intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận:Tóm tắt cuốn sách “Bản đồ tư duy trong công việc” của Tony Buzan

Chia sẻ: Gdfb Gdfb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

278
lượt xem
73
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Bản đồ tư duy trong công việc” của Tony Buzan là cuốn sách sẽ giúp các bạn tiếp cận khái niệm bản đồ tư duy, cách thức để xây dựng và áp dụng bản đồ tư duy vào cuộc sống và công việc của mình. Hãy đọc Lập bản đồ tư duy và áp dụng ngay bản đồ tư duy vào công việc và cuộc sống của mình và bạn sẽ dễ dàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận:Tóm tắt cuốn sách “Bản đồ tư duy trong công việc” của Tony Buzan

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGO ẠI THƯƠ NG KHO A S AU ĐẠI HỌ C ----- TIỂU LUẬN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO Đề tài: Tóm tắt cuốn sách “Bản đồ tư duy trong công vi ệc” của Tony Bu zan GVHD: TS Lê Thị Thu Thủy Sinh vi ên: Đỗ Hồng Ngọc SBD: 69 Lớp: QTKD CH 6.2 HÀ NỘI – 07/2010 -1 -
 2. MỤC LỤC NỘ I DUNG........................................................................................................................3 1. Giới thiệu. ................................................................................................................ 3 2. Cơ sở khoa học xây dựng bả n đồ tư duy ............................................................. 4 3. Nguyên tắc xây dựng Bản đồ Tư duy. ................................................................. 4 4. Xây dựng một số bản đồ tư duy ch o nhà lãnh đạo ............................................. 5 4.1. Giải phóng t iềm năn g sá ng t ạo vô hạn ......................................................... 5 4.2. Cách tiếp cận mới trong giải quyết vấn đề .................................................. 5 4.3. Kế hoạch hoàn h ảo cho sự t iến triển không ngừng .................................... 6 4.4. Nắm bắt sức mạ nh của sự thay đổi............................................................... 6 4.5. Đưa nhóm của b ạn đến thành công. ............................................................. 9 4.6. Bí quyết thuy ết trình hiệu q uả..................................................................... 10 4.7. Giải pháp cân bằng công việc và cuộc sốn g. ............................................ 11 KẾT LUẬN .....................................................................................................................11 -2 -
 3. MỞ ĐẦU Kỹ năng lãnh đạo rất đa dạng và phong phú, và có tính cá biệt vì thế sẽ không tồn tại một tài liệu nào về kỹ nă ng lãnh đạo hoàn hảo m à ở đây ta cần học t ập theo các t ình huống thực tế, các thành công của các doanh nghiệp và các Nh à lãnh đạo trên thế giới. Một Nhà lãnh đạo đ òi h ỏi n goài tố chất bẩm si nh còn cần rèn luyện cho mình rất nhiều n hững kỹ nă ng mềm nhằm thực hiện tốt các vai trò của một nhà lãnh đạo đó là vai trò duy trì quan h ệ con ngư ời, vai trò chuyển tải thông tin, vai trò ra quyết định…. Để rèn luyện cho mì nh những kỹ năng đó cần phải có một công cụ hữu hiệu và m ột trong nhữn g cuốn sách có giá trị ứng dụng thực tiễn cao và rất phù hợp đó là cuốn sách “M ind Maps at work” của tác giả T ony Buz an được nhóm NTG (New thinking Group) dị ch r a tiếng việt với t ên “Bản đồ tư duy trong công việc”. Với quy môn m ôn học tôi xin trình bày tóm tắt tư tưởng và một vài thu hoạch của bản thân về nội dung cuốn sách này. NỘ I DUNG 1. Giới thiệu. Cùng với sự phát triển của thời đại, thước đo quan trọng cho năng lực sáng tạo của mỗi ngư ời trong nền kinh tế tri thứ c chính là tốc độ tư duy, khản năng chuyển hóa thông tin thành kiến thức, từ kiến thức tạo ra giá trị tạo ra sản phẩm dịch vụ. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hi ện nay việc học t ập chăm chỉ vân chư a ohari là giải pháp tối ư u, các phư ơng pháp luận học t ập đã từng đem lại thành công cho chúng t a trong quá khứ hiện đang gặp nhiều thách thức. Thông tin đa chiều và thực tiễn đòi hỏi ch úng t a ngoà i kiến thức cần có khả năng tạo giá trị gia tăng từ kiến thức. Tony Buzan là một trong số ít nhữ ng n gười đã d ành nhiều thời gian nghiê n cứu, tìm r a những quy luật hoạt động của bộ não va làm việ c th eo quy luật đó để đạt được những t hàn h công đán g kinh ngạc. Ông cũng là cố vấn chiến lược cho nhiề u tổ chứ c đ a quốc gia như General M otor, Walt Disney, M icrosoft, HSBC, Oracle…..Những tác phẩm nổi tiếng của ông trên khắp thế gi ới có th ể kể đến như: How to mind map, M ind Map for Kids, Head St rong Thực tế, Bản đồ tư duy là một công cụ cho mọi hoạt động tư duy. Nó là một kỹ thuật hình họa, với sự kết hợp gi ữa từ ngữ, hình ảnh, đường nét, m àu sắc phù hợp tương thích với cấu trúc, hoạt động và chức năng của bộ não giúp bạn khai phá tiềm năng vô tận của bộ não, nó đồ ng t hời cũng là một công cụ hữu h iệu trong việc ghi nhớ, quản lý, sáng tạo và lập kế hoạch- n hững công cụ v ô cùng cần thiết của các nhà quản lý . Với bản đồ tư duy trong công vi ệc bạn sẽ có kh ả năng: - Động não và giải quyết những v ấn đề khó khăn nhất. -3 -
 4. - Đặt ra và đạt được những mục t iêu. - Sáng t ạo trong công việc. - Dễ dàng xác định những ưu tiên của bạn. - Thuy ết trình tốt và tự ti n hơn. - Trở t hành nh ân vật chủ chốt trong công việc - Dẫn dắt đội của bạn trở thành một đội xuất sắc . - ….. 2. Cơ sở khoa học xây dựng bản đồ tư duy Bản đồ tư duy hoạt động dựa trên căn cứ khoa học như sau: Theo ngh iên cứu về t hần kinh bán cầu não tr ái xử lý các dòng kẻ, chuối, chữ số, các danh sách hay các phép lo gi c vì thế nó đượ c sử dụng để thự c hiện các công việc t hông thường. Sự sáng tạo l à khá h ạn chế, để ph át triển bạn cần có sự tưởng tượng và não phải đảm nhiệm công việc này, gồm có sự ghi nhận m àu sắc, hì nh ảnh, nhịp điệu và không gian. Theo giáo sư Sperry thô ng t hư ờng mỗi người thườ ng sử dụng lệch bán cầu não của mình, vì thế, theo thông thường nam giới thường trội hơn về những hoạt động bên bán cầu não trái, và nữ giới trội hơn trong công việc cần t ới bán cầu não phải. Chắc chắn việc h uy động sức mạnh của cả hai bán cầu sẽ t ạo ra sứ c sá ng t ạo vô biên. Bản đồ tư duy là công cụ củng c ố khả năng liên kết bền vững giữa hai bán cầu não. Nó giúp giải phóng thiên tài sáng tạo còn tiềm t àng trong bạn. Vào năm 1933 nhà t âm lý học Hewig von Restorff công bố m ột nghiên cứu tiết lộ rằng chúng ta có thiên hướng ghi nhớ một thông tin tron g danh sách nếu nó nổi bật. Chẳng hạn, nếu một danh sách các số, và ở giữa có một chữ cái, nhiều khả năng sẽ nhớ chữ cái vì nó khác biệt thông t in với những thông tin còn lại. Hiện tượng này gọi là hiệu ứng Von Restorff. Một trong những cách dễ ghi nhớ là t hông qua sự hình dung và hình ảnh. Những bức tranh sặc sỡ dễ nhớ hơn những từ ngữ, và bạn có thể nhớ được bất cứ thứ gì nếu liên hệ nó với một hình ảnh sống động. Nếu bạn sử dụng trí não sáng tạo để khiến những liên hệ này lố bịch, hài hư ớc, kỳ quặc hoặc gây sốc thì bộ não thậm chí còn nhớ những liên h ệ này nhiều hơn. Ngoài ra thuật nhớ và âm nhạc cũng là công cụ hữu hiệu để bạn lưu trữ lại thông tin và cũng dễ gợi nhớ lại khi bạn cần nó. Bản đồ tư duy được xây dựng dựa trên các cơ s ở khoa học đó với việc xây dựng vận dụng tối đa công cụ là hình ảnh và màu sắc. 3. Nguyên tắc xây dựng Bản đồ Tư duy . Bản đồ tư duy là hìn h thức ghi chép sử dụng m ầu sắc và h ình ảnh, để m ở rộng và đào sâu cá c ý tưởng. Ở giưa bản đồ là một ý tưởng hay hình ảnh tru ng t âm. Ý -4 -
 5. tưởng hay hình ả nh này đư ợc phát triển bằng các n hánh tư ợng trưng cho nhữ ng ý chính và đều được nối với ý trung tâm. Các n hánh chính lại đư ợc phân thành các nhánh nhỏ nhằm nghiên cứu chủ đề ở mức độ sâu hơn. Nhữ ng nhánh nhỏ này lại tiếp tục đ ược phân nhỏ hơn nữa. Nhờ sự kết nối giữ a các nhánh, các ý tưởng cũng có sự liên kết dựa trên m ối liên hệ của bản thân các ý, đi ều này làm cho Bản đồ Tư duy có thể bao quát được các ý tưởng trên phạm vi sâu rộng mà điều này không thể thực hiện được theo hình thứ c liệt kê. 4. Xây dựng một số bản đồ tư duy cho nhà lãnh đạo: 4.1. Giải phóng tiềm năng sáng tạo vô hạn Xây dựng bản đồ tư duy đầu tiên của b ạn- nhữ ng kỹ nă ng chủ chốt (Hình 1) - Lấy một tờ giấy và trải ngang, để bản đồ có thể trải rộng trên các hướn g. - Vẽ ở giữa là hình tượng ý ch ính- đó là các kỹ năng của bạn, ngành nghề của bạn, chức danh củ a bạn…Sử dụng thêm màu sắc cho bức tranh thêm sinh động. - Chọn mầu và v ẽ nhánh t ừ hình vẽ trung t âm. Viết một từ l iên quan đế n lĩnh vực thuộc kỹ nă ng của bạn, có thể là giao tiếp, ki ến t hức, kinh nghiệm, mục tiêu…Sau đ ó xem lại xem còn đặc tính nào chư a b ao hàm trong các mụ c trên. - Chỉ dùng một từ gợi m ở ý tưởng để mô tả nhánh. Đảm bảo các nhánh đều liên kết với hình ảnh trung tâm. - Tiếp tục triển kh ai các ý nhỏ, sử dụng để phát triển chủ đề - Hình vẽ nên đượ c sử d ụng vì nó sẽ giúp bạn nhớ vấn đ ề lâu hơn. 4.2. Cách tiế p cận mới trong giải quyết vấn đề Bản đồ tư duy gi úp bạn nhanh chóng giải quyết những vấn đề cơ bản đầy sáng tạo. Với công cụ này bạn sẽ t ránh căng thẳng đầu óc, sẵn sàng với những thách thức, giải quy ết những vấn đề trư ớc mắt, thao tác và gi ải quyết các vấn đề hàng ngày, nghệ thuật dàn xếp, đàm phán hiệu quả, đón n hận lời khuyên trong công việc, tạo lập hệ thống hỗ t rợ, xây dựng nhóm quân sư, gỡ bỏ những sức ép. Ví dụ việc tạo lập sơ đồ một hệ thống hỗ trợ có thể xây dựng bằng Bản đồ như sau: - Vẽ một h ình ảnh vui tư ơi (ngầm hiểu là tất cả các giải pháp là để đạt được hi ệu quả mà hình ảnh trung tâm đại diện). Khi lập bản đồ tư duy cho hệ thống hỗ trợ những liên kết sẽ tự động phát triển từ ý tưởng/ mụ c đích trung tâm đó. - Vẽ các nhánh uốn lượn từ hì nh ảnh trung tâ m, và mỗi nhánh là một từ hàm nghĩa một hệ thống hỗ trợ, có thể là đường dây nóng, dị ch vụ, cố vấn, tổ chức, bạn bè. Bạn có thể b ổ sung thêm những thành viên của tổ chứ c. -5 -
 6. - Trong trư ờng hợp cần bảo m ật bản đồ t ư duy của hệ thống hỗ trợ bạn có thể m ã hóa bằng màu sắc ho ặc một dạng mật mã nào đó. Và các quyết đị nh hay những gợi ý được dùng bằng m àu sắc thể hiện - Sử dụng các nhánh con để phát triển ý tưởng của bạn trên từng gợi ý của nhánh chính. - Sử dụng bản đồ để tham khảo th êm ý kiến nhữ ng người trong đội. Sau đó lắng nghe và thu thập các ý tưởng m ới vào bản đồ tư d uy . - Dùng bản đồ tư duy để triển khai công việc hoặc để làm đị nh hướng phát triển của cả đội. 4.3. Kế hoạch hoàn hảo cho sự tiến triển kh ông ngừng Bư ớc đầu tiên trên con đư ờng thành lập một doanh nghiệp riêng là lập Bả n đồ Tư duy cho kế hoạch kinh d oanh. Nếu bạn muốn thu hút hỗ trợ từ bên thứ ba thì bản kế hoạch kinh doanh của bạn chính là công cụ t hiết yếu nhằm thuyết phục cá c nhà đầu tư tiềm n ăng. - Vẽ một h ình ảnh tượng trưn g cho công việc kin h doanh củ a bạn ở trung tâm Bản đồ Tư duy. Có th ể là hình ảnh về s ản phẩm, hoặc nhận định n gắn gọn sứ m ệnh kinh doanh. - Vẽ nhánh lớn từ trung tâm “Độc đáo”. Vẽ các nhánh phụ để khám phá những yế u tố khiến sản phẩm độc đáo, và lý do tại sao - Vẽ nhánh lớn khác “khách hàng”. Vẽ những nhánh phụ xác đ ịnh chính xác đối tượng khách hàng của bạ n, nhu cầu của họ và tại sao. Xác định khoảng lợi tứ c có thể thu lại. - Vẽ nhánh lớn thứ ba về “Trụ sở ” ở đ ó phát triển các n hánh nhỏ về các phòng ban, bổ sung t hêm chi tiết về các phí tổn có thể có hoặc cũng chư a cần thiết. - Vẽ nhánh khác “Cơ cấu” để giải quyết vấn đề lực lượng lao động, kèm theo bất kỳ đối tác tiềm năn g nào mà bạn có th ể có. Sử dụng các nhánh phụ để phát triển các chiến l ược ma keti ng và nhân sự cũng như thiết lập nhóm làm việc. Từ bản đồ tư duy này bạn hoàn toàn xây dựng một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo như thể nó đang làm việ c khiến cho bản kế hoạ ch có tính khả thi hơn rất nhiều. Từ đó bạn sẽ bao quát được những điểm trọng yếu và cảm thấy ít bỡ ngỡ hơn khi hoàn thành kế hoạch của mình khi thời gian đến. 4.4. Nắm bắt sức mạnh của sự thay đổi M ôi trường kinh doanh luôn luôn có sự thay đổi, doanh nghiệp cũng như bản thân các cá nhân trong doanh nghiệp cũng phải thay đổi để t ồn t ại và phát triển. Bản đồ tư duy giúp cho bạn cập nhật vị trí của công ty trong mối t ương quan với sự p hát triển của môi trư ờng kinh doanh trong t hời gian qua tương ứng với kỳ vọng của khách hàng. Với bản đồ tư duy bạn v à công ty sẽ xác đ ịnh được vị trí của mình -6 -
 7. đang ở đâu và cần phải làm gì kế tiếp. Đồng t hời, Bản đồ tư duy cũng sẽ là công cụ hữu hiệu cho phép b ạn có nhữ ng phản ứng nha nh chóng và hiệu quả với mọi sự thay đổi, giúp bạn có thể là ngư ời “luôn đ i trư ớc trong m ọi c uộc chơi”. Trước hết để nhận diện các nhân tố tạo nên thành công, hay xem xét những con ngư ời hay tổ chức mà bạn ngư ỡng mộ nhất và thể hiện chúng trên bản đồ tư duy. - Sử dụng hình ảnh trung tâm nổi bật để biểu thị sự thàn h công của những công ty trên. Ví dụ, hì nh ảnh của một buổi tiệc mừng… - Viết t ên những cá nh ân hay tổ chức bạn ngư ỡng mộ lên những ý c hính xuất phát từ hình ảnh trung t âm của bạn. - Trên những nhánh phụ, viết những đặc điểm của những cá n hân hay tổ chức. Chú ý mỗi dòng, nhánh chỉ viết m ột từ và có sử dụng thêm màu sắc . Khi nhìn lại bản đồ t ư duy hoàn chỉnh, bạn có thể thấy những đặc đ iểm và chủ đề giống nha u xuất hiện. Và những đặc điểm này chính là những đặc tính mà bạn mong m uốn ở bả n thân, hoặc bạn đang cần để t hay đổi. Ở đó bạn cũng có thể nhận ra rằng các tổ chứ c đều c ó một điểm chung đó là sự t hay đổi v ề “chất ”. Nắm bắt sự thay đổi cần có sự linh hoạt. Bằng cách sử dụng Bản đồ tư duy, bạn sẽ thấy chỗ nào cần thiết có sự thay đổi và làm cách n ào cho hiệu quả tích cực. Nếu chủ động thư ờn g xuyên cập nhật bản đồ tư duy bạn s ẽ có thể p hát triển một cách có hệ thống, khi đó sự tiến triển là dần dần và kh ông ngừ ng. Sự ch uẩn bị sẵn sàng để nắm bắt sự t hay đổi luô n thể hi ện một tầm nhìn tích cự c và n ăng động trong hoạt động hàng n gày của công ty cũng như bản thân bạ n. M ột trong những yêu cầu nắm bắt sự thay đổi đó là việc bắt kịp sự thay đổi nhu cầu của khác h hàng. “HÌNH D UNG BẠN LÀ MỘT KH ÁCH HÀNG” Hãy dành th ời gian để suy nghĩ về việc lự a chọn hàng hóa của bạn và những ảnh hư ởng của nó đến các lự a chọn của bạn như thế nào. Vẽ một Bản đồ tư duy về nhữ ng sản phẩm và dịch vụ bản thân bạn rất trung thành. - Bạn là hình ảnh trung tâm của bản đồ tư duy này. - Vẽ những nhánh chính nhữn g thứ m à bạn từng mua như ôto, nhà, xe máy , đồ điện tử, nội thất…Sau đó thêm vào những thứ như hội hè, quần áo, du lịch… - Khám phá các nhánh chính chi tiết hơn bằng cách thêm vào các nhánh phụ, có thể là thương hiệu các loạ i sản phẩm bạn chọn, giá thành… - Tại mỗi nhánh sản phẩm bạn lại thêm vào lý do bạn chọn, có thể là bạn thích, đang là mốt, một người bạn m ới mua… Đây là m ột bài t ập hữ u ích giúp bạn hiểu v ề nhữ ng sự thay đổi nh ìn từ quan điểm của khá ch hàng. Sự thay đổi có thể r ất công khai hoặc rấ t nhỏ. Một trong các -7 -
 8. nội dung quan trọng về sự t hay đổi đó là thỏa mãn người tiêu dùng thông qua sự thay đổi. Hãy lập bản đồ tư duy về việc l àm thế nào để t ạo cảm giác trao quyền ch o khách hàng: - Vẽ hình ả nh của công ty bạn làm trung t âm bản đồ. - Trên nhánh chính hãy vẽ: o Kế hoạch xây dựng lòng trung thành của khách hàng o Các phần thư ởng o Dịch vụ khách hàng o Rút n gắn thời gian chờ đợi o Những lời khuyên. - Phân tích t ính khả thi và những kết quả dự tính về việc áp dụng sự thay đổi - Dùng mà u sắc để đánh s ố thứ tự ưu tiên cá c dịch vụ mà bạn nghĩ rằng khách hàng của bạn sẽ phản ứng tích cự c nhất . Công ty thay đổi rất nhanh, các quyết định kinh doanh được đề ra r ất nhanh và các nhân viên đều đư ợc kỳ vọng theo kịp vớ i sự thay đổi đó. Bản đồ tư duy là cách tốt nhất mà công ty có thể chuyển t ải tới các nhân viên của mình những thay đổi gì đang di ễn r a cùng với những nguy ên nhân vì sao cần có sự thay đổi đó. Lập bản đồ tư duy định hướng tương lai công ty qua sự thay đổi. - Xác định công ty cần thay đổi ở đâu và thay đổi thế nào. Xác định mụ c tiêu b ằng bản đồ tư duy. Điều này cho phép bạn nhận đư ợc bức tranh tổng thể hơn v à định rõ sự thay đổi thực sự cần thiết ở bộ phận nào trong công ty và những gì cần để thay đổi nó. - Sử dụng bản đồ t ư duy để chuyển t ải sự t hay đổi trong toàn bộ công ty . Điều này sẽ giúp các thành viên trong đội hiểu rõ hơn sự thay đổi sẽ có thể tác động đến vai trò của mỗi cá nhân như thế nào v à m ối q uan hệ của họ với các thành viên còn lại cả tổ đội r a sa o. - Sử dụng bản đồ t ư duy như là một điểm trọng tâm trong sự sáng tạo, khuyến k hích nhân viên đưa ra các đề xuất khiến thay đổi có thể diễn ra dễ dàng và h iệu quả. Cải tiến trong công v iệc là một điều vô cùng cần th iết đối với sự tồn t ại và thành công của công ty. Thay đổi là quy luật tự nhiên của cuộc sống, nhưng chính thái độ của chúng t a đối với sự t hay đổi làm chúng ta k hác biệt. Đối với một số ngư ời t hay đổi là một đ iều gì đó nên phớt lờ, bỏ qu a và bất đắc dĩ ph ải chấp nhận. Với một số k hác thay đổi mang lại năng lượng cho cuộc sống, lu ôn mang đến nhữ ng kinh n ghiệm và vận hội mới. Là một nhà lãnh đạo, bản đồ tư duy là một -8 -
 9. công cụ lý tưởng cho ta thấu hiểu được tất cả nhữn g điều kiện đang thay đổi và từ đó nắm được nhữ ng cơ hội mới. 4.5. Đưa nhóm của bạn đến thành công. Những nhà quản lý giỏi có thể làm nên sự khác biệt giữa một nhóm thành công và môt nhóm t hất bại. Chính vì vậy, những ngư ời lãnh đạo giỏi vừa phải quản lý tốt công việc của bản thân vừ a quản lý tốt những nhân viên của mình. Bản đồ tư duy và cơ chế t hành công T EFCAS sẽ tập trung vào kỹ năng l ãnh đạo và đưa nhóm tiến đến t hành công. Điểm mấu chốt là xây dựng bản đồ về những thế mạnh cũng như nhược điểm của bản thân - Vẽ hình ả nh trung t âm p hù hợp với nhóm m à bạn đang quản lý. - Vẽ những nhánh chính tạo nên người quản lý gi ỏi. Bạn phải quả n lý những ai và quản lý cái gì? Một trong những nh ánh này tất nhiên phải có bạn. Trong bản đồ này nhánh chính có thể là: bản thân, đội ngũ nhân viên, sản phẩm, m ôi trường. - Phát triển với các nhánh phụ. Có th ể là quản lý những khía cạnh c ủa bản thân, khối lượng công việc, mức độ hiểu khách hàng, hi ểu nhân viên hay sản phẩm… - Những nhánh con: những kỹ năng cần trau dồi, những diễn biến của thị trườn g m ới n hất. Trong những kỹ năng lãnh đ ạo nhóm thì bạn phải biết đoàn kết nhóm trong nhữ ng thời điểm khó khăn. Việc l ập bản đồ để tr uyề n đạt toàn thể nhân viên những tin tức hay những thay đổi được thự c hiện như sau: - Bắt đầu bằng việc vẽ hình ảnh trung t âm phù hợp với t ình huống của bạn - Vẽ các nhánh thể hiện đặc đi ểm chính của thông tin mà bạn muốn chia sẻ và những hình ảnh có thể ảnh hưởng đến nhân viên và công ty như thế nào. T rong đó phải chỉ rõ thành viên, những thay đổi, hành động… - Các n hánh con có thể là số nhân viên có thể bỏ đi, những hiệu ứ ng khi nhân viên bỏ việc, số nhân viên ở lại yếu kém…Ở nhá nh này bạn cũng cần nêu ra các động lự c để khuyến khích nhân viên - Từ bản đồ này bạn xây dựng bản thuyết trì nh mô tả thực trạng và các giải pháp trước t oàn thể công ty. Khi đó nhân viên s ẽ ghi n hận sự thẳng thắn và họ cũng sẽ nhận thấy thực tế là không đáng lo ngại như họ suy đoán. Để phát triển nhóm bạn dùng cơ chế TEFCAS để nhóm tập trung vào việc tìm ra đ iểm sai lầm trong quá trình thực hiệ n công việc, nguyên nhân của sai lầm và ngăn chặn sự t iếp diễn của sai lầm đó hoặc cách thức đ ể biến thất bại thành th ành công. Nguyên tắc của TEFCAS: Trial: Mục tiêu của dự án hoặc nhiệm vụ là gì, và nhóm hoặc người đó đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ như thế nào? -9 -
 10. Event : Kết quả thự c hiện được sau khi thực hiện nhiệm vụ là gì Feedback: Điều gì đã được thực hiện tốt? Điều gì chưa tốt? Việc gì có t hể làm tốt hơn? Bạn có nên giúp đỡ hoặc đưa ra lời khuyên nhiều hơn cho nhóm hoặc ngư ời đó không? Check: Theo bạn, có thể làm gì đê cải thiện tình hình? Làm thế nào đảm bảo rằng những sai lầm đ ó không lặp lại nữa? Điều gì đã làm tốt n ên phát huy? Bạn đã học được gì từ những kinh n ghiệm này? Adjust: Làm thế nào để t hực hiện cá c th ay đổi cần thiết? Với tư cách là người lãnh đạo nhóm , bạn có cần giúp đỡ trực tiếp hơn không? Success : Trong tương lai nên tiếp tục làm việc như thế nào? Mục tiêu mới củ a dự án là gì? Phan thư ởng nếu các thành viên làm việc thành công là gì? Với cách nhìn nhận điểm yếu cũ ng như điểm mạnh của người hay nhóm có liên quan, bạn hãy t hể hiện rằn g mình chú ý toàn diện đến ngư ời đó hay đến cả nhóm và không chỉ để ý những điểm chưa tốt t rong công việc của họ. Thái độ này sẽ giúp bạn đ ược kín h trọng hơn và bạn sẽ khai thác được tốt nhất khản năng của nhân viên trong t ương lai. Đồng thời, các thành viên trong nhóm thấy được cổ vũ, họ sẽ có thể đưa ra n hững thay đổi cần thiết để thực hiện công việc tốt hơ n. 4.6. Bí quyế t thuyết trình hiệu quả. Bản đồ tư duy cho bài thuyết tr ình được xây dựng như sau: - Lập bản đồ tư duy về cuộc hội thảo để nội dung bài thuyết trình phù hợp với chủ đề. Hình ảnh trung tâm của buổ i hội thảo phải chứ a đự ng chủ đề. - Các nhánh chính là các v ấn đề được đưa ra bàn thảo. - Sử dụng thông tin trong chương t rìn h để vẽ các nhá nh con từ nhán h chính. Một trong các nhánh này sẽ là bài nói c ủa bạn - Tiếp tục t ập trung vào các nhánh con liên quan đến bài thuyết trình. Những nhánh này sẽ là những cách thứ c cụ thể để thông tin cho mọi ngư ời về công việc. Những nguyên tắc vàng đảm bảo một cuộc họp hiệu quả: 1. Lập bản đồ tư duy v ề chương trình cuộc họ p. Trong đó nêu rõ dành thời lượng bao nhiêu cho mỗi nộ i du ng. 2. Giữ cho nội dung luôn đúng hư ớng 3. Đảm bảo tất cả mọi người đều biết được chương trình của cuộc họp được làm bật lên từ bản đồ tư duy để họ có sự chuẩn bị 4. Nếu là cuộc họp thường xuyên, phải mang theo bản đồ của cuộc họp trước 5. Càng nhiều người càng khó bàn bạc. Việc sử d ụng bản đồ tư duy rõ r àng cho thấy hiệu quả trong vi ệc tổ chức ý tưởng và lên kế hoạch theo cách dễ nhớ để có thể trình bày hiệu quả cho người khác. - 10 -
 11. 4.7. Giải pháp cân bằng công việc và cuộc sống. Là một nhà lãnh đạo ngoài việc phải tự cân bằng giữa c ông việc và đời sống cá nhân m ình bạn cần h iểu và truy ền đạt cho nhân viên cách thứ c nâng cao k hả năng cân bằng cuộc sống và công việc của nhân viên. Xây dựng bả n đồ tư duy giúp n hân viên cân bằng công việc và cuộc sống được t hực hiện như sau: - Hãy vẽ chủ đề trung tâm “Cân bằn g công việc và cuộc sống”, minh bạch hóa chủ đề b ằng hình tư ợng một bên là công việc và một bên là cuộc sống. - Những nhánh chính phải đư ợc chia trên cơ sở nhữ ng y êu cầu cụ thể và hoàn cảnh của cô ng t y bạn. Có th ể là: thời gian linh hoạt, chăm sóc con cái, làm v iệc t ại nhà… . - Vẽ các nhánh phụ từ các nhánh chính và ước tính c hi phí của t ừng giải pháp. Có th ể là giải pháp thành lập công ty con trông trẻ ngay trong côn g ty bạn, có thể là thuê và công ty trả tiền…hiệu quả tức thì là họ sẽ yên tâm làm cho bạn mà không phải lo lắng gì đến con cái. - Nên đưa ý kiến của công nhân viên vào bản đồ tư duy của bạn. Dùng một màu sắc khác làm sáng rõ cá c phần này. - Hãy thảo luận với m ọi ngư ời về bản đồ tư duy bạn vừa lập, bổ sung ý kiến và phản hồi vào ngay bản đồ. Với công tác giúp nhân viên cân bằng công việc- cuộc sốn g, đồng thời biết lắng nghe đồng nghiệp của mình và xoa dịu mọi mâu thuẫn vốn tồn tại giữa công việc và cuộc sống, chắc chắn bạn sẽ đem lại một văn hóa công sở m ới để thu hút nhữ ng cộng sự tài giỏi và nhiệt huy ết nhất. Dùng Bản đồ tư duy như là một bản kế hoạch m ở và cập nhật thư ờng xuyên các chi tiết khi nơi làm vi ệc c ó những thay đổi. KẾT LUẬN Lập bản đồ tư duy là một phươ ng p háp kh oa học để xây dựng các kế hoạ ch, phát triển các kỹ năng cho cuộc sống cũng như trong công việc. T hông qua bản đồ này, chúng ta có sự hình dung tổng quát của vấn đề trung tâm một cách toàn diện, đồng thời bằng các hình ảnh và màu sắc sinh động giúp chúng ta lưu trữ bản đồ đó lâu hơn trong bộ não. Với việc l ập bản đồ tư duy mọ i kỹ năng của một nhà lãnh đạo được vận dụng và phát huy sự sáng tạ o vô t ận vô cùng. Bản thân tôi sau khi đọc xong cuốn sách đã từng bước áp dụ ng để xây dựng cho mì nh nhữ ng kế h oạch tương lại cũng như từng bước đi rõ ràng để thự c hiện kế hoạch đó. Bằng việc đọc cuốn sách “Mind Maps for Work” chúng t a có những luận giải và những hư ớng dẫn hết sứ c chi t iết để lập kế hoạc h cho một nhà lãnh đạo t ài ba trong t ương lai. Nội dung của cuốn sách là toàn bộ các bản đồ mô phỏng các kỹ - 11 -
 12. năng lãnh đạo đư ợc giới thiệu trong mô n học “Kỹ năng lãnh đạo”, vì vậy nó rất gần gũi và là công cụ hết sức thiết thực tron g việc kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. - 12 -
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2