intTypePromotion=1

Tiểu luận: Giao tiếp công sở

Chia sẻ: Nguyen Hong Thang | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:11

0
444
lượt xem
119
download

Tiểu luận: Giao tiếp công sở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là các mối quan hệ nơi công sở, thất bại trong giao tiếp thường là nguyên nhân của những bất đồng hoặc hiểu lầm giữa các đối tượng giao tiếp. Sự thành công của một nhân viên không chỉ phụ thuộc vào tính chuyên nghiệp và sự siêng năng làm việc mà còn ởcác mối quan hệ cá nhân và kỹ năng giao tiếp của họ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Giao tiếp công sở

 1. MỤC LỤC GIỚI THIÊU.....................................................................................................................Trang 2 A. GIAO TIÉP TRƯC DIÊN NƠI CỒNG SỞ 1. Giao tiếp trong nối bồ 1 ■ Với cấp dưới....................................................................................................Trang 3 2. Với cấp trẽn........................................................................................................Trang 4 3. Giữa các đồng nqhiẽp.....................................................................................Trang 5 4. Hối họp................................................................................................................Trang 6 II. Giao tiếp bẽn ngoải 1 ■ Giao tiếp với khách hảng.............................................................................Trang 7 2. Giao tiếp với nhà cung cấp/ đối tác..............................................................Trang 9 3. Giao tiếp với cơ quan chính quvền/báo chỉ................................................Trang 9 5. Trao tảng hoa, tâng phẩm.............................................................................Trang 10 6. Sừ dung danh thiếp........................................................................................Trang 10 III. Yéu tố thầm mĩ trong cống sở......................................................................Trang 11 B. GIAO TIÉP KHÔNG TRƯC DIẼN 1 ■ Điên thoai................................................................................................................Trang 11 2. Thư điên từ.........................................................................................Trang 13 3. Bản báo cáo.....................................................................................................Trang 13 c. KỸ NĂNG TAO DƯNG MỒI QUAN HÊ TÓT NƠI CỒNG SỞ..............Trang 14 D. GIAO TIÉP CỒNG sở NHÀ Nước..............................................................Trang 15 GIỚI THIỆU ■ Quan hệ giao tiếp nơi cồng sở bao gồm mối quan hệ bên trong và bên ngoài c ơ quan, doanh nghiêp hay là một tổ chức nào đó, nhất là đối với nh ững c ơ quan kinh doanh th ường xuyên quan h ệ ti ếp xúc với xã hội bên ngoài. Mục đích chủ yếu của nh ững m ối quan h ệ này là đi đ ến “ nhân hòa” ở trình đ ộ cao cấp. Giao tiếp là hoạt động nhằm xác lập mối quan hệ và sự ti ếp xúc gi ữa con ng ười gi ữa con ng ười v ới nhau nhằm thỏa mãn những nhu cầu nh ất định. Trên c ơ s ở thu nh ận thông tin, hai bên giao ti ếp s ẽ xây dựng, điều chỉnh mục tiêu, điều chỉnh hành vi qua sự tác động iẫn nhau đ ể cùng hi ểu bi ết v ề tình huống, có cùng tiếng nói, đem lại lợi ích nhiều nhất có thể có. Trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là các m ối quan h ệ n ơi công s ở, th ất b ại trong giao ti ếp th ường là nguyên nhân của những bất đồng hoặc hiểu lầm giữa các đối tượng giao ti ếp.
 2. Sự thành công của một nhân viên không chỉ phụ thuộc vào tính chuyên nghiệp và sự siêng năng làm việc mà còn ở các mối quan hệ cá nhân và kỹ năng giao tiếp của họ. Đề tài: Giao tiếp công sở A. GIAO TIÉP TRƯC DIÉN TRONG CỒNG SỞ: I. Giao tiếp trong nôi bỏ: 1. Với cắp dưới: 1.1. Khái niêm: Là quá trình giao tiếp giữa lãnh đạo với nhân viên để ki ểm tra, th ực hi ện quy ết đ ịnh quản trị, đánh giá tiến độ công việc, nắm bắt tâm tư, nguy ện v ọng t ừng ng ười đ ể có bi ệp pháp giúp đỡ thích hợp. 1.2. Các nquvẽn tắc: - Cư xử công bằng. Không đưa tình cảm riêng vào công việc chung.Điều này để tạo được sự tôn trọng và nể sợ của nhân viên. - Phần thưởng xứng đáng. Có phần thưởng cho những cá nhân hoàn thành nhi ệm v ụ. Việc này cần được thực hiện công khai, minh bạch; tránh tùy tiện kiểu “rải khắp”. - Phản hồi tích cực. Khen thưởng, động viên khi họ làm tốt, góp ý với tính xây dựng khi h ọ m ắc lỗi - Phản chia công việc đồng đều. Tránh giao quá nhiều việc cho một người trong khi những người khác lại quá rãnh rỗi. - Đào tạo người “yếu”. Dùng người giỏi chuyên môn để đào tạo người yếu hơn, người cũ đào tạo người mới hoặc tốt nhất là mời chuyên gia đào tạo. - Tác phong chuyên nghiệp. Luôn giữ tác phong chuyên nghiệp,tránh trangphục lôi thôi, bệ rạc trước nhân viên, nói năng thiếu giữ gìn. - Phải biết giao việc và ủy quyền. Điều này thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo vào nhân viên, sẽ giúp họ tự tin và hăng hái hơn trong công việc. 2. Với cắp trẽn: 2.1. Khái niêm: Là quá trình giao tiếp giữa nhân viên để trao đổi thông tin, nhận lệnh truyền đạt của cấp trên về hoạt động và mục tiêu của doanh nghiệp. 2.2. Các nguyên tắc: - Không lăng xăng. Không chen vào việc của người khác nếu không được đề ngh ị giúp đỡ. Hạn chế “buôn dưa lê”. - Không khoe khoang tiền thưởng. Tránh những hằn học, ghen tị không cần thi ết trong công ty. - Đừng tỏ ra “biết tuốt”. Tránh vấn đề gì cũng xen vào bình lu ận, v ấn đề gì cũng cho là mình đúng. - Không nên “ỉm” chuyện. Nếu có chuyện gì không hài lòng v ới người khác thì nên tr ực ti ếp g ặp người đó trình bày thẳng thắn ý kiến của mình, tránh “tâm s ự” v ới người khác vì đi ều này d ễ b ị quy là nói xấu sau lưng.
 3. - Kết bạn bốn phương. Ngoài đòng nghiệp, nên giữ những mối quan hệ bên ngoài công s ở. Điều này giúp bạn có tư tưởng thông thoáng, sáng suốt hơn trong mọi hành động. 3. Giừa đồng nqhiẻp: 3.1. Khái niêm: Là quá trình giao tiếp giữa các đồng nghiệp với nhau đ ể t ạo m ối quan h ệ công s ở tốt, hỗ trợ lẫn nhau để đạt hiệu quả cồng việc tốt nhất. 3.2. Những yếu tố đế giao tiếp với đồng nqhiẽp hoăc nhỏm làm vi ẽc : • Tự tin giao tiếp với mọi người • Thường xuyên gặp gỡ, giao lưu với mọi người • Hoàn thành những kế hoạch đã đề ra • Tuân thủ các nguyên tắc trong giao tiếp Nên trình bày mục đích của mình một cách rõ ràng, tự tin và thuy ết ph ục Nguyên tắc cơ bản trong làm việc nhóm là thường xuyên và bám sát đ ồng nghi ệp m ột cách phù hợp. Nếu như sự giao tiếp ban đầu với đồng nghiệp tạo được ấn tượng tốt đẹp thì họ sẽ rất s ẵn sàng để nghe bạn kể về những dự định của mình. Nếu là những người đồng nghiệp mới gặp thì bạn nên c ảm ơn họ đã b ỏ th ời gian ti ếp xúc, g ặp gỡ bạn và cũng nên có một cái hẹn được gặp lại họ. Điều này sẽ giúp bạn duy trì được những mối quan hệ mới trong tương lai cũng như sự mạnh dạn hơn trong giao tiếp. 3.3. Những điều nên tránh: • Chỉ liên lạc với người khác khi cần tới họ: Bạn ch ỉ liên l ạc với người khác khi c ần nh ờ v ả đ ến họ. Giữa những “giai đoạn cần” đó, bạn thường không có liên l ạc gì, th ậm chí không thèm tr ả l ời th ư từ hay điện thọai hỏi thăm họ. • Không trả lời những cuộc gọi điện thọai hoặc e-mail: Thói xấu này ngày càng trở nên phổ biến, nhất là khi cuộc sống ngày càng b ận rộn. Ví dụ, có m ột đ ối tác i ớn r ất quan tâm đến doanh nghiệp của bạn, nhưng bạn thờ ơ không đáp lễ, họ sẽ quên ngay b ạn vì th ị tr ường còn nhiều công ty khác. • Bỏ qua những giao tiếp căn bản: Thường xuyên quên nói “cảm ơn” hoặc “làm ơn” khi nh ận hoặc yêu cầu điều gì. Những phép giao ti ếp căn b ản này th ường b ị lãng quên b ởi r ất nhi ều lý do: con người ta quá bận rộn, không được dạy dỗ căn bản hoặc có tư tưởng là mình xứng đáng được yêu cầu người khác. • Không biết lắng nghe: Nếu không biết lắng nghe sẽ dẫn đến vi ệc thông tin sai l ệch, m ất đi nhiều cơ hội và làm giảm năng suất vì còn phải vừa làm vừa sửa sai. • Nói dối: Nói dối chỉ có thể thông cảm được trong trường hợp bất khảkháng,hoặc khi nó không gây hại cho ai. Tuy nhiên, trong giao tiếp với đồng nghi ệp, hay hơn cả vẫn là nói thật, nhưng nói thật một cách khéo léo, nhạy cảm, không làm t ổn th ương người khác. • Không nói những lời tiêu cực: Có những người thường xuyên thốt ra nh ững lời chê bai tiêu cực về mọi thứ: chê công việc, chê không khí công sở, chê sếp, chê đồng nghiệp. 4. Hôi hop: * Lưu ý:
 4. - Nên bắt đầu bằng việc tuyên bố mục đích của cuộc h ọp, hoặc nêu rõ ràng các v ấn đ ề c ần gi ải quyết. - Đưa ra mục tiêu ở ngay đầu cuộc họp sẽ giúp định hướng cuộc họp - Nên phát tài liệu in sẵn về các vấn đề thảo luận * 10 nhiêm vu của người chủ toa: 1. Sắp xếp thời gian và địa điểm 2. Chuẩn bị và lập chương trình làm việc 3. Ổn định cuộc họp một cách nhanh chóng 4. Nêu rõ mục đích cuộc họp 5. Giữ cuộc thảo luận theo đúng kế hoạch 6. Kêu gọi mọi người đóng góp ý kiến 7. Kiểm soát các thành viên quá nhiệt tình 8. Tạo một bầu không khí thoải mái 9. Tóm tắt lại các vấn đề sau khi các thành viên đóng góp ý kiến 10. Kết thúc cuộc họp theo đúng thòi gian biểu. a- 5 nhiêm vu mốt thành viên 1. Đến đúng giờ. Trường hợp đến chễ phải xin phép chủ tọa 2. Phải ghi chép nội dung cuộc họp 3. Trình bày ý kiến của mình 4. Trao đổi thông tin với các thành viên khác, liên kết ý kiến của mình với các thành viên khác 5. Giúp cuộc họp được tiến hành một cách thuận lợi: Bạn phải giúp chủ tọa điều khiển cuộc họp một cách thuận lợi, thoải mái. ỊỊ GIAO TIÉP BẾN NGOÀI: 1. Giao tiếp với khách hàng: 1.1 Vai trò: - Khách hàng phải được đặt ở vị trí trung tâm trong toàn bộ hoạt động sản xu ất kinh doanh của doanh nghiệp. - Và doanh nghiệp phải hướng toàn bộ nỗ lực của mình vào việc cố gắng thỏa mãn đến mức t ốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng. 1.2 Nguyên tắc trong quá trình giao tiếp: Không có một nguyên tắc nhất định nào áp dụng cho mọi ng ười và m ọi cu ộc giao ti ếp, ứng x ử trong các giao tiếp tình huống nhất định. Dưới đây là m ột s ố nguyên t ắc có th ể v ận d ụng đ ể đ ạt đ ược những hiệu quả nhất định trong quá trình giao tiếp:
 5. - Cần xác định đúng đối tượng giao tiếp. Làm cho khách hàng thấy được tầm quantrọng của họ và họ được tôn trọng thật sự trên thực tế. Hướng sự chú ý đến đối tượng giao tiếp, tập trung và nhiệt tình trả lời tất cả những vấn đề mà họ quan tâm nếu có thể được. - Mỉm cười khi cần thiết, biết tán thưởng đối tượng đúng lúc. - Hãy lắng nghe họ là chính. - Tránh tranh luận nếu vấn đề đó không cần thiết phải tranh luận. - Một công việc nào đó được giải quyết cần tạo cho khách ý nghĩ giải quyết như thế là th ỏa đáng, hoặc giải quyết như thế là họ có lợi. * Những biên pháp xây dưng mối quan hê với khách hàng: - Hội nghị khách hàng: phải có khách hàng lớn, các khách hàng quan trọng. Trong h ội nghị, công ty phải có nội dung gợi ý để khách hàng nói về ưu, nhược điểm của sản phẩm, những thiếu sót trong quan hệ giao dịch của công ty... - Hội thảo: khác với hội nghị khách hàng, hội thảo chỉ đề cập tới một hoặc vài khía cạnh của kinh doanh. - Tặng quà: đây cũng là biện pháp của các nhà kinh doanh hay làm, tuy nhiên nó cũng không khá phổ biến. - Hoạt động hỗ trự bán hàng: đây là một hoạt động quan trọng của markerting. Ho ạt đ ộng h ỗ tr ợ bán hàng được thông qua việc sử dụng hoạt động của các hi ệp h ội kinh doanh, c ửa hàng gi ới thiệu sản phẩm, hội chợ... 1.3Mốt số điều lưu ý trong quá trình giao ti ếp: - Chào hỏi lịch sự, gọi cả tên họ, các chức danh (nếu có) - Phải chủ động bắt tay, chào hỏi, mời ngòi, mời nước. ... Hỏi thăm vài ba câu và đi vào n ội dung chính của công việc - Chọn thời điêm thích hợp để đưa công văn, thư tín hay quà biếu - Phải duy trì được sự nhiệt tình, vui vẻ trong suốt thời gian tiếp khách - Nhìn thẳng vào mắt người đối diện, tự tin, lắng nghe, m ỉm cười..để khuy ến khích h ọ nói. Ko đ ược có các cử chỉ khiếm nhã - Khiêm tốn, tôn trọng khách - Khi trình bày vấn đề cần ngắn gọn, dễ hiểu, lập luận chặc chẽ nhằm gây được ấn tượng với khách hàng. - Kết thúc cuộc gặp gỡ nhớ bắt tay, chào tạm biệt ( chú ý đến tư trang của khách, nếu khách quên thì nhắc khéo) - Hãy sử dụng tên riêng của khách hàng - Khách hàng muốn được mời tham gia những cuộc gặp gỡ, họp mặt - Hỏi khách hàng về những lời khuyên - Tạo ra sự ngạc nhiên cho khách hàng - Lắng nghe khách hàng 1.4 Nghê thuât chế ngự khi khách hảng đang tức qiân
 6. - Bình tĩnh: - Để khách hàng giải tỏa nỗi lòng một lát - Đảm bảo trách nhiệm hợp lý: hãy xin lỗi đúng phần sự vụ mà bản thânvà công ty phải chịu trách nhiệm, giải quyết tình huống sao cho khách hàng hài lòng. - Tránh mắc các lỗi thông thường: đổ trách nhiệm cho người khác; đừng bao gi ờ ăn mi ếng trả miếng... 2. Nhà cung cắp/ đối tác * Những điều cằn lưu ý: - Không bắt họ phải chờ đợi - Tỏ ra coi trọng họ không thua kém khách hàng - Khi có những trục trặc liên quan đến những hợp đòng nên tìm hi ểu c ặn kẽ vấn đếvướng mắc vói họ trên tinh thần hợp tác đê tìm ra giải pháp tốt nhất. -Trò chuyện thân thiện, tạo mối quan hệ tốt với họ, vì sẽ có nhiều trường hợp ta cần đến s ự nhi ệt tình giúp đỡ của họ. - Hãy thanh toán đúng hạn các khoản phải chi trả cho họ - Hãy cẩn thận với họ về những bí mật kinh doanh của Công ty - Hãy khéo léo khai thác thông tin về ngành nghề của Công ty mình hoạt động 3. Giao tiếp với co> quan chính quyền, báo chỉ: Tuy đối tượng giao tiếp này không đem lại lợi ích trực ti ếp cho ho ạt đ ộng s ản xu ất kinh doanh c ủa công ty, nhưng họ cũng rất quan trọng. * Những điều cằn ỈƯU ý: - Chỉ cung cấp đầy đủ thông tin cần cung cấp, tránh nói ấp a ấp úng làm h ọ nghi ngờ. - Tuyệt đối không biểu lộ thái độ xem thường hay bất cần họ. - Đối với giới báo chí nên cẩn thận về lời nói, cú pháp văn ph ạm đ ể tránh tr ường h ợp hi ểu sai ho ặc cố tính làm sai lệch nội dung vấn đề - Khi kết thúc giao tiếp, luôn luôn cám ơn họ về buổi gặp mặt, nếu có thể nên tạo mối quan hệ lâu dài với họ. 5. Trao tảng hoa, tảng phẩm 5.1 Tăng hoa - Trao bằng tay trái để khi khách chìa tay ra thì bắt tay phải. - Hoa tặng phải mang ý nghĩa phù hợp với từng hoàn cảnh. Ví du: + Người Việt Nam chúng ta không tặng hoa huệ vì hoa huệ mang ý nghĩa th ờ cúng. + Người Nhật không tặng nhau hoa sen vì hoa sen để cắm trên bàn thờ Ph ật
 7. - Hoa phải có bao bì trân trọng - Trong các buổi hội họp thì nên tặng một lẵng hoa 5.2Tănq phẩm - Tặng phẩm cũng đưa bằng tay trái để tay phải bắt tay - Món quà phải mang ý nghĩa trân trọng, thể hiện được tình cảm của bên t ặng dành cho bên nh ận. 6. Sừ dung danh thiếp 6.1 Tằm quan trong - Danh thiếp dùng để giao dịch trong công việc, chủ yếu là cho khách hàng và đối tác. - Danh thiếp luôn là một trong những “chiếc cầu nối” đưa bạn đến với các mối quan hệ kinh doanh. Đây là một công cụ có ảnh hưởng rộng, hiệu quả lớn, tiết kiệm được chi phí, đơn giản 6.2 Mốt số cồng dung của danh thiếp - Nói với mọi người về tên của bạn và của công ty bạn - Cho khách hàng tiềm năng một cách để liên lạc với bạn - Tạo ra một phong cách iàm việc, đặc tính cá nhân và vị thế kinh doanh của riêng bạn. 6.3 Mốt số các lưu ý khi trao vả nhân danh thi ếp - Danh thiếp nên để trong túi áo, trong cặp tài liệu, không nên để trong bóp, trong túi quần vì sẽ khiến người khác hiểu nhầm, mặt khác nó còn thể hiện được sự lịch sự, biết tôn trọng... - Khi gửi tấm danh thiếp của bạn, hãy tự tay vi ết vào đó m ột vài thông tin, ch ẳng h ạn nh ư s ố đi ện thoại di động hay địa chỉ e-mail thứ 2...điều này sẽ thu hút được sự chú ý của đối tác nhiều hơn - Khi bạn nhận danh thiếp, hãy viết một vài ghi chú lên mặt sau của danh thiếp để giúp bạn ghi nhớ hơn về đối tác. Lưu ý là chỉ làm điều này sau khi họ đã ra về rồi. III.Yếu tố thầm mỹ trong công sử: Thẩm mỹ trong công sở chính là thể hiện cái đẹp m ột cách có chu ẩn m ực, có s ự l ựa ch ọn, phù h ợp với điều kiện, hoàn cảnh giao tiếp và môi trường làm việc * Mốt số lưu ý: - Không trang điểm lòe loẹt. - Đầu tóc phải gọn gàng. - Trang phục gọn gàng, lịch sự, kín đáo,sạch sẽ là sự tự giới thiệu không lời - Lựa chọn trang phục phù hợp giới tính, tuổi tác, môi trường làm việc
 8. B. GIAO TIÉP KHÔNG TRƯC DIÊN: 1. Điên thoai Xã giao điện thoại đúng cách đã trở nên quan trọng h ơn bao gi ờ h ết trong môi tr ường kinh doanh th ời nay. Phần lớn mọi giao dịch, kinh doanh đều diễn ra trên đi ện tho ại ở văn phòng, t ại nhà, trên xe hay m ọi nơi... khi đó, kỹ năng giao tiếp điện thoại có th ể quy ết định đ ến vi ệc m ở ra hay ch ấm d ứt m ột m ối quan hệ với đối tác. ❖ Lảm thế nào để thống tin hiẽu quả : - Hãy luôn biết rõ mình muốn nói gì - Hãy nói “vâng”, “tôi hiểu”, để tỏ ra rằng bạn quan tâm đến những lời nói của đối phương - Đầu tiên hãy chào hỏi, tự giới thiệu về bản thân, về côngty (nếucó thể) - Khi gặp đúng đối tượng, hãy nhắc lại mối quan hệ hoặc lý do gọi - Điều chỉnh cách nói chuyện cho thích hợp với từng đối tượng - Hạn chế nói chuyện riêng - Kết thúc cuộc gọi bằng cách cám ơn và hẹn gặp lại - Xác nhận lại thông tin cuối mỗi cuộc gọi để chắc rằng cả hai đều nhất trí với những giải pháp đạt được. - Hãy trả lời thẳng vào vấn đề - Cuối buổi nói chuyện, hãy xác nhận lại những điều đã trao đổi - Đừng nói chuyện riêng khi đang dùng điện thoại ❖ Khi qoi điên thoai, hãy luôn nhở những đi ều sau: - Ưu tiên gọi đi - Tìm hiểu thời gian làm việc của bên nhận điện thoại trước khi gọi - Không nên nói quá lâu trừ phi bạn được mời nói. - Hãy nói ngắn gọn mục đích cuộc gọi, hạn chế nói dông dài trên điện thoại - Chưa có câu trả lời hãy hẹn gọi lại sau. ❖ Khi nhản điên thoai, cằn lưu ý: - Đừng đợi chuông reo quá 3 iần rồi mới nhấc máy - Mọi người đều nên có trách nhiệm trả lời điện thoại - Đừng trả lời điện thoại khi đang ăn, hút thuốc, ngáp... - Luôn luôn gọi lại, đừng hứa gọi điện cho ai ròi quên khuấy đi - Đừng gọi nhầm tên người bên kia đầu dây - Cố gắng kết thúc cuộc này rồi hãy bắt cuộc khác, tránh nhầm lẫn nội dung hai cuộc điện thoại
 9. - Đừng chuyển cuộc gọi qua nhiều người. - Không nên giữ thái độ thiếu nhiệt tình khi nói chuyện, kể cả khi đó không phải là khách của mình. - Hãy nhiệt tình chuyển điện thoại và ghi lại tin nhắn - Đừng phát ngôn nếu không chắc chắn vào những gì mình nói - Tránh bất ngờ gác máy mà không có sự giải thích - Hãy thể hiện sự nhiệt tình và tự tin trong lời nói của bạn - Đừng nói quá to, quát thẳng vào máy cũng đừng thầm thì. 2. ThiP điên từ ❖ Những điều lưu ý khi gửi mail: - Lưu ý khi đặt tên cho địa chỉ email - Tiêu đề thư (Subject) rõ ràng, tránh tình trạng gửi thư mà không có tiêu đề - Không gửi một thư đến quá nhiều người (Cc) - Nhấn mạnh những điểm chính - Dùng dấu hiệu khẩn, ký hiệu cho những câu văn muốn nhấn mạnh - Chia nhỏ file đính kèm - Đọc lại nội dung trước khi gửi - Kiểm tra email đều đặn - Nội dung thư ngắn ngọn, rõ ràng, đầy đủ thông tin. - Tránh viết tắt, viết hoa - Đừng trả lời mail chậm trễ - Đừng tự trở thành người gửi bom thư - Đừng bao giờ nhấn nút “Gửi đi” khi bạn đang ở trong tâm trạng bực mình hay bối rối. 3. Bản báo cáo: Nên làm Không nên làmluận thiếu chứng cứ đầy - Không kết đủ logic. - Không in báo cáo khi chưa kiểm tra các - Sử dụng từ ngữ chuyên dụng nguồn tài liệu - Thuyết trình có sử dụng phương tiện nghe nhìn. - Viết báo cáo rõ ràng,ngắn gọn, hấp -Không viết quá dài dẫn nội dung - Không lạm dùng từ “ tôi” hoặc thể hiện c - KỸ NÀNG TAO DƯNG MÓI QUANến TỐT NƠI CÔNG SỞ: - Nhấn mạnh những điểm quan trọng thành ki HÉ - Khuyến khích người khác bày Đừý kiến củaản .mạn, xa đề tài gây cho - tỏ ng quá t họ - Dùng đầu đề chính xác người đọc khó hiểu - Trong thân bài báo cáo nên đầu t ư tìm
 10. - Biết lắng nghe và tôn trọng quan điểm của mọi người. Khen ngợi và giúp đỡ nhau một cách chân thành. - Tránh việc đánh đố người khác. - Đừng lặp lại những sai lầm. Hãy rút ra kinh nghiệm cho bản thân mỗi khi mắc l ỗi. - Hãy thể hiện sự tôn trọng tới tất cả mọi người. - Tuyệt đối không đi nói xấu người khác. - Tuyệt đối không đi nói xấu người khác. - Không đố kỵ với đồng nghiệp - Hạn chế nhờ vả từ những việc nhỏ nhặt nhất - Không tỏ ra quá thân thiện với sếp - Hãy nghĩ trước khi nói - Trốn tránh trách nhiệm - Không tự biến mình thành kẻ ba hoa, khoe khoang - Không lôi kéo, bè phái nơi công sở D. GIAO TIẺP TRONG CÔNG SỞ NHÀ NƯỚC: * ThiPC trang: - Một số cán bộ, nhân viên công sở chưa có những kỹ năng giao tiếp cần thiết với đồng nghiệp, với nhân dân. - Văn hoá giao tiếp ít được chú trọng. - Giao tiếp với nhân dân thì cửa quyền, quan liêu, sách nhiễu, - Không tôn trọng kỷ luật cơ quan, làm việc không đúng giờ niêm yết. - Công chức đang giao dịch với khách, nghe điện thoại mà không - Quan hệ giữa lãnh đạo với công chức là quan hệ trên dưới, không thể "gia đình ch ủ nghĩa", gọi iãnh đạo ià chú, là bác, xưng con, xưng cháu, xưng em. - Giao tiếp trong cơ quan có thứ bậc để đối xử, còn ra ngoài xã hội tuỳ theo ý thích của mỗi người mà giao tiếp thân mật, bình đẳng. * Giải pháp giao tiếp đat hỉêu quả trong mỏi trường còng sở nhả niPỚc - Giao tiếp, ứng xử với dân phải nghiêm túc, lịch sự, tôn trọng, không được nói tục, không được nói tiếng lóng, không được quát nạt, phải ăn nói mạch lạc, rõ ràng... - Chưa hết giờ, không được về, dù không còn khách nào. - Trang phục, quần áo phải lịch sự, gọn gàng... - Khi nghe điện thoại, phải xưng họ tên, cơ quan công tác, và không được ngắt đi ện thoại đ ột ngột.
 11. - Thái độ phải niềm nở, nét mặt tươi cười khi giao tiếp với dân. - Xây dựng văn hoá giao tiếp, ứng xử của cán bộ, nhân viên trong cơ quan. - Hết -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2