Tiết 45: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

3
722
lượt xem
215
download

Tiết 45: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy nêu những điểm giống nhau về thể thức cấu tạo xương giũa người và thú? Nêu những điểm giống nhau giữa người và thú?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 45: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người

 1. GV: Cao Mai Hương
 2. Chương IV: Ch IV: SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI (tiết 45)
 3. I/Những điểm giống nhau giữa người và thú I/Nh 1. Bằng chứng giải phẫu so sánh 1. Hãy nêu những điểm giống nhau về thể thức cấu tạo xương giũa người và thú?
 4. 1. Bằng chứng giải phẫu so sánh so Kể tên các hệ cơ quan có ở cả người và thú?
 5. 1. Bằng chứng giải phẫu so sánh 1. Ruột thừa Ruột tịt Thế nào là cơ quan thoái hoá?
 6. BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI I/Những điểm giống nhau giữa người và thú 1. Bằng chứng giải phẫu so sánh - Thể thức cấu tạo bộ xương và hệ thống các cơ quan giống nhau Nêu những điểm giống nhau giữa người - Người có các cơ quan thoái hoá: Ruột thừa, và thú? nếp thịt ở khoé mắt… ♦ Bằng chứng phôi sinh học
 7. Người Chó Bò Thỏ Cá Kì nhông Rùa Gà
 8. I/Những điểm giống nhau giữa người và thú: ( ) I/ Hiện tượng này được gọi là gì?
 9. I/Những điểm giống nhau giữa người và thú: ( ) I/
 10. BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI I/Những điểm giống nhau giữa người và thú ( ) I/Nh ườ và thú 1. Bằng chứng giải phẫu so sánh 2. Bằng chứng phôi sinh học - Qúa trình phát triển của phôi người đã trải qua các giai đoạn giống phôi của động vật có xương sống - Người có hiện tượng lại tổ : có đuôi, nhiều lông
 11. BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI I/Những điểm giống nhau giữa người và thú: Kết luận : ( ) Người cbằquanứng nguự n gng nhau ging Những ó ng ch hệ về s ồ giốốc với độ ữa vngười quanng ệ ậtần gương(iđthú ệt là lớp ật và và độ h v g có xũi vớ ặc bi thú) đã chứng tỏ điều gì?
 12. BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI II/Sự giống nhau giữa người và vượn người Vượn Tinh tinh Đười ươi gôrila Có hai loại vượn người :vượn người hoá thạch và Các loài vượn ườười ngày nay ngi ngày nay vượn ng
 13. II/Sự giống nhau giữa người và vượn người II/S Hình thái:
 14. II/Sự giống nhau giữa người và vượn người ( ) Cấu tạo giải phẫu: Tinh tinh Người
 15. II/Sự giống nhau giữa người và vượn người ( ) Sinh lí: Sinh Nhau tinh tinh Nhau người
 16. II/Sự giống nhau giữa người và vượn người ( ) Sinh lí: Sinh Tinh trùng tinh tinh Tinh trùng người
 17. Bộ NST của người ( H) và của tinh tinh ( C)
 18. II/Sự giống nhau giữa người và vượn người ( ) II/S ườ và ượ ườ Nêu những điểm giống nhau giữa người và Nêu vượn người ngày nay?
 19. II/Sự giống nhau giữa người và vượn người ( ) II/S ườ và ượ ườ Hình thái: Đi bằng 2 chân, cao 1,5 →2m, nặng 50 → 200 kg Cấu tạo giải phẫu: Có 12 → 13 đôi xương sườn, 5 → 6 đốt sống 12 cùng, 32 răng Sinh lí: Sinh Có 4 nhóm máu, cấu tạo tinh trùng và nhau thai, nh thời gian mang thai giống nhau Di truyền: Di Bộ NST gần giống nhau, ADN giống nhau tới 92% cặp nu
 20. BẰNG CHỨNG VỀ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT CỦA LOÀI NGƯỜI II/Sự giống nhau giữa người và vượn người Kết luận :( ) Người và vượn người có quan hệ họ hàng gTn gũiữ,ng điểm gic.ng nhau giữa người và ầừ nh thân thuộ ố vượn người có thể rút ra kết luận gì?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản