intTypePromotion=1

Thực trạng tuân thủ tiêm an toàn của sinh viên đại học chính quy, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Chia sẻ: ViConanDoyle2711 ViConanDoyle2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
2
lượt xem
0
download

Thực trạng tuân thủ tiêm an toàn của sinh viên đại học chính quy, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Mô tả thực trạng tuân thủ tiêm an toàn của sinh viên đại học Điều dưỡng chính quy thực tập lâm sàng. Phương pháp: Mô tả cắt ngang trên 100 sinh viên đại học chính quy khoá 9 được quan sát và đánh giá thực hành tiêm an toàn trên người bệnh từ tháng 2/2016 đến tháng 9/2016.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng tuân thủ tiêm an toàn của sinh viên đại học chính quy, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

  1. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO 6. Trần Quang Huy (2013). Những văn 1. Bộ Y tế (2001). Quyết định 4069/2001/ bản quy định về hồ sơ bệnh án và thực QĐ-BYT về việc ban hành mẫu hồ sơ, bệnh án. trạng ghi hồ sơ Điều Dưỡng tại các bệnh viện, Hội nghị khoa học Điều Dưỡng, Thừa 2. Bộ Y tế (2011). Thông tư 07/2011/TT- Thiên Huế, 5/2013, Bộ Y tế, 5-7. BYT Hướng dẫn công tác Điều Dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. 7. Trần Văn Minh và cộng sự (2011). Đánh giá công tác chăm sóc Điều Dưỡng 3. Bộ Y tế (2013). Công văn số 243/ KCB tại bệnh viện Vạn Ninh, Tạp chí Y học thực – NV về việc chấn chỉnh việc ghi chép thông hành, 223, 35- 39. tin người bệnh trên hồ sơ bệnh án. 8. Trần Thị Minh Tâm và cộng sự (2009). 4. Phan Cảnh Chương và cộng sự (2013). Đánh giá chất lượng ghi chép phiếu chăm Chất lượng ghi chép biểu mẫu hồ sơ Điều sóc của Điều Dưỡng – Nữ Hộ Sinh tại bệnh Dưỡng tại bệnh viện TW Huế, Hội nghị khoa viện Hương Trà – Thừa Thiên Huế, Tạp chí học Điều Dưỡng, Thừa Thiên Huế, 5/2013, Y học thực hành, 167, 32-35. Bộ Y tế, 14-17. 5. Nguyễn Mạnh Dũng (2013). Giáo trình Điều Dưỡng Cơ Sở 1, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, 15-22. THỰC TRẠNG TUÂN THỦ TIÊM AN TOÀN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH 1 Đinh Thị Thu Huyền, 1 Nguyễn Thị Minh Chính, 1 Trần Thu Hiền 1 Phạm Thị Hằng, 1 Đỗ Thị Hòa, 1 Đinh Thị Thu Hằng 1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định TÓM TẮT Mục tiêu: Mô tả thực trạng tuân thủ tiêm khuẩn tay nhanh trước khi đưa kim tiêm qua an toàn của sinh viên đại học Điều dưỡng da 26%; Mang găng khi tiêm tĩnh mạch, chính quy thực tập lâm sàng. Phương pháp: truyền dịch, truyền máu 41%; Kim lấy thuốc Mô tả cắt ngang trên 100 sinh viên đại học đảm bảo vô khuẩn 78%; Tiêm thuốc đúng chỉ chính quy khoá 9 được quan sát và đánh giá định 100%; Tiêm thuốc đúng thời gian 96%; thực hành tiêm an toàn trên người bệnh từ Tiêm đúng vị trí 97%; Tiêm đúng góc kim so tháng 2/2016 đến tháng 9/2016. Kết quả: với mặt da 89%; Tiêm đúng độ sâu 88%; Rút Sinh viên thực hiện tiêm an toàn sử dụng pittông kiểm tra trước khi bơm thuốc 90%; bơm kim tiêm vô khuẩn 100%; Sử dụng xe Bơm thuốc đảm bảo hai nhanh một chậm tiêm khi đi tiêm 97%; Sử dụng khay tiêm khi 91%; Không dùng hai tay đậy nắp kim 74%; đi tiêm 50%; Có hộp đựng vật sắc nhọn ở gần Cô lập ngay bơm kim tiêm đã nhiễm khuẩn nơi tiêm 90%; Rửa tay, sát khuẩn tay nhanh trong hộp an toàn 99%. Kết luận: Sinh viên trước khi chuẩn bị thuốc 26%; Rửa tay, sát hầu hết đều tuân thủ quy trình tiêm theo tiêu chuẩn tiêm an toàn, nhưng vẫn còn một số hạn chế. Đặc biệt việc rửa tay, sát khuẩn tay nhanh trước khi chuẩn bị thuốc và rửa tay, Người chịu trách nhiệm: Đinh Thị Thu Huyền sát khuẩn tay nhanh trước khi đưa kim tiêm Email: dinhhuyendd@gmail.com qua da còn thấp. Ngày phản biện: 23/01/2018 Ngày duyệt bài: 23/02/2018 Từ khoá: Tiêm an toàn, tuân thủ quy Ngày xuất bản: 14/03/2018 trình tiêm, sinh viên Điều dưỡng Khoa học Điều dưỡng - Tập 01 - Số 01 83
  2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC COMPLIANCING SAFE INJECTION OF FULL-TIME UNDERGRADUATE STUDENTS AT NAM DINH UNIVERSITY OF NURSING ABTRACST Objective: To describe the compliancing were followed the prescription, 96% of safe injection of full-time undergraduate them were followed the right time; the right students at clinical setting. position of injections were at 97%; 89% of Methods: A cross-sectional description injections had the right angle from the skin; was conducted on over 100 full- time and the right depth of injections were at 88%; undergraduate students of the 9th course. 90% of injections had tested pisyons before They were observed and evaluated their injecting; Steps of inserting needles and practice of safe injection on patients from taking them out quicky and administering February 2016 to September 2016. Results: medication slowly were followed at 91% 100% of students followed the injection of injections; 74% of students did not use procedure using sterile needles; 97% of their two hands to close the covers of the students used trolleys for injection; 50% of needles; 99% of contaminated needles and students used the injection trays; 90% of syringes were kept separate in safe box. students used a box for sharp objects near Conclusion: Most students followed the the injection site; 26% of students washed injection procedure under 17 standards for their hand and used disinfectant for their safe injection issued by Ministry of Health. hands before they prepare medication; 26% However, there were some limitations such of students washed their hand and used as washing hand and useing disinfectant for disinfectant for their hands before they give their hands before preparing medication and subcutaneous injection; 41% of students giving subcutaneous injection which were at wear gloves before giving intravenous low ratio. injection, fluid transfusion, and blood Keywords: Safe Injection, compliance transfusion; 78% of needles used for taking process, Nursing students medication were sterile. 100% of injections 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Theo WHO tiêm an toàn là quy trình tiêm Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Phạm không gây nguy hại cho người được tiêm, Đức Mục và cộng sự thì mỗi ngày điều trị không gây phơi nhiễm cho người thực hiện một người bệnh phải tiêm tới 2,2 mũi tiêm, mũi tiêm, không tạo chất thải nguy hại cho trong đó chỉ có 17% là mũi tiêm an toàn [3]. người khác và cộng đồng [8]. Tiêm không Một nghiên cứu khác của Đoàn Thị Anh Lê, an toàn có thể gây lây nhiễm nhiều loại tác Trần Thị Thuận tại các cơ sở thực tập của nhân gây nhiều bệnh [8]. Năm 2000, trên sinh viên Điều dưỡng của Đại học Y Dược toàn cầu tình trạng bệnh do tiêm không an thành phố Hồ Chí Minh cho thấy trên 70% toàn gây ra: 21 triệu người bệnh bị viêm gan Điều dưỡng rút thuốc chạm tay vào vùng vô B, 2 triệu bệnh nhân viêm gan C và 260.000 khuẩn, 50% pha thuốc không đúng, 60% rút bệnh nhân nhiễm HIV [6]. Các tác nhân gây thuốc không đủ liều, 47% cô lập kim tiêm bệnh đường máu cũng góp phần gây bệnh không đúng cách, 30% dùng dụng cụ chứa ở nhân viên y tế. Ước tính: 4,4% ca nhiễm vật sắc nhọn không đúng [1]. Theo nghiên HIV và 39% ca nhiễm HBV và HCV là do tổn cứu của Vũ Thị Liên tại bệnh viện Đa khoa thương nghề nghiệp [8]. thuộc khu vực Định Quán có 30% Điều 84 Khoa học Điều dưỡng - Tập 01 - Số 01
  3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC dưỡng không thực hiện đúng quy trình kỹ Trong đó: thuật, 11,11% Điều dưỡng dùng tay đậy nắp n là cỡ mẫu ước lượng kim, 34,44% không rửa tay trước khi tiêm, Z là chỉ số phân phối 30% Điều dưỡng sử dụng cồn quá ướt hoặc quá khô [2]. α là xác suất sai lầm loại 1. Chọn α = 0,05, độ phân chuẩn Z = 1,96 Trên thế giới và trong nước đã có rất nhiều các đề tài nghiên cứu về tiêm an p lấy là 0,6 [1] toàn. Các đề tài chủ yếu là đánh giá về sự d là sai số ước lượng, chọn d = 0,1 tuân thủ, thực hành tiêm an toàn của điều Áp dụng công thức: n = 92, dự tính 10% dưỡng, có rất ít đề tài nghiên cứu về thực từ chối tham gia nghiên cứu, cỡ mẫu nghiên trạng tuân thủ quy trình tiêm của sinh viên. cứu làm tròn 100 sinh viên. Trường đại học Điều dưỡng Nam Định là - Phương pháp chọn mẫu: Sử dụng trường Đại học chuyên ngành Điều dưỡng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 100 duy nhất ở Việt Nam. Trường luôn đặt mục sinh viên từ tổng số sinh viên đại học chính tiêu trang bị những kiến thức, thái độ và thực quy khoá 9 đang đi thực tập lâm sàng tại hành kỹ thuật Điều dưỡng cho sinh viên lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. hàng đầu. Sinh viên sau khi học xong các 2.2.3. Công cụ và phương pháp thu môn học cơ sở và môn học lâm sàng, sẽ thập số liệu được thực tập lâm sàng tại các bệnh viện. Tại đây, dưới sự hướng dẫn, giám sát của Công cụ thu thập số liệu: Được xây dựng giảng viên lâm sàng và điều dưỡng bệnh dựa trên 17 tiêu chuẩn tiêm an toàn do Bộ viện, sinh viên đã được làm nhiều kỹ thuật Y tế ban hành. điều dưỡng, trong đó thuật tiêm - truyền. Phương pháp thu thập số liệu: Nhóm Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nghiên cứu quan sát và đánh giá trực tiếp với mục tiêu: Mô tả thực trạng tuân thủ tiêm thực hành mũi tiêm của sinh viên khi thực an toàn của sinh viên đại học Điều dưỡng hiện trên người bệnh dựa vào bộ công cụ có chính quy thực tập lâm sàng tại bệnh viện sẵn. Mỗi sinh viên được đánh giá 1 lần. Việc Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2016. thực hiện mũi tiêm của sinh viên phải có sự 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP giám sát của giảng viên hoặc điều dưỡng NGHIÊN CỨU bệnh viện. Nhóm nghiên cứu đánh giá bí mật với đối tượng nghiên cứu. 2.1. Đối tượng và thời gian nghiên cứu: Sinh viên đại học Điều dưỡng chính 2.2.4. Phân tích và xử lý số liệu: quy khoá 9 đang đi lâm sàng tại các khoa Số liệu được nhập và phân tích trên phần lâm sàng bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định mềm SPSS 16.0. từ 2/2016 đến tháng 9/2016. 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.2. Thiết kế nghiên cứu Bảng 1: Tuân thủ trước khi tiêm 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu Số Tỷ lệ Sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt Các tiêu chuẩn lượng % ngang để tìm hiểu thực trạng tuân thủ tiêm Có sử dụng xe tiêm khi an toàn của sinh viên Điều dưỡng. 97 97% đi tiêm 2.2.2. Mẫu và phương pháp chọn mẫu Có sử dụng khay tiêm - Cỡ mẫu tính toán theo công thức 50 50% khi đi tiêm 𝑝𝑝𝑝𝑝.(1−𝑝𝑝𝑝𝑝) Có hộp đựng vật sắc n = Z21-α/2 90 90% 𝑑𝑑𝑑𝑑 2 nhọn ở gần nơi tiêm Khoa học Điều dưỡng - Tập 01 - Số 01 85
  4. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Bảng 2: Tuân thủ các bước vô trùng 4. BÀN LUẬN Số Tỷ lệ Chuẩn bị trước tiêm: Sinh viên Điều Các tiêu chuẩn dưỡng có sử dụng xe tiêm khi đi tiêm đạt lượng % 97%, có hộp đựng vật sắc nhọn ở gần nơi Rửa tay, sát khuẩn tay nhanh trước khi 26 26% tiêm đạt 90%, tỷ lệ này phù hợp với nghiên chuẩn bị thuốc cứu của Phạm Ngọc Trâm Điều dưỡng có sử dụng xe tiêm khi đi tiêm đạt 90,88% [6]. Rửa tay, sát khuẩn tay nhanh trước khi 26 26% Sinh viên có sử dụng khay tiêm khi đi tiêm đưa kim tiêm qua da đạt 50% ít hơn so với với nghiên cứu của Phạm Ngọc Trâm 88,05% [6]. Điều này cho Mang găng khi tiêm tĩnh mạch, truyền 16 41% thấy, sinh viên có sử dụng phương tiện tiêm dịch, truyền máu khi tiêm vì khi quan sát chúng tôi thấy sinh viên đẩy xe tiêm đi tiêm hoặc cầm khay Bơm kim tiêm vô 100 100% tiêm đi tiêm hoặc vừa đẩy xe tiêm và cầm khuẩn khay đi tiêm. Và khi thực hiện mũi tiêm cho Kim lấy thuốc đảm người bệnh, có khi 2-3 sinh viên cùng làm 78 78% bảo vô khuẩn 1 phòng và cùng thời điểm trong khi chỉ có 1 khay tiêm nên có sinh viên không có khay Bảng 3: Tuân thủ kỹ thuật tiêm khi tiêm. Và khi thực hiện mũi tiêm cho tiến hành tiêm an toàn người bệnh, có khi 2-3 sinh viên cùng làm Số Tỷ lệ 1 phòng và cùng thời điểm trong khi chỉ có Các tiêu chuẩn lượng % 1 khay tiêm nên có sinh viên không có khay Tiêm thuốc theo đúng tiêm khi tiêm. 100 100% chỉ định Bước vô trùng: Sử dụng bơm kim tiêm vô Tiêm thuốc theo đúng khuẩn đạt 100%, tỷ lệ này cao hơn với nghiên 96 96% cứu của Phạm Ngọc Trâm Điều dưỡng sử thời gian dụng bơm kim tiêm vô khuẩn đạt là 97,48% Tiêm đúng vị trí 97 97% [6]. Sinh viên rửa tay, sát khuẩn tay nhanh Tiêm đúng góc kim so trước khi chuẩn bị thuốc đạt 26%, Rửa tay, 89 89% với mặt da sát khuẩn tay nhanh trước khi đưa kim tiêm qua da đạt 26%, các tỷ lệ này ít hơn nhiều Tiêm đúng độ sâu 88 88% so với nghiên cứu của Phạm Ngọc Trâm về Rút pittông kiểm tra đánh giá thực trạng mũi tiêm an toàn của 90 90% trước khi bơm thuốc Điều dưỡng tại bệnh viện quân y 103 Điều Bơm thuốc đảm bảo dưỡng rửa tay, sát khuẩn tay nhanh trước 91 91% khi chuẩn bị thuốc đạt 61,6%, Rửa tay, sát hai nhanh một chậm khuẩn tay nhanh trước khi đưa kim tiêm qua Bảng 4: Tuân thủ xử lý vật sắc nhọn da đạt 83,96% [6]. Khi quan sát, chúng tôi sau tiêm thấy trên xe tiêm có đầy đủ dụng cụ dung Số Tỷ lệ dịch sát khuẩn tay nhanh và tại mỗi phòng Các tiêu chuẩn lượng % bệnh đều có bồn rửa tay nhưng một số sinh Không dùng hai tay viên không thực hiện vệ sinh đôi tay và có 74 74% đậy nắp kim trường hợp vệ sinh tay không đủ bước; Kim Cô lập ngay bơm kim lấy thuốc đảm bảo vô khuẩn đạt 78% tỷ tiêm đã nhiễm khuẩn 99 99% lệ này ít hơn nhiều so với nghiên cứu của trong hộp an toàn Phạm Ngọc Trâm về đánh giá thực trạng 86 Khoa học Điều dưỡng - Tập 01 - Số 01
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC mũi tiêm an toàn của Điều dưỡng tại bệnh mũi tiêm đầu tiên của sinh viên khi ra bệnh viện quân y 103 Điều dưỡng dùng kim lấy viện thực tập, giảng viên lâm sàng cần cầm thuốc đảm bảo vô khuẩn đạ 94,03% [6]. Đó tay hướng dẫn sinh viên xác định độ đúng là do một số sinh viên đã sử dụng một kim vị trí, góc độ,nông sâu góc độ tiêm, sau đó, lấy thuốc để lấy thuốc cho 2 người bệnh có đi vào giám sát và điều chỉnh những lỗi sinh cùng chung một loại thuốc tiêm; Hành vi tự viên hay mắc phải. Muốn vậy, giảng viên bảo vệ mình của sinh viên tham gia nghiên lâm sàng nên có kế hoạch quản lý tốt sinh cứu tương đối thấp, 59% không mang găng viên tại mỗi khoa phòng. khi tiêm và chỉ 41% mang găng đúng khi Xử lý rác thải sau khi tiêm: Sinh viên đã tiêm, ít hơn so với nghiên cứu của Phan Thị cô lập bơm kim tiêm vào ngay hộp vô khuẩn Thanh Thủy và Võ Phi Long Điều dưỡng đạt 99% phù hợp với nghiên cứu của Phan mang găng khi tiêm tĩnh mạch, truyền dịch, Thị Thanh Thủy và Võ Phi Long Điều về truyền máu đạt là 57,43% [5]. Điều này là tình hình tiêm an toàn tại bệnh viện Nam không tốt cần phải thay đổi vì trên da hai Đông - Thừa Thiên Huế của Điều dưỡng đạt bàn tay chúng ta rất dễ có những xây xát 93,06% [5]. Tuy nhiên, qua quan sát chúng nhẹ, có thể chúng ta không cảm thấy, khi tôi thấy sinh viên dùng hai tay đậy nắp kim tiếp xúc các sản phẩm nhiễm trùng thì nguy đạt tới 26%, tỷ lệ này nhiều hơn nhiều so cơ lây nhiễm rất cao;Tỷ lệ đảm bảo vô trùng với nghiên cứu của Phan Thị Thanh Thủy của sinh viên thấp hơn điều dưỡng có thể và Võ Phi Long là 5% [5]. Điều này có nguy do sinh viên đang đi học và thực tập lâm cơ đâm kim vào tay và gây các bệnh truyền sàng nên kỹ năng thực hành và kinh nghiệm nhiễm. Do đó, sinh viên cần tuân thủ tiêm an chưa nhiều so với Điều dưỡng bệnh viện. toàn, giảng viên lâm sàng kết hợp với điều Thực hành kỹ thuật tiêm: Kết quả nghiên dưỡng bệnh viện phải hướng dẫn thường cứu thấy sinh viên tiêm thuốc đúng chỉ định xuyên và giám sát thực hành sinh viên. đạt 100%, tiêm thuốc đúng thời gian đạt 5. KẾT LUẬN 96%, tiêm đúng vị trí đạt 97%, tiêm đúng Tuân thủ quy trình tiêm: Sinh viên đã góc kim so với mặt da đạt 89%, tiêm đúng thực hiện theo 17 tiêu chuẩn tiêm an toàn độ sâu đạt 88%, bơm thuốc đảm bảo hai của Bộ Y Tế, tuy nhiên việc tuân thủ quy nhanh một chậm đạt 91%, rút pittông kiểm trình tiêm còn nhiều tồn tại. Tỷ lệ về sử dụng tra trước khi bơm thuốc đạt 90%. Kết quả bơm tiêm vô khuẩn và tiêm thuốc đúng chỉ này phù hợp với các nghiên cứu của Phạm định là cao nhất 100%, cô lập ngay bơm Ngọc Trâm Điều dưỡng tiêm thuốc đúng chỉ kim tiêm đã nhiễm khuẩn trong hộp an toàn định đạt 100% [6], nghiên cứu Lê Thị Kim 99%. Bên cạnh đó, việc rửa tay, sát khuẩn Oanh và Bùi Thị Thu Hà về thực trạng tuân tay nhanh trước khi chuẩn bị thuốc và rửa thủ quy trình tiêm của Điều dưỡng tại bệnh tay, sát khuẩn tay nhanh trước khi đưa kim viện Bắc Thăng Long 2012 thì tiêm thuốc tiêm qua da còn thấp chỉ đạt 26%; Dùng tay đúng thời gian đạt là 98%, tiêm đúng vị trí đậy nắp kim sau tiêm còn khá cao 26%. đạt 98,1%, tiêm đúng góc kim so với mặt da đạt 98,1% [4]. Tuy nhiên, các bước tiêm Để nâng cao tỷ lệ sinh viên tuân thủ quy đúng góc độ và đúng độ sâu còn thấp lần trình tiêm an toàn các giảng viên hướng lượt là 89%, 88%. Nguyên nhân là do sinh dẫn lâm sàng và điều dưỡng bệnh viện phải viên chỉ được thực hiện kỹ thuật tiêm truyền tăng cường hướng dẫn sinh viên và giám trên mô hình tại bộ môn điều dưỡng cơ sở sát chặt chẽ các bước rửa tay, sát khuẩn tay và mới đi thực tập lâm sàng tại bệnh viện nhanh trước khi chuẩn bị thuốc; rửa tay, sát nên khả năng cảm nhận độ nông sâu của khuẩn tay nhanh trước khi đưa kim tiêm qua mũi tiêm chưa được hiệu quả. Vì vậy,những da; dùng tay đậy nắp kim sau tiêm khi sinh Khoa học Điều dưỡng - Tập 01 - Số 01 87
  6. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC viên thực hiện quy trình tiêm. Tiếp tục có 4. Lê thị Kim Oanh và Bùi Thị Thu Hà các nghiên cứu chuyên sâu liên quan đến (2013). Thực trạng tuân thủ quy trình tiêm kỹ thuật tiêm như các yếu tố liên quan đến an toàn của Điều dưỡng tại bệnh viện Bắc sự tuân thủ quy trình tiêm của sinh viên, kỹ Thăng Long năm 2012, Y học thực hành, 1. năng lấy thuốc, tương quan giữa kỹ thuật 5. Phan Thị Thanh Thủy và Võ Phi Long tiêm và hiệu quả điều trị…nhằm ngày càng (2010), Tình hình tiêm an toàn bệnh viện hoàn thiện kỹ thuật tiêm cho sinh viên. Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, Y học TÀI LIỆU THAM KHẢO thực hành, 3. 1. Đoàn Thị Anh Lê và Trần Thị Thuận 6. Phạm Ngọc Trâm (2014). Đánh giá (2006). Khảo sát tiêm an toàn tại các cơ thực trạng mũi tiêm an toàn tại một số khoa sở thực hành bệnh viện của sinh viên Điều nội bệnh viện quân y 103, Y học thực hành, dưỡng – Đại học Y dược TP.HCM, y học 2. thực hành, 3. 7. Mai Thị Ánh Tuyết và cộng sự (2014). 2. Vũ Thị Liên (2014). Khảo sát về thực Khảo sát về việc thực hiện kỹ thuật tiêm hành mũi tiêm an toàn của Điều dưỡng an toàn của Điều dưỡng bệnh viện II Lâm tại bệnh viện Đa khoa thuộc khu vực Định Đồng, y học thực hành, 5. Quán, Y học thực hành, 5. 8. WHO (2010). The best practices for 3. Phạm Đức Mục (2015). Kết quả tiêm an injections and related procedurestoolkit. toàn tại 8 tỉnh đại diện 3 vùng Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.Hội Điều dưỡng Việt Nam. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VÀ MỨC ĐỘ THỰC HIỆN CHUẨN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG NAM ĐỊNH 1 Vũ Thị Hải Oanh, 1 Nguyễn Bảo Ngọc, 1 Chu Thị Thơm 1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá nhận tượng tham gia nghiên cứu có nhận thức thức và mức độ thực hiện chuẩn đạo đức về 8 nội dung của CĐĐNN. Mức độ thực nghề nghiệp (CĐĐNN) của điều dưỡng hiện CĐĐNN đạt trở lên chiếm 100% đối viên ở sinh viên (SV) liên thông trường tượng được hỏi. Đặc biệt, tỷ lệ tốt và rất đại học Điều dưỡng Nam Định. Phương tốt chiếm trên 60% ở từng nội dung; cao pháp: Nghiên cứu mô tả ngang điều tra nhất ở nội dung thân thiện với người bệnh trên 233 SV điều dưỡng liên thông khóa 10 (69%). Kết luận: sau khi học môn Tâm lý và phụ sản khóa 9. Kết quả: trên 80% đối y học và y đức, SV có mức độ nhận thức tương đối cao về 8 chuẩn và 30 tiêu chí trong CĐĐNN. Từ việc nhận thức được CĐĐNN của điều dưỡng viên nên mức độ Người chịu trách nhiệm: Vũ Thị Hải Oanh thực hiện các nội dung trong chuẩn của SV Email: vhoanh1982@gmail.com liên thông trong thực hành nghề nghiệp đạt Ngày phản biện: 23/01/2018 tỷ lệ tốt khá cao. Ngày duyệt bài: 23/02/2018 Từ khóa: Chuẩn đạo đức nghề nghiệp, Ngày xuất bản: 14/03/2018 sinh viên. 88 Khoa học Điều dưỡng - Tập 01 - Số 01

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản