Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson thirteen (Bài 13) AM I...? ARE YOU...? (Tớ là...? bạn là...?) New words (Từ

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
148
lượt xem
58
download

Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson thirteen (Bài 13) AM I...? ARE YOU...? (Tớ là...? bạn là...?) New words (Từ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lesson thirteen (Bài 13) AM I...? ARE YOU...? (Tớ là...? bạn là...?) - Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên dạy tiếng anh khối tiểu học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson thirteen (Bài 13) AM I...? ARE YOU...? (Tớ là...? bạn là...?) New words (Từ

  1. Lesson thirteen (Bài 13) AM I...? ARE YOU...? (Tớ là...? bạn là...?) New words (Từ mới) Nice /nais/ Xinh xắn, dễ thương Handsome /'hổnsm/ Đẹp trai Sick /sik/ ốm Fit /fit/ Sung sức Pilot /'pailt/ Phi công Worker /'w3k/ Công nhân Director /di'rekt/ Giám đốc Secretary /'sekrtri/ Thư ký Driver /'draiv/ Người lái xe Cleaner /'clin/ Người quét dọn vệ sinh Yes /jes/ Vâng, dạ, đúng vậy. No /n/ Không, dạ không Am I...? Tớ có phải là . . . không? - Am I a pupil? Tớ có phải là học sinh không?
  2. - Yes, you are. Đúng vậy, bạn là học sinh. Are you...? Bạn có phải là... không? - Are you a teacher? Bạn có phải là giáo viên không? - No, I am not. Không, tớ không phải là giáo viên. Bước 1: Xem tranh - Đọc chữ - Nghe đọc lại vẽ một bạn gái xinh xắn, vẽ một cậu bé đẹp trai dễ thương Nice Handsome vẽ một bạn bị ốm vẽ một bạn sung sức, khỏe mạnh Sick Fit vẽ một chú phi công vẽ một cô công nhân Pilot Worker vẽ một ông giám đốc vẽ một cô thư kí Director Secretary
  3. vẽ một chú lái xe vẽ một bà lao công Driver Cleaner Bước 2: Điền chữ cho tranh ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... .......................................
  4. ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... Bước 3: Điền vào chỗ trống trong các câu sau: (Dùng những từ: Nice, handsome, sick, fit, pilot, worker, cleaner, secretary, driver, director. . Mỗi từ chỉ dùng 1 lần và đặt những từ "yes", "no" ở những chỗ cần thiết). - Am I a ...... ..........................? - ..................., you are. - Are you a . ..........................? - ..................., I am not. - Am I a ...... ..........................? - ..................., you are not. - Are you a . ..........................? - ..................., I am. - Am I a ...... ..........................? - ..................., you are.
  5. - Are you a . ..........................? - ..................., I am not. - Am I a ...... ..........................? - ..................., you are not. - Are you a .. ..........................? - ..................., I am. - Am I a ...... ..........................? - ..................., you are. - Are you a . ..........................? - ..................., I am not. Bước 4: Đọc những câu sau đây rồi dịch sang tiếng Việt: - Am I handsome? - Yes, you are. - Are you sick? - No, I am not. - Am I a pilot? - No, you are not. - Are you a worker? - Yes, I am. - Am I fit? - Yes, you are. - Are you nice? - No, I am not. - Am I a director? - No, you are not. - Are you a driver? - Yes, I am. - Am I a secretary? - Yes, you are. - Are you a cleaner? - No, I am not.
  6. Bước 5: Dịch sang tiếng Anh. - Tớ có phải là giám đốc không? - Không, bạn không phải là giám đốc đâu. - Bạn có phải là học sinh không? - Đúng thế, tớ là học sinh đấy. - Tớ có sung sức không? - Đúng thế, bạn sung sức đấy. - Bạn có ốm không? - Không, tớ không ốm đâu. - Tớ có phải là phi công không? - Không, bạn không phải là phi công đâu. - Bạn có phải là một cậu con trai không? - Đúng thế, tớ là một cậu con trai. - Tớ có dễ thương không? - Đúng thế, bạn dễ thương đấy. - Bạn có đẹp trai không? - Không, tớ không đẹp trai đâu. Bước 6: Dùng cấu trúc câu: "Am I...?", "You are...?" để hỏi về mình và về bạn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản