Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson sixteen (Bài 16) Is there...? - Are there...?

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
84
lượt xem
38
download

Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson sixteen (Bài 16) Is there...? - Are there...?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lesson sixteen (Bài 16) Is there...? - Are there...? (Có...? - Có...?) - Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên dạy tiếng anh khối tiểu học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson sixteen (Bài 16) Is there...? - Are there...?

  1. Lesson sixteen (Bài 16) Is there...? - Are there...? (Có...? - Có...?) New words (Từ mới) Pineapples /'painổplz/ Những quả dứa Papaws /p'p / Những quả đu đủ Apples /ổplz/ Những quả táo Oranges /'orind3iz/ Những quả cam Pears /pez/ Những quả lê Litchis /’laiti/ Những quả vải Lemon /'lemn/ Quả chanh Mango /'mổg/ Quả xoài Tangerine /tổnd3'rin/ Quả quít Longan /'logn/ Quả nhãn Any /'eni/ Bất kì, nào (thường dùng trong câu hỏi và câu phủ định - câu có từ "not") Some /sm/ Một chút (đường, muối...); một vài (chiếc bút, quyển sách...) Is there...? Có... (phải) không? (đi với danh từ đếm được số ít và danh từ không đếm được).
  2. Is there a book on the table? Trên bàn có một quyển sách phải không? Is there any tea in the cup? Có chút nước chè nào trong chén không? Are there...? Có ... (phải) không? (đi với danh từ đếm được số nhiều) Are there any books on the table? Trên bàn có quyển sách nào không? Six /siks/ Sáu Seven /'sevn/ Bảy Eight /eit/ Tám Nine /nain/ Chín Ten /ten/ Mười Bước 1: Xem tranh - Đọc chữ - Nghe đọc lại vẽ hai ba quả dứa vẽ hai ba quả đu đủ Pineapples Papaws vẽ hai ba quả táo vẽ hai ba quả cam
  3. Apples Oranges vẽ hai ba quả lê vẽ một chùm vải Pears Litchis vẽ một quả chanh vẽ một quả xoài Lemon Mango vẽ một quả quít vẽ một quả nhãn Tangerine Longan Bước 2: Điền chữ cho tranh ....................................... .......................................
  4. ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... Bước 3: Điền vào chỗ trống trong các câu sau: (Dùng những từ: Pineapples, papaws, oranges, pears, litchis, lemon, mango, tangerine, longan. Mỗi từ chỉ dùng 1 lần và đặt những từ "yes", "no" ở những chỗ cần thiết). - Are there .. .......................... on the table? - ..................., there are. - Is there a . .......................... in the bag?
  5. - .................., there is not. - Are there . .......................... in the box? - ..................., there are not. - Is there a .. .......................... beside the cup? - ..................., there is. - Are there any ...................... behind the glass? - ..................., there are seven. - Is there a .. .......................... under the book? - ..................., there is not. - Are there any ...................... over the desk? - ..................., there are not. - Are there any ...................... in front of the teapot? - ..................., there are some. - Are there any ..................... in the fridge? - ..................., there are not. Bước 4: Đọc những câu sau đây rồi dịch sang tiếng Việt: Is there a lemon on the plate? - Yes, there is Is there a longan in the bag? - No, there is not. Is there a tangerine under the notebook? - Yes, there is. Is there a mango beside the knife? - No, there is not. Are there any papaws behind the box? - Yes, there is one. Are there any oranges in front of the glass? - No, there are not.
  6. Are there any apples on the table? - Yes, there are some. Are there any pears in the box? - Yes, there are two. Bước 5: Dịch sang tiếng Anh. - Có một quả nhãn ở dưới quyển sách phải không? - Vâng, đúng vậy - Có một quả xoài ở trên đĩa phải không? - Không, không có đâu - Có một quả quít ở trong cặp phải không? - Không, không có đâu - Có những quả táo ở trong tủ lạnh phải không? - Vâng, đúng vậy. - Có những quả dứa ở bên cạnh những quyển sách phải không? - Không, không có đâu. - Có quả cam nào ở đằng sau chiếc ca không? - Có đấy, có một quả đấy. - Có quả vải nào ở đằng trước những quyển vở không? - Không, không có đâu. - Có quả lê nào ở trên giá không? - Có đấy, có mấy quả đấy. - Có quả đu đủ nào ở trong tủ lạnh không? - Có đấy, có tám quả đấy. Bước 6: Chỉ những người, vật xung quanh và dùng cấu trúc câu: "Is there...?","Are
  7. there...?" để hỏi bạn mình về những người/vật ấy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản