Thuốc giải rượu: đừng vội mừng!

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
4
download

Thuốc giải rượu: đừng vội mừng!

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên thị trường hiện có nhiều loại “thuốc giải rượu” như Voskyo 3, RU-21, ME-21, Mewol-21, Tylenol… thậm chí cả hàng xách tay được rao bán trên mạng bởi ngày xử phạt người say rượu lái xe đến gần (20/5). Thật ra, thuốc chỉ có tính hỗ trợ chứ không thể làm hết say rượu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuốc giải rượu: đừng vội mừng!

  1. Thu c gi i rư u: ng v i m ng! Trên th trư ng hi n có nhi u lo i “thu c gi i rư u” như Voskyo 3, RU-21, ME-21, Mewol-21, Tylenol… th m chí c hàng xách tay ư c rao bán trên m ng b i ngày x ph t ngư i say rư u lái xe n g n (20/5). Th t ra, thu c ch có tính h tr ch không th làm h t say rư u. Bu n, vui ngư i ta u nghĩ n bia, rư u. Dù bi t u ng nh ng th này có h i cho s c kho nhưng nhi u ngư i v n b ngoài tai. T khi trên th trư ng xu t hi n các lo i “thu c gi i say”, nhi u t lưu linh tha h u ng cho t i say r i t ng thu c vào. Trung tâm ch ng c B nh vi n B ch Mai, Hà N i t ng ti p nh n b nh nhân nghi n rư u u ng t i say x n r i t ng gi i rư u ph i i c p c u. Có trư ng h p m c b nh gan nhưng l m d ng thu c gi i, coi ó như th n dư c, d n t i suy gan ph i nh p vi n!
  2. ThS.DS Lê Qu c Th nh, Trư ng khoa Dư c B nh vi n 71 Trung ương, Thanh Hoá, kh ng nh: “Thu c gi i rư u, bia không ph i th n dư c mà ch là thu c h tr ”. Ông Th nh lý gi i, hi u m t cách ơn gi n, rư u vào cơ th s chuy n hoá thành acetaldehyd, m t ch t gây ra các bi u hi n m t t nh táo. Các thành ph n trong thu c gi i rư u giúp gi m s t o thành acetaldehyd và ào th i nó kh i cơ th . Hi n nay, chưa có công trình nghiên c u khoa h c nào v hi u qu c a nh ng lo i thu c gi i rư u. Trong quá trình s d ng ngư i ta ch th y thu c có tác d ng kháng c n. Nh ng thu c mà t lưu linh coi là th n dư c th c ch t ch giúp ngư i u ng rư u gi m nh c u m c h n ch . N u sâu rư u ngày nào cũng dùng thì thu c s không có tác d ng!
  3. Không th d a hoàn toàn vào thu c mà có th cai rư u. Có m t s lo i thu c ch a vitamin như B1, B6 và m t s axit khác chuy n hoá rư u. Tuy nhiên, nhìn chung ây là thu c h tr dinh dư ng. Có ngư i say rư u u ng thu c vào có c m giác bu n nôn, b n th n, bu n ng và s rư u. Chính o giác tư ng cai ư c rư u khi u ng thu c khi n nhi u ngư i l m d ng nó. Nguy h i v lâu dài
  4. Cũng theo ông Th nh, nghi n rư u là l thu c vào ch t hoá h c. Mu n cai rư u ho c ch ng say rư u, ph i d a vào nhi u y u t như môi trư ng, quy t tâm c a b n thân… ch không ph i c dùng thu c là ư c. Không có thu c giúp phòng và tri t tiêu tác h i c a rư u i v i gan và h th n kinh trung ương. Nhi u ngư i cho r ng có th làm gi m n ng c n trong cơ th b ng u ng paracetamol, vitamin B1, B6, axit folic… là không úng. Ch ng h n, paracetamol là thành ph n chính trong các lo i thu c gi m au, h s t, ch a c m cúm. Khi u ng rư u, bia vào, gan ang b nh hư ng l i thêm paracetamol cùng m t lúc chuy n hoá làm gan tê li t. Hay như aspirin, m t lo i thu c gi m au, h s t, khi u ng ph i h p v i rư u s kích ng niêm m c d dày, gây ch y máu ư ng tiêu hoá. Thu c gì cũng v y, không nên dùng quá nhi u. M i l n i u tr ph i có li u lư ng và th i gian nh t nh. Rư u vào không nh ng nh hư ng n gan mà c
  5. não. C ng thêm l m d ng thu c gi i s khi n ngư i u ng sa sút nh n th c, r i lo n hành vi. Ông Th nh có l i khuyên: rư u, bia dù u ng ít hay nhi u, u là ch t c có kh năng phá ho i h u h t các cơ quan trong cơ th . Hai cơ quan ch u ng nhi u nh t tác h i c a rư u chính là h th n kinh trung ương và gan. Khi say l i u ng thêm thu c ch c ch n s gây tương k hoá h c không t t. N u ph i u ng bia, rư u, hãy u ng v a ph i, bi t i m d ng. Không nên bi n rư u, bia thành b n hàng ngày. T t nh t khi say nên ngh ngơi, u ng m t s nư c dân gian hay dùng gi i c như nư c chanh, nư c s n dây. Theo GS.TS Ph m Vũ Khánh, V trư ng v Y h c c truy n (B Y t ), trong ông y có m t s bài thu c h tr gi i say rư u, bia hi u qu và ơn gi n. S n dây có v ng t, tính bình giúp gi i cơ, thông i ti u ti n, làm ra m hôi, gi i c. Ngư i b say có th gi i rư u b ng cách cho u ng nư c v t t c s n dây thêm ít
  6. mu i; ho c dùng b t s n dây khu y v i nư c sôi, thêm ít mu i ăn. Ngoài ra có th dùng nư c lá dong v t u ng. i v i trư ng h p m n tính, có th dùng trà hoa tam th t… “Hoàn toàn không có thu c gì giúp ngư i u ng rư u say mèm l i t nh táo như không u ng gì. T t nh t hãy bi t b o v chính mình!”, ông Th nh k t lu n.
Đồng bộ tài khoản