Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếng Anh chuyên ngành bưu điện dành cho giao dịch viên: Phần 2

Chia sẻ: An An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

6
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 cuốn sách "Tiếng Anh chuyên ngành bưu điện dành cho giao dịch viên" trình bày các nội dung: Giới thiệu các dịch vụ bưu chính của Nhật Bản, các dịch vụ của bưu chính Malaysia; nghiên cứu tình huống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng Anh chuyên ngành bưu điện dành cho giao dịch viên: Phần 2

 1. 210 Tiếng Anh dành cho Giao dịch viên Bưu điện Part 5 JAPAN'S POSTAL SERVICES 5.1. DOMESTIC MAIL 1. Letters (First class) Letters include standards size and non-standard size maiỉs, and letters cards up to 4 kg is acceptable when sending correspondence or business documents. These are categorízed as the first-class mail. 2. Postcards (Second class) Postcards require a 50 yen stamp. Postcards with printed stamps aừeady on them and ready for mailing can also be purchased from the post office. In addition, postcards with printed advertisements on them can be purchased for 5 yen less, whilé reply-paid postcards, which include a retum postcards, can te bõught at the post office for 82 yen. 3. Other letter-type postal items a. Regular publications that are issured at least once a month and approved by the Ministry of Posts and Telecommunications as having social or cultural value can be sent at reduced rates as the thỉrd-class maiỉ. b. Correspondence course tnail, mail for the blind, mail including agrícuitural Products and seedlings and mail containing academic publications can be sent at reduced rates as the fourth cỉass maỉl. It is a contríbution fcH' pubỉic ^^ưa^e.
 2. Phần 5: Các dịch vạ bưu chính của Nhật Bẩn 211 Phần 5 CÁC DỊCH VU B ưư CHÍNH CỦA NHẬT BẲN w ■ 5.1. BƯU GỦl TRONG N ư ớ c 1. Thư, hay gói thư (Loại 1) Thư, gói thư bao gồm ỉoại kích thước chuẩn và loại kích thước không chuẩn, và bưu thiếp. Thư được chấp nhận đến 4 kg khi gửi tài liệu học hàtn thụ hay tài liệu giao dịch thương mại. Chúng được phân loại là loại 1. 2. Bưu thiếp (Loại 2) Bưu thiếp phải dán tem 50 yên. Bưu thiếp có in tem sẵn có thể gửi ngay, cũng có thể mua ở các bưu cục. Ngoài ra, bưu thiếp có in thông tin quảng cáo được bán giá rẻ hơn 5 yên. Còn biru thiếp đã ưả cước hồi đáp, gồtn ỉ bộ cố cả bưu thiếp hồi đáp, có thể mua ở bưu cục với giá 82 yên. 3. Các loại bưu gửi dạng khác a. Sách báo thường kỳ xuất bản ít nhất một lần một tháng và được Bộ Bưu diện (Nhật Bản) chúng nhận cố giá trị văn hóa xã hội thì có thể được gửi với mức cước hạ như ỉà bưu phẩm loại 3. b. Thư từ ấn phẩm để học hàm thụ, thư từ ấn phẩm cho người mù, bưu gửi chứa các sản phẩm nông nghiệp, hạt giống hoặc chúa các ấn phẩm khoa học có thể được gửi với múc cước hạ như loại 4. Đây là dạng phục vụ công ích cho xã hội.
 3. 212 Tiếng Anh dành cho Gừuì dịch vUn Bưu ềện 4. Parcel post (Yu-pack) You can send items up to 12 kg in weight by parcel post. In addition to pioviding you with a postcard freê of charge verifying delivèry of the parcel when you use a parcel latel (witfì a carbon copy), a prompt reply on the status of delivery is also assured simply by quoting your inquừịng number, thanks to a c o in p u t^ ^ tĩacing and tracking system. B^ides, you wilỉ be eli^bìe for a discount by sei^iíg 10 or more parcels at one tíme. In this case, when handling to over your parcels at the Post Offĩce, please request postpayment of postage by tíie use of a &anking machine or payment of postage with(^t affixed postage stamps. CcMivenient paickaging inaterial for parcel post can aíso be pũrchased at the Post Ồffĩce. Summary ■ Domestic maiỉ can roughly be classified into two types: letter type post and par^l post. ■ Letter type postal items can be sent in four classes depending on the shape and purpose of the mail. You can ụse first class mail to send correspondence and business documents and second class mail to send p(»tcards. Third and fouith cl^ s mails are provided at reduced rates for items dedicated to the promatíon of pubiic weifare, such as that for social or cultural âdvancement. ■ Parcel post incỉudes book parcel post and catalogue parcel post. You can send iteihs weighing up to 12 kg to by parcel post, 3 kg by book parcel post and 2 kg by catalogue parcel post. However these items shouỉd not contain any correspondence. 5. P u n ^ to parcels You cán caxier specialities fr
 4. Phần 5: Các dịch vạ bưu chính cửa Nhật Bẩn 213 4. Bưu kiện Khách hàng có thể gủn tói 12 kg mỗi bưu kiện. Ngoài việc được cung cấp miễn phí một bưu thiếp để kiểm tra việc phát bưu kiện khi khách hàng dùng một nhãn bưu kiện (có nhiều liên), khắch hàng sẽ được ưả lời níianh vế tình ữạng phát bưu kiện nếu khách hàng cung cấp số của bưu kiện, việc này dược thực hiện nhờ hệ thống theo dõi và ttxiy tìm diện tử. Hơn nữa, khách hàng còn được giảm giá nếu gửi từ 10 bưu kiện ưở lên trong một lẩn. Trong ưường hợp này, khi gửi bưu kiện tại bưu cục, khách hàng yêu cầu hình thức trả cưóK: sau hoặc trả cước không dùng tem thư. Khách hàng cố thể mua các vật liệu gói bọc tiện lợi tại bưu cục. Tóm tất • Bưu gửi tt'ong nưốc có thể sơ bộ chia ra làm 2 loại; loại bưu phẩm và bưu kiện. • Loai bưu phẩm (ttiư, gói thư) có thể được gùã ứieo 4 loại fdìụ ttiuộc hình dạng và mục đích gửi. Khách hàng có thể gửi tài liệu học hàm tíiụ, tài liệu giao dịch thương mại bằng loại 1; gửi bưu thiếp bằng loại 2, loại 3 và 4 có thể gửi cưóc hạ đổi với các bưu gửi có mục đích khuếch trương công ích, tiến bộ văn hóa xã hội. ■ Buu kiện bao gổm loại gửi sách và loại gửi ca-ta-lô: Có thể gửi bưu kiện tới trọng iượng 12 kg, gủd sách đến 3kg và 2kg gửi ca-ta-lồ. Tuy nhiên, những bưu gửi này không được chứa tíiư từ thông tin. 5. Bưa kiện Purusato Khách hàng có thể đặt mua các đặc sản từ khắp noíi trẽn đất Nhfit bằng cách chọn từ ca-ta-lô sẵn Gổ ở các bưu cục và sử dụng dịch vụ chuyển tiền bưu chính.
 5. 214 Tiếng Anh dành cho Giao dịch viên Bưu điên 6. World Yu - Pack Seiected popular Products from all over the world can be delivered by speedy and reliable parcel post. You can select the items of your choice from the catalogue available at the Post Office and apply by postal money transíer. 7. Overseas Purusato parcel Overseas Purusato parcel catalogues are avaìlable at Post Offices, from which customers can order and easily send lapanese Products to their relatives and friends abroad. From April 1991, this Service can be obtained using certain major credit cards and will also be availbable abroad. 8. Book parcels/catalogue parcels Books Nveighing 3kg or less can be sent anywhere in Japan at rates even lower than ordinary Yu-packs as book parcel post. You can take the advantage of the catalogue parcel post for sending catalogues in large quantities. Reduced rates will apply if you meet certain conditions such as sending 5,000 or to more parcels at a time, each weighing 2kg or less, or sending 50,000 or more parcels in one month. Delivery time Deliveries will be made after 1 or 2 days for all types of mail class (except for some remote isỉands). Hovíever, an extra day might be added if a sunday or holiday fallsbetween acceptance and delivery. If the sender alIows more leeway ìn deỉivery time and sorts the maỉl by postal code in ađvance, discount rates are offeređ for advertisement mails (3 days) and cataỉ(^ìue parcels (1 week).
 6. Phần 5: Các dịch vạ buu chính cửa Nhật Bản 215 6. Bưu kiện mua hàng quốc tê Một sô' loại sản phẩm thông dụng của các nước ừên thế giới có thể được đạt mua tại các bưu cục ở Nhật và được pửiát một cách nhanh chóng và tiện lợi. Khách hàng có thể chọn hàng qua ca-ta-lô có tại các bưu cục và sử dụng dịch vụ chuyển tiền bưu chính. 7. Bưu kiện Purusato nước ngoài Khách hàng có thể đật hàng qua ca-ta-lô ở các Bưu cục vàa gửi cho bạn bè, họ hàng ở nước ngoài các sản phẩm của Nhật. Từ tháng 4 năm 1991, khách hàng có thể ưả tiền bằng thẻ tín dụng khi dùng dịch vụ này và dịch vụ này cũng có ở nước ngoài, 8. Bưu kiện gửi sách và bưu kiện gửi ca-ta-lỏ Dịch vụ này cho phép khách hàng gửi sách đến 3 kg bất kỳ ở đâu frên đất Nhật với mức cước thấp. Cũng vậy, địch vụ bưu kiện ca-ta-lô cho phép gửi ca-ta-lô vói số lượng lớti; Cước hạ hơn nếu khách hàng gửi một lúc từ 5.000 bưu kiện ưở lên» hoặc gửi 50.000 bưu kiện ttở lên trong một tháng. Thời gian chuyển phát Chỉ sau 1 hoặc 2 ngày (trừ một số dảo xa) đã phát được đối với tất cả các loại bưu phẩm bưu kiện. Tuy nhiên nếu ngày nghỉ, ngày chủ nhạt rơi vào giữa ngày gửi và phát thì có thể phải thêm một ngày nữa. Nếu người gửi không yêu cầu phát nhanh như vậy thì cước được hạ nếu bưu gửi được Ịđiân loại ưitớc theo mã bưu chính, và bưu gửi là ấn phẩm quảng cáo (3 ngày) và biru kiện ca-ta-lô (1 tuần).
 7. 216 Tiếng Anh dành cho Giao địch viên Bưu điện 9. Letax Letax is a Service that uses a íacsimile to send hand- written ietters and iỉlusưations quickly. You can also designate the date of delivery free of charge. Delivery papers and deỉivery sheets with coiour iliustrations to suit tnemoríaỉ occasions such as annivesaries and biithdays are available. To mail a Letax, you may hand it in at a Post Office counter, or put in an envelope xvitíi postage stamps coưespondence to the Letax rate, write "Letax" in red on the front and drop it in a mailbox. By applying to a Post Office in advance you can also send your Letax by facsiniile from your home or office. You will be billed on monthly basis. 10. Money Letax/flower Letax Money Letax is a Service that allows you to attadĩ money (telegraphic transfer) to a Letax message. Flower Letax is a Service for delivering a Letax message and arranginị flowers on the day of your choice. You can choose the arranged flowers from the Post Office catalogue and apply with your Letax by postal transíer. 11. Business mail Business maii is an exciusive deiivery Service that enables speedy delivery of documents and tnerchandise samples among head offices and branches or customers. The Service utilizes a high-speed network that takes full advantage of aứlines and super express ưains to cover major business districts throughout Japan. 12. Super express maỉl/Special express maỉl Super express mail is a Service allowing you to call in by phone to have your mails coỉỉected by mot^cycỉes and have it delivered to the destinatìon widiin hour. The areai covex^d include the ward of Tokyo, the area inside the City limits of
 8. Phần 5: Các địch vạ bưu chíỉứ cảa Nhật Bẩn 217 9. Letax Đây là loại dịch vụ dùng Fax để gửi các bản viết tay và các bức tranh vẽ một cách nhanh chống. Khách hàng cũng có thể đật yêu cầu về ngày phát (miễn phO- Để phù hợp vtì mục đích kỷ niệm hay ngày sinh nhật, khách hàng có thể yêu cầu gửi Letax cố màu. Để gửi Letax, khách hàng có thể gửi tại ghi sê Bưu điện hoặc cho vào phong bì cố dán tem theo quy định cuốc Letax, và viết "Letax" ngoài phong bì bằng chữ đỏ và bỏ vào úiùng thư. Nếu đăng ký trước, khách hàng có thể gửi bằng tnáy Fax của mình tới Bim điện. Cước sẽ trả hàng tháng. 10. Letax tiền, Letax hoa (điện hoa) Letax tiền là một dịch vụ cho phép khách hàng gủn kèm tiền VỔ1 một bức thông điệp qua LetãX. Letax hoa cho phép khách hàng gửi hoa và điện chúc mừng vào một ngày tíìeo yêu cầu của khách. Khách hàng chọn hoa cần gủn thông qua ca-ta-lổ giói thiệu hoa ở các bưu cục và sử dụng dịch vụ chuyển tiền bưu chính. 11. Thư giao dịch thương mại Loại dịch vụ này cho phép phát nhanh chóng các tài iiệu hay mẫu hàng giữa các văn phòng, giữa các chi nhánh hay giữa các khách hàng. Vận chuyển được thực hiện bằng máy bay hoặc tàu Cão tô'c nối các khu thương mại chính của Nhật. 12. Bưu phẩm sièu nhanh, Bưu phẩm khẩn Bưu phẩm siéu nhanh là một dịch vụ cho phép khấũh hàng gọi điện thoại để Đuru tá đến nhận bằng xe máy và phát cho ngư^ nhận ngay tt^ong vòng một giờ. Vùng qui định bao gồm thành phố Tokyo và vùng trong thành phố giói hạn ở Nagoa,
 9. 218 Tiếng Anh đành cho Giao dịch vién Bưu điện Nagoa, Osaka and 11 cities neighbouring Osaka. With special express mail, you can call in by phone to have your mails collected by mõtorcycles during predesignated h«urs and have it delivered to the destination within 2 hours. This Service covers the Sãpporo and Puraoka areas. 5.2. LOTTERY POSTCARDS, COMMEMORATrV^ STAMPS 1. Lottery postcards Lxìttery postcards are postcards with lottery numbers tỉhat are issuéd for New Ỷear and other spécial seasonal correspondence. They include New Year's Card (on salc in November), Sakura Mail (on sale in Pebruary) and Kamo mail (on sale in June), and present the receiver with the ffun of possibly vvinning a lottety prÌK. Winning numbers are listêd in newspapers and at Post Offices. Vanous prizes are given to the winning numbers. Postcards with seasodiaỉ drawings are also available. 2. Commemoratỉve stamps Commemorative stamps are postage stamps that are issiued for speciaỉ purpose such as to commemorate matters that are important to the country or the people. It's fun to collect these stamps as a hobby. 5.3. SPECIAL DOMESTIC MAIL SERVICE 1. Registered mail With registered mail, the entừe route of delivery from tthe acceptance of mail at the counter to the delivery to (the receiver is recorded. In case registered mail is lost or damaged whiỉe being handled by the Post OffÌce. Customers may claim indemnity for the amount of actual damage wỊtlbin the iimit of the claimed amount of indemnity you hỉttve requested.
 10. Phần S: Các dịch vụ bưu chính cửa Nhật Bản 219 Osaka và 11 thành phố láng giềng Osaka. Với địch vụ bưu phẩm khẩn, việc nhận bưu phẩm cũng được thực hiện tại nơi người gửi yêu cầu qua điện thoại và được phát đến tay người nhận trong vòng 24 giờ. Dịch vụ này bao gồm cả vùng Sapporo và Pukuoka. 5.2. BƯU T H IẾ P CÓ XỔ số , TEM KỶ NIỆM 1. Bưu thiếp có xổ số Là loại bưu thiếp có in số để quay xổ số, được phát hành vào dịp Tết và vào các dịp đặc biệt khác trong năm. Nó bao gồm thiếp Chúc tnìoig Năm mới (được bán vào tháng mười một), thư Sakura được bán vào tháng hai và thư Kamo (được bán vào tháng sáu), ngưcri nhận nếu trúng số thì được nhận giải. Kết quả quay được công bố trên báo và ở các bưu cục. Nhiều giải khác nhau được trao cho các sô' trúng giải. Bưu thiếp với hình vẽ các mùa cũng được sử dụng. 2. Tem kỷ niệni Tem kỷ niệm là loại tem được phát hành cho một mục đích đặc biệt như là kỷ niệm một sự kiện quan trọng đối với quốc gia, nhân dân. Thật thú vị khi có thói quen sưu tầm các loại tem này. 5.3. CÁC D ỊCH VỤ ĐẶC BIỆT TRONG NƯỚC 1. Bưu phẩm ghi sổ Đối với dịch vụ này, toàn bô quá trình chuyển bưu phẩtn từ người gửi tới người nhận đều được ghi lại. Nếu bị mất mát, suy suyển thì khách hàng có thể yêu cẩu bổi thường số tiền thực tế của sự mất mát trong giới hạn số tiền bồi thường mà khách hàng yêu cầu.
 11. 220 Tiếng Anh dành cho Giao dịch viên Bưu điện 2. Sỉmplified registered mail Here, acceptance of mail at the counter and delivery to the addressee alone are recorded. In the case when simplified registered mail is lost or damaged while being handled by the Post Office, you may claim up to 5,000 yen as indemnity for the amount of actual damage or loss. Simplified registered mail can be used for letter type post, bcx)k parcel post and catalogue parcel post only. 3. Cash on delỉvery With this Service, mail is delivered to an addressee in retum for an amount of money designated by the sender, and the sum is remitted for collection .to the sender via postal transíer. Up to 2,000,000 yen can be handled. 4. Express Mail For this Service, the mail vvill be given priority in delivery, via a special delivery Service which operates 3 times a day for all daỹs of the week (except week-ends). 5.4. NON-DÉLIVERY NOTICE, FORWARDING 1. Non-delivery notice If you were not at home at the time of delivery of a registered or parcel post item, it will be brought back to the Post Office and a "Notice of Non-Deiivery" woulđ be lefk in its place. Please mail this notice back to the Post Office aftỉr ỉỉlỉing in your request on the date and piace of next deỉi\«rif< The item can be đelivered to your neighbour or to your íẩ ỉc e as well as to your home, or you can pick up at the Post ộfĩ&ce of your choice. Using this Service, you can receive yíuir raail delivered đuring your absence.
 12. Phần 5: Các dịch vụ bttu chinh của Nhật Bần 221' 2. Bưu phẩm ghi số đơn giản hóa Đối với dịch vụ này chỉ khi chấp nhận và phát mới dược ghi chép lại. Trong trường hợp mất hay suy suyển, khách hàng có thể yêu cẩu bồi thường tới 5.000 yên theo thực ưạng mất hay tíììệt hại. Dịch vụ này áp dụng chỉ cho thư từ, bưu kiện gửi sách và gửi ca-ta-ỉô. 3. Trả tiền giao hàng (lĩnh hóa giao ngân) Đối với 1
 13. 222 Tiếng Anh dành cho Giao dịch viên Bưu điện 2. Forwardỉng When you change your address, please remember to submit a "Change of address" notice to the Post Office. Mail addressed to your previous address will be fonvarded to the new address. When fọrwarding overseas, however, while letter-type post will be fowarded free of charge, there will be a charge on parcel post. 5.5. INTERNATIONAL MAIL 1. Letters Posted letters and documents may weigh up to 2 kg. An aerogramme can be bought at Post Office and allovv you to send a letter by air anywhere in the world at an uniíorm rate of 80 yen. 2. Postcards Postage is 60 yen for suríace mail and 70 yen for airmail anywhere in the world. 3. Prínted matters Christmas cards, copied documents and catologues may be posted at reduced rates. Simply write "Imprimé" in the upper left comer of the addressed side of the envelope (or package) and hand it unsealed. 4. Small packets As small and light items can be sent at rates lower tíian oidinary parcels. You can save postage by sending them as small packets. Pỉease write "Petit paquet" in the upper ỉeft comer of the addressed side of the packed (under the
 14. Phần 5: Các dịch vụ bưu chính của Nhật Bản 223 2. Chuyển tiếp Khi khách hàng thay đổi địa chỉ, xin hãy nhớ pửi một thông báo 'Thay đổi địa chỉ" tói Bưu điện. Bưu gửi gửi cho quý khách theo địa chỉ cũ sẽ được chuyển đến địa chỉ mới. Khi chuyển tiếp ra nưóc ngoài thì trong trường hợp loại thư được chuyển miễn phí, thì khách hàng phải trả thêm cước cho chuyển tiếp bưu kiện. 5.5 BƯU GỬI QUỐC TỂ 1. Thư, gói thư Thư và tài liệu có thể được chấp nhận tới 2 kg. Khách hàng có thể mua bưu giản ở các bưu cục để gửi đi bất kỳ nơi nào trên thế giói theo đường máy bay với mức cước đổng hạng là 80 yên. 2. Bưu thiếp Cước gửi bưu thiếp bằng dường thủy bộ là 60 yên đồng hạng. Còn gửi qua đường hàng không thì cưóc đổng hạng ỉà 70 yên. 3. Ấn phẩm Bưu thiếp Nô-en, các tài liệu được sao chụp và các ca-ta-lô có thể được giảm giá cước. Khách hàng chỉ cần viết chữ "Imprimé" lên góc trên bên trái mặt trước của phong bì (hay gói ấn phẩm) và gửi để ngỏ. 4. Gói nhỏ Những thứ nhỏ và nhẹ có thể gửi với mức cước tìiấp hơn cước bưu kiộn thường. Khách hàng có ihể tiết kiệm cước phí nếu dùng dịch vụ gói nhỏ. Xin hãy viếi "F ỉtit paquet" lên măt
 15. 224 Tiếng Anh dành cho GÙU) dịch vién Bưu đién name and address of the sender) and bríng it to a Post Office counter after attaching a customs iabel or customs declaration. 5. Lỉterature for the blind Braille letters can be sent free of charge for suríace mail and at the same rátes as prìnted matter for ainnaiL Please hand it by wrítting "Cecogrammes" in the upper right comer of the addressed side of the envelope or package. 6. Parcel pc»t You can send parcels up to 20 kg, hit there are destinations to which you can not send parcds exceeding ỈOkg of weight. Interaationai parcel ỉabels (a combination invoice, customs declaration and address label)aFe available at the Post Office. 7. EMS This is a speedy way to send business dccuments and general artìcỉes as top príoríty registered mails.EMS can be sent to about 70 countríes and terrítories vorỉdwide. A computerized ưacking and tiacing system, vvỉich provides prompt iníonnation on deỉiveiy, ìs available ỉa* countties such as Prance, Canada, the ƯK, USA. This s^tem will be expanded graduaỉly to other countríes. Wher setiding an article by EMS, you will nced to attach a custoRS form such as C1 label or customs declaration. 8. Intelpost (International Electronic Mail) This is the fastest intemational mail possÌHe by combinỉng fascimile servive and ứie postal The Service covers about 40 coiratrìra and tenitorí« ãTOtmd the worỉd and can be deliver»ỉ in most cases on theỉauìe day*
 16. Phần 5: Các dịch vụ bitu chính cảa Nhật Bản 225 trước gói, à góc trên bên trái (phía dưói tên và địa chỉ người gửi) và mang đến ghi sê Bưu điện, sau khỉ đã đính kèm nhãn hải quan hay tờ khai hải quan. 5. Tàỉ liệu cho người mù Thư, gói thư gửi tài liệu chữ nổi cho người mù có thể gửi miễn cước bằng đường thủy bộ, và chịu cước như ấn pham nếu gửi qua đường hàng không. Xin quý khách viết dòng chữ "Cecogrammes" vào góc ưên bên trái của mặt trước phong bì hay của gói tài liệu. 6. Bưu kitot Khách hàng có thể gtó bưu kiện đến 20 kg, nhưng có một số nước dến mà khách hàng chỉ được gủi không qua 10 kg. Nhẵn Ihiu kiện quốc tế (gồm vận đơn, tờ khai hải quan và nhãn địa chỉ) sẵn có các bưu cục. 7. EMS Dùng dịch vụ này cố thể gửi tài liệu kinh doanh và các vật phẩm chung một cách nhanh chóng, như là việc dùng bưu phẩm ghi sô' ưu tiên hạng nhất. Có thể gửi EMS đi 70 nước và các vùng làĩA thổ ừên thế giới. Đối vtì những nơi đến như Pháp, Ca-na-đa, Aiứi, Mỹ, khách hàng có ứiể hoi tìn nhanh về tình hình phấ EMS nhờ hệ thống theo dõi và truy tìm điện tử. Hệ thống Dày cũng sẽ được mở rộng dần dẩn chõ các nước khác. Khi gủã vật phẩm bằng EMS, khách hàng cần đính kèm giấy tờ hải qmn như nhãn C1 hoặc tờ khai hải quan. 8. Thư điện tủr quốc tế Đây là cẩdi gửi thư quốc tế nhanh nhất cố ứìể do kết hợp fax và mạng lưói bưu chính. Dịch vụ này mở tổi 40 nước và vùng lãnh trên thế giới và trong nhiều trường hợp phát cùng ngày.
 17. 226 Tiếng Anh đành cho Giao dịch viên Bưu điện Stttnmary ■ International mail can be roughly cỉassifíed into letter- type post, parcel post, EMS and Inteỉpost (International Electronic Mail). • There are five varieties of letter post items: letters (including aerogrammes), postcards, printed matters, small packets and iiterature for the blind. ■ Letter-post items and parcels can be sent by suríace mail, SAL (Suríace Airliíted) or airmail which vary in rates and transmitting speeds. You will need to \vrite "SURPACE" on the item if you want to send. it by surface mail, "SAL" by SAL mail, or "PARAVION" or "AIRMADL" by airmail. "SAL" and "PARAVION" stickers or marks can also be affĩxed for you at the Post Office upon request. ■ The average delivery time is 0 to 1 day for ỈNTELPOSr, 2 to 3 days for EMS, 3 to 8 days for airmail and 2 to 3 weeks for SAL mail. 5.6. AIRMAIL, SAL AND SPECIALINTER - NATIONAL MAIL SERVICE 1. Airmail Aừmail items are transported by aừ. Please write "PARAVION" (or "AIRMAEL") in blué ink in the upper left comer of the addressed side of your letter or packaged.
 18. Phần 5: Các địch yụ buu chính của Nhật Bẩn 227 Tóm tắt ■ Bưu gửi quốc tế cố thể chia sơ bộ thành các ioại thư, gối thư, bưu thiếp, bưu kiện, EMS và thư điện tử. ■ Có 5 loại khác nhau trong nhốm thư: thư (kể cả bưu giản), bưu thiếp, âún phẩm, gối nhỏ và tài liệu cho người mù. ■ Bưu phẩm và bưu kiện có thể gửi bằng thủy bộ, SAL hay máy bay với mức cước khác nhau và tốc độ khác nhau. Khách hàng cần viết lên thư, gối thư, tài liệu chữ SURPACE" nếu gửi bằng thủy bộ, viết "SAL" nếu muốn gửi bằng dịch vụ SAL (xem phần sau về dịch vụ này), ^ết "PARAVION" hay "AIRMAIL" nếu muốn gửi bằng máy bay. Nếu khách hàng yêu cầu thì tại bưu cục cũng sẵn có các nhãn tương úng ở ưên. • Thời gian phát trung bình là 1 ngày đối vói thư điện tử, từ 2 đến 3 ngày đối vđỉ EMS, từ 3 đến 8 ngày đối vói gủA máy bay, và 2 đến 3 tuần nếu gửi bằng SAL. 5.6. BƯU PHẨM MÁY BAY, SAL VÀ CÁC DỊCH vụ BƯU PHẨM QUỐC TẾ ĐẶC BIỆT 1. Bưu phẩm máy bay Bưu phẩm máy bay được chuyển bằng máy bay. Xin viết "PARAVION" (hay "AIRMAIL") bằng mực xanh da frời lôn bưu phẩm ờ mặt ghi địà chỉ, ở góc ưên bén ưái, phía dưới chỏ ghi địa chỉ và tên người gửi.
 19. 228 Tiếng Anh dành cho Giao dịch viên Bưu điện 2.SAL SAL is the abbreviation for "Suríace Airlifted", and is a method in which parcels and printed matíers are air- transported to the countty of destination by using open.space on airlines. Less expensive than airmail and íaster than surface mail, it allows you to send mails to about 60 countries and tenitories around the world in 2 to 3 weeks. 3. Express This Service is for delivering mail items as soon as they reach the Delivery Post Offic6. 4. Registered With this Service, the handling ÍTom acceptance at a Post Office counter to delivery to the addressee is recorded. In case a registered item is lũst, you can claim a certain amount of indemnity. 5. Insured The content of your mail may also be insured. If you send somethìng valuable overseas via airmaiỉ, SAL mail or surface maiỉ, please have it insiưed. 6. Advỉce of deiivery The sender can be coníinned that the mail has been delivered to the addressee. This Service is availabỉe for ordinary registered mails, insured letters, parcels and unìnsured Ị»irceỉs. However, theĩe are countríes where this Service is not available for uninsured parcels.
 20. Phăn S: Các đựh vụ bưu chính cứa Nhật Bản 229 2. SAL Là chữ viết tắt của "Chuyển bằng hàng không và thủy bộ", đây là một phương pháp mà bưu kiện và â^ phẩm được chuyển tổi nước đến bằng chỗ ưống trên máy bay. Cước thấp hơn so với bưu phẩm máy bay và nhanh hơn bưu phẩm thủy bộ, Dịch vụ này mở tới 60 nước và lãnh thổ trên ứiế giới, tíỉòi gian phát là 2 đến 3 tuần. 3. Phát nhanh Dịch vụ này thực hiện việc phát bưu phẩm ngay khi nó đưcte chuyển tói Bưu cục phát. 4. Ghi sô Vói loại bưu phẩm ghi số, quá trình khai thác từ khi chấp nhận tổi khi phát đều được ghi chép. Trong trưòng hợp bị mất mát, khách hàng cố thể yêu cẩu bổi tíiường. 5. Có bảo hiểm Nội dung của bưu phẩm cố thể được bảo hiểm. Nếu khách hàng gửi thứ gì đố cố giá trị ra nưốc ngoài bằng máy bay, SAL, hay bưu phẩm thủy bộ thì nên bảo hiểm. 6. Báo phát NgưỀd gửi có thể khẳng định rằng bưu phẩm của họ đã được phát chỡ ngưòỉ nhận. Dịch vụ nầy cổ thể áp dụng cho bưu phẩm tíiường, ghi số, bảo hiểm và khổng bảo hiểm. Tuy nhiên dịch vụ này không được áp dụng cho một số nước đến.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2