Thương Mại Điện Tử: Kiến thức tiên quyết

Chia sẻ: Nguyen Manh Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
222
lượt xem
87
download

Thương Mại Điện Tử: Kiến thức tiên quyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy chọn một ý tưởng kinh doanh điện tử rồi viết một bài mô tả mô hình kinh doanh của bạn theo mẫu sau: Đối tượng khách hàng mục tiêu . Luận cứ giá trị (value proposition) . Sản phẩm và dịch vụ .Qui trình kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thương Mại Điện Tử: Kiến thức tiên quyết

  1. Giới Thiệu Môn Học 0 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (E-COMMERCE) Thương Mại Điện Tử 1
  2. Kiến thức tiên quyết x Mạng máy tính x Lập trỉnh căn bản,Lập trình mạng 1 x Các kiến thức cơ bản về kinh tế 0 q Kinhtế vi mô, kinh tế vĩ mô, quản trị học, marketing căn bản,... x Các kiến thức bổ trợ về kinh tế và tin học q Hệ thống thông tin quản lý, Kế Toán,... 2
  3. Nội dung tổng quát x Chương 1: giới thiệu E-Commerce x Chương 2: cơ sở hạ tầng của E-Commerce x Chương 3: Hosting và xây dựng website 0 x x x Chương 4: các phần mềm E-Commerce Chương 5: các nguy cơ trong E-Commerce Chương 6: triển khai an ninh trogn E- Commerce x Chương 7: các hệ thống thanh toán điện tử x Chương 8: chiến lược Marketing 3
  4. Các tài liệu được sử dụng x Giáo trình E-Commerce của Informatics Singapore,NIIT 0 x Tạp chí E-Commerce của VNN x Các bài báo từ các website thương mại điện tử 4
  5. Một số website tham khảo x Bộ Thương Mại q http://www.mot.gov.vn x Phòng Thương Mại và Công Nghiệp VN 0 x q http://www.vcci.com.vn Cục xúc tiến thương mại-Bộ Thương Mại q http://www.vietrade.gov.vn x Công Ty VITANCO q http://www.vitanco.com/ 5
  6. Yêu cầu thực hiện bài tập lớn x Đề nghị q Đọc nhiều tài liệu, bài báo q Tìm hiểu khá kỹ các thông tin liên quan 0 đến nội dung báo cáo q Có thể đi sâu 1 vấn đề trong chủ đề yêu cầu q Tóm tắt thành 1 dàn ý riêng (tránh sao chép nguyên văn 1 bài báo,…) q Diễn giải dễ hiểu q Nên có hình ảnh, âm thanh, biểu đồ,… 6
  7. Bài tập lớn (30% điểm) x Hãy chọn một ý tưởng kinh doanh điện tử rồi viết một bài mô tả mô hình kinh doanh của bạn theo mẫu sau: 0 q Đối tượng khách hàng mục tiêu q Luận cứ giá trị (value proposition) q Sản phẩm và dịch vụ q Qui trình kinh doanh q Tài nguyên (tự phát triển hay mua ngoài) q Chuỗi cung ứng (nhà cung cấp và mối quan hệ với bạn) q Mô hình doanh thu (tạo ra doanh thu bằng cách nào) 7
  8. Bài tập lớn (30% điểm) x Lưu ý: x Dẫu biết rằng tài nguyên mà bạn có thể vận dụng sẽ rất lớn và mục tiêu của bạn có thể 0 sẽ rất tham vọng. Tuy nhiên, để có thể hoàn tất trong phạm vi khóa học này, hãy thảo luận chi tiết để chắc chắn rằng các ý tưởng của bạn là khả thi trong phạm vi thời gian (và cơ sở vật chất) hiện có của bạn. x Sau bài tập này, các bạn sẽ được yêu cầu xây dựng 1 website hoặc một công cụ tương ứng để thực hiện ý tưởng của bạn. 8
Đồng bộ tài khoản