intTypePromotion=3

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS1.6: Chuẩn bị nguyên liệu hải sản vỏ cứng cho các món ăn cơ bản

Chia sẻ: BDBC BDBC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS1.6: Chuẩn bị nguyên liệu hải sản vỏ cứng cho các món ăn cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS1.6: Chuẩn bị nguyên liệu hải sản vỏ cứng cho các món ăn cơ bản. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong quá trình sơ chế hải sản vỏ cứng/giáp xác cho các món ăn cơ bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS1.6: Chuẩn bị nguyên liệu hải sản vỏ cứng cho các món ăn cơ bản

  1. Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam FPS1.6. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU HẢI SẢN VỎ CỨNG CHO CÁC MÓN ĂN CƠ BẢN MÔ TẢ CHUNG Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong quá trình sơ chế hải sản vỏ cứng/giáp xác cho các món ăn cơ bản. THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN E1. Lựa chọn hải sản vỏ cứng/giáp xác và dụng cụ P1. Kiểm tra hải sản vỏ cứng/giáp xác để đáp ứng yêu cầu chất lượng P2. Lựa chọn dụng cụ và thiết bị cần thiết cho quá trình chuẩn bị E2. Chuẩn bị và bảo quản hải sản vỏ cứng/giáp xác P3. Sơ chế hải sản vỏ cứng/giáp xác để đáp ứng yêu cầu của món ăn P4. Bảo quản hải sản vỏ cứng/giáp xác đã sơ chế một cách an toàn và vệ sinh để sử dụng YÊU CẦU KIẾN THỨC K1. Mô tả cách kiểm tra hải sản vỏ cứng/giáp xác để đáp ứng được yêu cầu chất lượng K2. Liệt kê các tiêu chí chất lượng cần có của hải sản vỏ cứng/giáp xác tươi: tôm, tôm nhỏ, vẹm, ngao, sò K3. Đưa ra biện pháp cần thực hiện khi hải sản vỏ cứng/giáp xác không đạt yêu cầu K4. Xác định đúng các dụng cụ và thiết bị để thực hiện các phương pháp sơ chế sau: cắt tỉa, lột vỏ, cắt, rửa, và phủ lớp áo K5. Giải thích cách thực hiện các phương pháp sơ chế sau một cách chính xác: cắt tỉa, tách vỏ, cắt, rửa, và phủ lớp áo K6. Đưa ra lý do vì sao việc sử dụng dụng cụ, thiết bị và áp dụng kỹ thuật đúng cách là quan trọng K7. Liệt kê các điểm cần lưu ý về chất lượng của hải sản vỏ cứng/giáp xác đã sơ chế K8. Mô tả cách bảo quản an toàn và vệ sinh hải sản vỏ cứng/giáp xác đã được sơ chế để sử dụng ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ THAY ĐỔI 1. Các loại hải sản vỏ cứng/giáp xác bao gồm:  Tôm  Tôm nhỏ  Vẹm  Sò  Ngao/nghêu  Ốc 2. Phương pháp sơ chế bao gồm:  Cắt tỉa  Tách vỏ  Rửa  Bao bột 3. Phương pháp cắt  Chặt  Cắt lát HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ Các bằng chứng thực hiện bao gồm: © 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội 1 Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  2. Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam 1. Thực hiện ít nhất với hai loại hải sản vỏ cứng/giáp xác 2. Thực hiện it nhất ba phương pháp sơ chế PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Đánh giá viên phải đánh giá các tiêu chí thực hiện công việc 1-4 bằng cách trực tiếp quan sát học viên thực hành. Đối với các tiêu chí khác đánh giá viên có thể sử dụng câu hỏi vấn đáp và/hoặc báo cáo của người làm chứng. CÁC CHỨC DANH NGHỀ LIÊN QUAN Nhân viên phụ bếp/nhân viên bếp chính/nhân viên bếp chế biến cá/Bếp trưởng SỐ THAM CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN ASEAN D1.HCC.CL2.10 © 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội 2 Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản