intTypePromotion=1

Thực trạng và giải pháp trong các chính sách xóa đói giảm nghèo: Phần 1

Chia sẻ: Vixyliton Vixyliton | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:154

0
16
lượt xem
7
download

Thực trạng và giải pháp trong các chính sách xóa đói giảm nghèo: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Thực trạng và giải pháp trong các chính sách xóa đói giảm nghèo được xem là một tập chuyên khảo luận giải về vấn đề đói nghèo, thực trạng đói nghèo ở Việt Nam, những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đổi mới, chống đói nghèo. Phần 1 của tài liệu trình bày các nội dung chính về thực trạng đói nghèo ở Việt Nam, chính sách xóa đói giảm nghèo của Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng và giải pháp trong các chính sách xóa đói giảm nghèo: Phần 1

iố c<br /> <br /> L Ý (C hủ b iê n )<br /> <br /> Chính sách<br /> xóa đói<br /> giảm nghèo<br /> Thực trạng và giải pháp<br /> <br /> NHÀ XUẨT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA<br /> <br /> Chính sách<br /> xóa đói<br /> giảm nghèo<br /> Thực trạng và giải pháp<br /> <br /> 32(V)2<br /> Mã số:<br /> CTQG-2012<br /> <br /> PGS.TS. LÊ QUỐC LÝ (Chủ biên)<br /> <br /> Chính sách<br /> xóa đói<br /> giảm nghèo<br /> Thực trạng và giải pháp<br /> (Sách chuyên khảo)<br /> <br /> ĐẠĨKỌCTh.i;-.v^'<br /> <br /> .<br /> <br /> TRUNG TẲM HỌC Liị:U<br /> NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - s ự THẬT<br /> Hà N ội-2012<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản