 30,3<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5,1<br /> <br /> 126<br /> <br /> 64,6<br /> <br /> 1,66<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6,2<br /> <br /> 98<br /> <br /> 50,3<br /> <br /> 85<br /> <br /> 43,6<br /> <br /> 1,63<br /> <br /> 6<br /> <br /> 31,3<br /> <br /> 71<br /> <br /> 36,4<br /> <br /> 63<br /> <br /> 32,3<br /> <br /> 1,99<br /> <br /> 4<br /> <br /> 22,1<br /> <br /> 13<br /> <br /> 6,7<br /> <br /> 139<br /> <br /> 71,3<br /> <br /> 1,51<br /> <br /> 7<br /> <br /> 11,3<br /> 2,6<br /> <br /> 14<br /> 15<br /> <br /> 7,2<br /> 7,7<br /> <br /> 159<br /> 175<br /> <br /> 81,5<br /> 89,7<br /> <br /> 1,30<br /> 1,13<br /> <br /> 8<br /> 9<br /> <br /> Rất tốt<br /> SL<br /> %<br /> <br /> Kiểm tra hoạt động GDĐĐ của GV chủ<br /> 173<br /> nhiệm<br /> Kiểm tra hoạt động tự quản của HS<br /> 96<br /> Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch GDĐĐ<br /> 125<br /> trong từng tuần<br /> Kiểm tra công tác giáo dục HS cá biệt<br /> 59<br /> Việc kiểm tra các hoạt động giáo dục<br /> 12<br /> ngoài giờ lên lớp của các bộ phận được<br /> phân công,<br /> Kiểm tra hoạt động GDĐĐ của GV bộ<br /> 61<br /> môn<br /> Hiệu trưởng các trường cần tăng cường<br /> 43<br /> chỉ đạo dự giờ thăm lớp,<br /> Kiểm tra hồ sơ giáo án đột xuất, định kì. 22<br /> Tổ chức hội thảo rút kinh<br /> 5<br /> <br /> thực hiện nhiệm vụ GDĐĐ thông qua hoạt động giảng<br /> dạy và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho đội<br /> ngũ GV vì đây là hoạt động kiểm tra, đánh giá được đánh<br /> giá là kém nhất tại một số trường THCS.<br /> 2.3. Đánh giá thực trạng quản lí hoạt động giáo dục<br /> đạo đức cho học sinh các trường trung học cơ sở trên<br /> địa bàn thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình<br /> <br /> Công tác kiểm tra giúp nhà quản lí có thể đánh giá<br /> được tiến độ thực hiện kế hoạch, tìm ra những ưu điểm<br /> cũng như những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực<br /> hiện để có những biện pháp điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh<br /> đó, kiểm tra, đánh giá còn là cơ sở để khen thưởng hợp<br /> lí, có tác dụng khích lệ tinh thần nhằm mang lại hiệu quả<br /> cao trong công việc.<br /> <br /> 47<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 6/2018, tr 44-48<br /> <br /> Từ những kết quả nghiên cứu về thực trạng công tác<br /> quản lí GDĐĐ cho HS các trường THCS trên địa bàn<br /> thành phố Thái Bình, tác giả nhận thấy có những ưu điểm<br /> và hạn chế sau:<br /> 2.3.1. Ưu điểm<br /> - Về phía CBQL: có nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm<br /> quan trọng của công tác quản lí GDĐĐ cho HS. Nhiều hiệu<br /> trưởng đã quán triệt tốt các chỉ thị, các văn bản hướng dẫn<br /> của các cấp, các ngành đến đội ngũ GV, HS ngay từ đầu<br /> năm học. Trong quá trình giáo dục toàn diện, hiệu trưởng đã<br /> có chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng<br /> GDĐĐ cho HS trong giai đoạn hiện nay.<br /> - Về phía GV: Bên cạnh nâng cao nhận thức cho GV<br /> chủ nhiệm, GV bộ môn và các đoàn thể trong trường, các<br /> nhà trường tiếp tục triển khai kế hoạch GDĐĐ HS thường<br /> kì từ cán bộ đến các lực lượng để họ quán triệt tốt nội dung,<br /> chương trình, chỉ đạo HS tham gia hoạt động do nhà trường<br /> đề ra một cách có hiệu quả. Sự phong phú của các hoạt động<br /> giáo dục ngoài giờ lên lớp: Tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn,<br /> giao lưu, thi tìm hiểu, tham quan... thật sự đã trở thành hoạt<br /> động GDĐĐ cho HS có hiệu quả. Sự chỉ đạo và phối hợp<br /> giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường nhằm phát huy<br /> sức mạnh tổng hợp của các lực lượng này trong việc nâng<br /> cao hiệu quả công tác GDĐĐ HS.<br /> - Về phía HS: Đa số HS có nhận thức đúng đắn về<br /> chuẩn mực đạo đức nên đã có những thái độ, hành vi đạo<br /> đức đúng đắn; tự vươn lên để khẳng định mình trong học<br /> tập, rèn luyện và tu dưỡng; có lí tưởng, có lối sống lành<br /> mạnh, ham học hỏi, có hoài bão và ước mơ cao đẹp;<br /> không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để hoàn<br /> thiện phẩm chất và nhân cách, biết coi trọng những giá<br /> trị tinh thần, giá trị đạo đức nhất là giá trị đạo đức truyền<br /> thống, không bị cám dỗ trước những tác động xấu, tầm<br /> thường, giữ được kỉ cương, nề nếp.<br /> 2.3.2. Hạn chế<br /> Công tác quản lí hoạt động GDĐĐ cho HS còn có<br /> một số hạn chế sau:<br /> + Xây dựng kế hoạch chưa sát thực tế, còn chung<br /> chung. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch không được sâu<br /> sát, ít kiểm tra đánh giá.<br /> + Nội dung GDĐĐ chưa toàn diện còn nghèo nàn chưa<br /> đáp ứng được yêu cầu của GDĐĐ trong tình hình mới, việc<br /> thực hiện chưa đạt hiệu quả cao. Các biện pháp, phương<br /> pháp tổ chức GDĐĐ chưa phát huy tính tích cực của HS.<br /> + Sự phối hợp 3 môi trường: Nhà trường, gia đình và<br /> xã hội trong công tác GDĐĐ chưa có hiệu quả cao.<br /> + Việc đánh giá, kiểm tra, khen thưởng kỉ luật về<br /> công tác GDĐĐ HS vẫn còn chưa hiệu quả, chưa kịp thời<br /> nên chưa khuyến khích được các lực lượng giáo dục<br /> tham gia quản lí GDĐĐ cho HS.<br /> <br /> 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế: Sự phối hợp của<br /> các lực lượng GDĐĐ trong và ngoài nhà trường chưa nhịp<br /> nhàng, chưa hiệu quả, nhiều khi còn bị xem nhẹ vì thế chưa<br /> phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia<br /> GDĐĐ cho HS, có lúc nhà trường mất đi tính chủ động,<br /> làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lí GDĐĐ cho<br /> HS. Vì vậy, việc tìm ra một số biện pháp để nâng cao hiệu<br /> quả quản lí công tác GDĐĐ cho HS là một vấn đề hết sức<br /> cấp thiết trong giai đoạn hiện nay ở các trường THCS.<br /> 3. Kết luận<br /> Trong những năm qua, các trường THCS trên địa bàn<br /> TP. Thái Bình đã có nhiều cố gắng trong công tác GDĐĐ<br /> HS. Tuy nhiên, thực trạng công tác quản lí hoạt động<br /> GDĐĐ trong nhà trường còn nhiều hạn chế; công tác tổ<br /> chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá ở một số lĩnh vực chưa<br /> mang lại hiệu quả cao; hình thức tổ chức các hoạt động giáo<br /> dục chưa phong phú, thiếu các biện pháp quản lí phù hợp;<br /> những tồn tại yếu kém trong việc GDĐĐ có nguyên nhân<br /> chủ quan và nguyên nhân khách quan. Để khắc phục tình<br /> trạng này, các nhà quản lí cần có sự chuyển biến thực sự về<br /> nhận thức trong công tác quản lí hoạt động GDĐĐ HS và<br /> rất cần có sự đổi mới căn bản về quản lí hoạt động GDĐĐ<br /> trong các nhà trường; từ đó, sớm tìm ra những biện pháp<br /> hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng quản lí GDĐĐ HS hơn<br /> nữa, góp phần nâng cao chất lượng GDĐĐ cho HS nói riêng<br /> và chất lượng giáo dục toàn diện nói chung.<br /> Tài liệu tham khảo<br /> [1] Bộ GD-ĐT (2010). Cẩm nang giáo dục đạo đức, lối<br /> sống, phòng chống bạo lực trong nhà trường. NXB<br /> Văn hóa - Thông tin.<br /> [2] Nguyễn Trọng Chuẩn - Phạm Văn Đức - Hồ Sĩ Quý<br /> (2001). Tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống trong<br /> quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. NXB<br /> Chính trị Quốc gia - Sự thật.<br /> [3] Trần Văn Giàu (1993). Giá trị tinh thần truyền thống<br /> của dân tộc Việt Nam. NXB TP. Hồ Chí Minh.<br /> [4] Đỗ Huy (2002). Nhận diện văn hóa Việt Nam và sự<br /> biến đổi của nó trong thế kỉ XX. NXB Chính trị<br /> Quốc gia - Sự thật.<br /> [5] Lê Thị Kim Thúy (2018). Thực trạng quản lí hoạt<br /> động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường<br /> tiểu học thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.<br /> Tạp chí Giáo dục, số 426, tr 21-25; 16.<br /> [6] Phạm Khắc Chương (1995). Một số vấn đề giáo dục<br /> đạo đức và giáo dục đạo đức trong trường phổ<br /> thông. NXB Giáo dục.<br /> [7] Phạm Thị Vui (2018). Một số biện pháp giáo dục đạo<br /> đức cho học viên tại các trung tâm giáo dục nghề<br /> nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành<br /> phố Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, số 426, tr 39-43.<br /> <br /> 48<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=59

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2