TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ MỤC TIÊU

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
326
lượt xem
35
download

TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ MỤC TIÊU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án toán học lớp 12 theo chương trình chuẩn TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ MỤC TIÊU

  1. Bài: TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ I. MỤC TIÊU: 1. Về kiến thức: - Nắm được ĐN, phương pháp tìm TCĐ, TCN của đồ thị hs. 2. Về kỷ năng: - Tìm được TCĐ, TCN của đồ thị hs . - Tính tốt các giới hạn của hàm số. 3. Về tư duy, thái độ: - Rèn luyện tư duy logic, tư duy lý luận. - Tích cực, chủ động nắm kiến thức, tham gia xây dựng bài. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, thước kẻ,bảng phụ, phiếu học tập, đèn chiếu (nếu có) 2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, Xem nội dung kiến thức của bài học và các nội dung kiến thức có liên quan đến bài học như : bài toán tính giới hạn hs…. III. PHƯƠNG PHÁP: Gợi mở, vấn đáp, giải quyết vấn đề. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ (5 phút): 2−x Cho hs y = .T Ý nh l i m y ; l i m y ; l i m y ; l i m y . x −1 x →+ ∞ x →−∞ x →1− x →1+ GV nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Tiếp cận định nghĩa TCN. T.gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng 10’ 2−x - HS quan sát đồ thị, trả lời. Bảng 1 (hình vẽ) - Cho hs y = . có đồ thị x −1 (C) như hình vẽ: Lấy điểm M(x;y) thuộc (C). Quan sát đồ thị, nhận xét khoảng cách từ M đến đt y = -1 khi x → −∞ và x → +∞ . Gv nhận xét khi x → −∞ và x → +∞ thì k/c từ M đến đt y= - 1dần về 0. Ta nói đt y = -1 là TCN của đồthị (C). Từ đó hình thành định nghĩa TCN. Hoạt động 2: Hình thành định nghĩa TCN. T.gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng 7’ Từ phân tích HĐ1, gọi học sinh - Từ HĐ1 Hs khái quát . - Đn sgk tr 28. khái quát định nghĩa TCN. - Từ ĐN nhận xét đường TCN có - Hs trả lời tại chổ. phương như thế nào với các trục toạ độ. Hoạt động 3: Củng cố ĐN TCN.
  2. T.gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng 23’ 1. Dựa vào bài cũ, hãy tìm TCN - HS trả lời. của hs đã cho. 2. Tìm TCN nếu có - Hoạt động nhóm. Gv phát phiếu học tập. - Đại diện nhóm trình bày. - Gv nhận xét. Các nhóm khác nhận xét. - Đưa ra nhận xét về cách tìm TCN của hàm phân thức có bậc tử bằng mẫu…... Hoạt động 4: Tiếp cận ĐN TCĐ. 7’ 2-x - T õ hs y = ë bμi tr−íc. Lấy x-1 điểm M(x;y) thuộc (C). Nhận xét k/c từ M đến đt x = 1 khi x → 1− - Hs qua sát trả lời và x → 1+ . - Gọi Hs nhận xét. - Kết luận đt x = 1 là TCĐ Hoạt động 5: Hình thành ĐN TCĐ. 7’ - Từ phân tích ở HĐ4. - Hs trả lời. - ĐN sgk tr 29 Gọi Hs nêu ĐN TCĐ. - Tương tự ở HĐ2, đt x = xo có phương như thế nào với các trục - Hs trả lời. toạ độ. Hoạt động 6: Củng cố ĐN TCĐ. 16’ 2-x - Hs trả lời tại chổ. - T õ hs y = ë bμi tr−íc. Tìm x-1 TCĐ của đồ thị hsố. - Tìm TCĐ theo phiếu học tập. - Hoạt động nhóm. - Đại diện nhóm trình bày. - Nhận xét . - Các nhóm khác góp ý. - Nêu cách tìm TCĐ của các hs phân thức thông thường. Hoạt động 7: Củng có TCĐ và TCN. 15’ - Tìm TCĐ, TCN nếu có theo - Thảo luận nhóm. phiếu học tập. - Đại diện nhóm lên trình - Gọi đại diện nhóm trình bày. bày. - Nhận xét. - Các nhóm khác góp ý.
  3. 4. Cũng cố bài học ( 7’): - Mục tiêu của bài học. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà và làm bài tập về nhà (2’): - Làm bài tập trang 30 sgk. - . Xem bài khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. V. PHỤ LỤC: 1. Phiếu học tập: Phiếu học tập 1: Tìm TCN nếu có của đồ thị các Hs sau: 3x − 2 x +3 1) y = 2) y = 2 3) y = 2x 3 − 3x + 1 4) y = x 2 − 1. 2x + 1 x −4 Phiếu học tập 2: Tìm TCĐ nếu có của đồ thị các hs sau: x2 + x +1 x −2 x −1 1) y = 2) y = 2 3) y = 2 2x + 3 x −4 x +1 Phiếu học tập 3: Tìm các tiệm cận nếu có của các hs sau: 3−x 2x 2 − x − 3 1 1) y = 2) y = 3) y = 2x + 1 x −4 x −2 2. Bảng phụ: - Bảng phụ 1 (Hình vẽ 1).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản