intTypePromotion=3

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS2.11: Chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện một số món mỳ tươi

Chia sẻ: BDBC BDBC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
19
lượt xem
1
download

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS2.11: Chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện một số món mỳ tươi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS2.11: Chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện một số món mỳ tươi. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong quá trình chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện một số món tươi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS2.11: Chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện một số món mỳ tươi

  1. Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam FPS2.11. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIÊ N MỘT SỐ MÓN MỲ TƢƠI MÔ TẢ CHUNG Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết tr ng á trình ch n ị, chế iến v h n thiện ột số ón tươi THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN E1. Lựa chọn nguyên liệu và dụng cụ P1. ựa ch n chủng loại v ố lư ng cần thiết đáp ứng yêu cầu của ón ăn P2. iể tra ng n liệ để đảm bảo đáp ứng đư c cầ ti ch n ch t lư ng đúng như t n g i của ón ăn P3. ựa ch n đúng các dụng cụ, trang thiết ị và sử dụng đúng cách E2. Chuẩn bị, chế biến và ệ P4. Ch n ị ng n liệ l tươi đả ả đáp ứng đúng cầ của ón ăn P5. Chế iến v h n thiện ón đáp ứng đúng cầ của ón ăn P6. Đả ả ón đạt đư c c, i vị v t nh đồng nh t đúng như cầ P7. Đả ả ón đư c chế iến đúng như định lư ng cầu E3. Trình bày và Bảo quản món mỳ ƣơ P8. Trình ón đáp ứng đúng the cầ để phục vụ P9. Đảm bả ón đư c giữ ở nhiệt độ đúng khi phục vụ P10. ả ản một cách an toàn và vệ sinh món đ chế biến khi chưa ử dụng ngay YÊU CẦU KIẾN THỨC K1. Giải thích cách lựa ch n nguyên liệu về số lư ng và ch t lư ng chính xác cho đúng t n món m K2. Liệt kê những những điể cần lư về ch t lư ng của nguyên liệu cho món m K3. Cần phải làm gì nếu b t k ng n liệ n có v n đề K4. Mô tả đúng những kỹ thuật, thiết bị, dụng cụ và lý do sử dụng chúng khi tiến h nh các phương pháp ch n ị, chế iến v h n thiện sau: Cân/ đ , ng l c, trộn đều, kéo/ nhào bột, để nghỉ, qu n lại, tạo hình, chia su t, luộc, làm lạnh, làm nóng lại, phương pháp tổng h p K5. Giải thích cách tiến h nh các phương pháp ch n bị, chế biến v h n thiện a the cầu của ón : Cân/ đ , ng l c, trộn đều, kéo/ nhào bột, để nghỉ, qu n lại, tạo hình, chia su t, luộc, làm lạnh, hâm nóng, phương pháp tổng h p K6. Giải thích việc sử dụng các loại trang thiết bị, dụng cụ và kỹ thuật đúng cách l an tr ng K7. Giải th ch cách nhận iết hi n ón tươi đạt đư c đúng ch t lư ng K8. Giải thích cách kết h p m và nguyên liệ hác để chế biến th nh ón ăn đ c trưng K9. Giải th ch cách nhận iết hi n ón đạt đư c màu s c, mùi vị, t nh đồng nh t v định lư ng đúng như yêu cầu K10. Giải th ch cách cân ng các ế tố về i vị, ết c u, màu s c, t nh đồng nh t v hối lư ng tr ng ón K11. Giải th ch cách trình ón tươi đ chế biến hoàn chỉnh K12. Nêu những nhiệt độ để giữ và phục vụ ón K13. Giải th ch cách ả ản một cách an toàn và vệ sinh món tươi đ chế biến khi chưa ử dụng ngay ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ THAY ĐỔI 1. Phương pháp/ ỹ thuật chu n bị:  Cân/ đ  Sàng l c © 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội 1 Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  2. Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam  Trộn đều  Kéo/ nhào lộn  Để nghỉ  Qu n/ cuộn  Tạo hình  Chia su t  Luộc  Hâm nóng  Phương pháp tổng h p  ư giữ  Bảo quản 2. Loại m :  Tươi  Khô  Có nhân HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ Các b ng chứng thực hiện bao gồm: 1. Thực hiện ít nh t bảy phương pháp ch n bị, chế biến 2. Làm ít nh t ba loại m sau:  M tươi - (Tagliatelle/noodles)  M có nhân - Ravioli/tortellini PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Đánh giá vi n phải đánh giá các ti ch 1-8 dựa trên quan sát trực tiếp h c viên thực hành. Đối với các ti ch hác, tr ng trường h p không có b ng chứng tự nhiên nào có sẵn, đánh giá vi n có thể đánh giá người h c thông qua câu hỏi v n đáp v / h c qua báo cáo của người làm chứng. CÁC CHỨC DANH NGHỀ LIÊN QUAN Nhân viên phụ bếp/ nhân viên bếp chính/ Bếp trưởng SỐ THAM CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN ASEAN D1. HCC.CL2.18 © 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội 2 Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản