Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson fourteen (Bài 14) Is he...? - Is she...? - Is it...?

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
125
lượt xem
56
download

Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson fourteen (Bài 14) Is he...? - Is she...? - Is it...?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lesson fourteen (Bài 14) Is he...? - Is she...? - Is it...? (Bạn trai ấy là...? - Bạn gái ấy là ...?) - Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên dạy tiếng anh khối tiểu học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson fourteen (Bài 14) Is he...? - Is she...? - Is it...?

  1. Lesson fourteen (Bài 14) Is he...? - Is she...? - Is it...? (Bạn trai ấy là...? - Bạn gái ấy là...? - Nó là...?) New words (Từ mới) Clean /klin/ Sạch sẽ Dirty /'d3ti/ Bẩn Open /'pn/ Mở, hở Close /klz/ Đóng, khép kín Tired /'taid/ Mệt, mệt mỏi Unhappy /n'hổpi/ Không sung sướng, bất hạnh Easy /'izi/ Dễ, dễ dàng Difficult /'difiklt/ Khó, khó khăn Clever /'klev/ Thông minh Stupid /'stjupid/ Đần, ngốc Tight /tait/ Chật (quần, áo...) Loose /lus/ Rộng (quần, áo...); lỏng (dây buộc...) Is he..? Bạn trai ấy là (thì) ... phải không?; ông ấy là (thì)... phải không?; Anh ấy là (thì)... phải không? Is he a teacher? Ông ấy là giáo viên phải không?
  2. Is she...? Bạn gái ấy là (thì) ... phải không?; Bà ấy là (thì)... phải không?; Chị ấy là (thì)... phải không? Is she clever? Bạn gái ấy thông minh phải không? Is it...? Nó là (thì) ... phải không?; Điều ấy là (thì)... phải không?; (Con) vật ấy là (thì)... phải không? Is it easy? Điều đó thì dễ phải không? Bước 1: Xem tranh - Đọc chữ - Nghe đọc lại vẽ một căn phòng sạch vẽ một căn phòng bẩn sẽ thỉu Clean Dirty vẽ một ô cửa mở rộng vẽ một ô cửa đóng kín Open Close vẽ một người mệt mỏi vẽ một người bất hạnh Tired Unhappy thể hiện một việc dễ thể hiện một việc khó thực hiện thực hiện
  3. Easy Difficult thể hiện một người thể hiện một người ngu thông minh (làm được dốt (không làm được bài toán khó chẳng hạn) phép tính rất dễ chẳng hạn) Clever Stupid vẽ một người mặc cái áo vẽ một người mặc cái chật quần rộng thùng thình Tight Loose Bước 2: Điền chữ cho tranh ....................................... ....................................... ....................................... .......................................
  4. ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... .......................................
  5. Bước 3: Điền vào chỗ trống trong các câu sau: (Dùng những từ: Clean, dirty, open, close, tired, unhappy, easy, difficult, clever, stupid, tight, loose. Mỗi từ chỉ dùng 1 lần và đặt các từ "yes", "no" ở những chỗ cần thiết). - Is he ...... .............................? - ................ , he is. - Is she ..... .............................? - ................ , she is not. - Is it ........ .............................? - ................ , it is. - Is he ...... .............................? - ................ , he is not. - Is she ..... .............................? - ................ , she is. - Is it ......... .............................? - ................ , it is not. - Is he ...... .............................? - ................ , he is. - Is she ..... .............................? - ................ , she is not. - Is it ......... .............................? - ................ , it is. - Is it ........ .............................? - ................ , it is not.
  6. - Is it ........ .............................? - ................ , it is. - Is it ........ .............................? - ................ , it is not. Bước 4: Đọc những câu sau đây rồi dịch sang tiếng Việt: - Is it open? - Yes, it is. - Is he unhappy? - No, he is not. - Is she clever? - Yes, she is. - Is it close? - No, it is not. - Is he tired? - Yes, he is. - Is she stupid? - No, she is not. - Is it easy? - Yes, it is. - Is he dirty? - No, he is not. - Is she clean? - Yes, she is. - Is it difficult? - No, it is not. - Is it loose? - Yes, it is. - Is it tight? - No, it is not. Bước 5: Dịch sang tiếng Anh.
  7. - Việc ấy có khó không? - Có, việc ấy khó đấy. - Cô ấy có mệt không? - Không, cô ấy không mệt đâu - Anh ấy có thông minh không? - Có, anh ấy thông minh đấy. - Nó có mở không? - Không, nó không mở đâu - Bạn gái ấy có sạch sẽ không? - Có, bạn gái ấy sạch sẽ đấy. - Bạn trai ấy có lấm bẩn không? - Không, bạn trai ấy không lấm bẩn đâu. - Việc ấy có dễ không? - Có, việc đó dễ thôi. - Ông ấy có đần độn không? - Không, ông ấy không đần độn đâu. - Bà ấy có bất hạnh không? - Có, bà ấy có bất hạnh đấy. - Việc đó có khó không? - Không, việc đó không khó đâu. - Nó có chật không? - Có, nó chật đấy. - Nó có rộng không? - Không, nó không rộng đâu. Bước 6: Chỉ những người, vật xung quanh và dùng cấu trúc câu: "Is he...?", "Is she...?", "Is it...? để hỏi bạn mình về những người, vật đó.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản