intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm môi trường: phần 2

Chia sẻ: An An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
8
lượt xem
1
download

tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm môi trường: phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

sau gần 10 năm áp dụng, bộ luật hình sự năm 1999 nói chung và các quy định về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về môi trường nói riêng đã bộc lộ nhiều bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn phát triển chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chông tội phạm. mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 cuốn sách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm môi trường: phần 2

- K hung 2\ quy định hình phạt tù từ 6 tháng đến 3<br /> m, áp dụng đối vối người phạm tội trong trường hợp số<br /> n th u lợi bất chính lớn (xem Điều 153 Bộ luật hình sự<br /> ỉn hành).<br /> - H ình phạt bổ sung-, ngoài hình phạt chính, người<br /> ạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung: phạt<br /> n từ 1 lần đến 5 lần số thu lợi bất chính, cấm đảm<br /> iệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất<br /> ih từ 1 năm đến 5 năm.<br /> 12. Tội làm tem giả, vé giả, tội buôn bán tem giả,<br /> g iả (Điểu 164)<br /> 1. Người nào làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả với<br /> lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này<br /> ặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn<br /> phạm, thì bị p hạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi<br /> ệu đồng hoặc p hạt tù từ sáu tháng đến ba năm.<br /> 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,<br /> : bị ph ạ t tù từ hai năm đến bảy năm:<br /> a) Có tổ chức;<br /> b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;<br /> c) Thu lợi bất chính lớn;<br /> d) Tái phạm nguy hiêm.<br /> 3. Người phạm tội còn có th ể bị phạt tiền từ ba triệu<br /> ng đến ba mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ,<br /> m hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm<br /> n năm năm.<br /> 67<br /> <br /> 12.1. K h á ch th ể của tộ i làm tem g iả , vé giày tội<br /> <br /> buôn bán tem giả, vé giả:<br /> Tội làm tem giả, vé giả, tội buôn bán tem giả. vé giả<br /> xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước đối với các loại<br /> tem, vé lưu thông trên thị trường.<br /> Đối tượng tác động của tội phạm bao gồm: vé tàu. xe<br /> do Nhà nước thống nhất phát hành dùng cho các phương<br /> tiện giao thông (ôtô, tàu hoả, máy bay...); vé xô số: tem<br /> bưu chính; tem lệ phí; tem hàng nhập khẩu; các loại vé<br /> khác: xem ca nhạc, bóng đá, V.V..<br /> <br /> 12.2. M ặt khách quan của tội làm tem giả, vé giả,<br /> tội buôn bán tem giả, vé giả:<br /> Tem giả, vé giả là nhũng loại tem, vé không phải do cơ<br /> quan, tổ chức có thẩm quyền phát hành. Mặt khách quan<br /> của tội phạm này thể hiện ở một trong các hành vi sau:<br /> - Làm tem giả, vé giả là hành vi tạo ra tem giả. vé giả<br /> hoàn toàn hoặc sửa lại nội dung của tem, vé thật đã hết<br /> giá trị. Người phạm tội có thể tham gia vào toàn bộ quá<br /> trình hoặc tham gia ở từng công đoạn: tìm các mẫu tem,<br /> vé có giá trị cần làm giả, sau đó tìm cách tạo ra các bản in,<br /> tìm mua giấy (nếu vé làm bằng giấy đặc biệt), mực in; tìm<br /> đ ị a đ i ể m , t ì m n ơ i t i ê u t h ụ , V.V..<br /> <br /> - Buôn bán tem giả, vé giả là hành vi mua đi bán lại để<br /> kiêm lời các loại tem, vé mà biết rõ đó là tem giả, vé giả: tìm<br /> nguồn tem, vé giả, nơi tiêu thụ tem giả, vé giả, V.V..<br /> Hành vi làm giả hoặc buôn bán tem giả, vé giả chì bị<br /> truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có sô' lượng lớn hoặc đã<br /> 68<br /> <br /> xử p h ạt hành chính vể hành vi này hoặc đã bị kết án về<br /> này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Số lượng<br /> n giả, vé giả lốn ở đây đựợc hiểu là số lượng đủ lớn để<br /> 3n bán nhiều ngày, gây thiệt hại lớn cho các doanh<br /> tiiệp có loại hình kinh doanh dùng loại tem, vé đó hoặc<br /> 1 lợi bất chính lớn, V .V ..<br /> 12.3. Chủ th ể củ a tội làm tem g iả , vé giả, tội buôn<br /> n tem g iả , vé giả:<br /> Chủ thể của tội phạm có thể là bất kỳ người nào từ đủ<br /> tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự.<br /> 12.4. M ă t chủ q u a n của tôi làm tem giả, vé giả,<br /> b u ô n b á n te m g iả , vé giả:<br /> M ặt chủ quan của tội phạm này bao gồm các yếu tố:<br /> động cơ và mục đích phạm tội.<br /> Tội phạm được thực hiện với lỗi cô" ý trực tiếp. Người<br /> ạm tội nhận thức được hành vi làm và buôn bán tem<br /> , vé giả của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn<br /> íc hiện tội phạm.<br /> Động cơ phạm tội là vụ lợi và mục đích là nhằm thu lợi<br /> ; chính. Các yếu tố này không phải là dấu hiệu bắt buộc<br /> ng cấu th àn h của tội phạm.<br /> 12.5. H ình p h ạ t:<br /> Điều 164 Bộ luật hình sự hiện hành quy định 2 khung<br /> ìh phạt:<br /> - K hung 1: quy đ ịn h p h ạ t tiền từ 5 triệ u đồng đến<br /> 69<br /> <br /> 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 nảra. áp<br /> dụng đối với người phạm tội trong trường hợp không có<br /> tình tiết tăng nặng.<br /> - Khung 2 \ quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.<br /> áp dụng đối với người phạm tội thuộc một trong các<br /> trường hợp:<br /> + Có tổ chức (xem Điều 153 Bộ luật hình sự hiện hành);<br /> + Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là trường hợp người<br /> phạm tội lợi dụng chức vụ, quyển hạn trong phân phối tem.<br /> vé để tiêu thụ tem giả, vé giả. Còn trường hợp lợi dụng chức<br /> vụ, quyền hạn để quay vòng nhiều lần các loại tem. vé để<br /> thu lợi bất chính, người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm<br /> hình sự về tội tham ô (Điều 278 Bộ luật hình sự hiện hành);<br /> + Thu lợi bất chính lốn (xem Điểu 153 Bộ luật hình sự<br /> hiện hành);<br /> + Tái phạm nguy hiểm;<br /> - Hình phạt bổ sung: ngoài hình phạt chính, người<br /> phạm tội còn có thê bị áp dụng hình phạt bổ sung: phạt<br /> tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng, cấm đảm nhiệm<br /> chức vụ, cấm hành nghê hoặc làm công việc nhất định từ<br /> 1 năm đến 5 năm.<br /> 13.<br /> Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn,<br /> chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (Điểu 164a1)<br /> 1. Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn,<br /> 1.<br /> Điểu 164a được bổ sung vào Bộ luật hình sự theo Luật sửa<br /> đối, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009 cBT ).<br /> <br /> 70<br /> <br /> trig từ thu nộp ngân sách nhà nước với sô lượng lớn<br /> ĩc đã bị xử p hạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị<br /> án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm,<br /> bị p h ạ t tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu<br /> ĩg, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ<br /> I tháng đến ba năm.<br /> 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,<br /> bị p h ạ t tù từ một năm đến năm năm:<br /> a) Có tổ chức;<br /> b) Có tính chất chuyên nghiệp;<br /> c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;<br /> d) Hóa đơn, chứng từ có số lương rất lớn hoặc đặc biệt lớn;<br /> đ) Thu lợi bất chính lớn;<br /> e) Tái phạm nguy hiểm ;<br /> g) Gây hậu quả nghiêm trọng.<br /> 3. Người phạm tội còn có th ể bị ph ạ t tiền từ mười triệu<br /> Ig đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm<br /> ĩc vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ<br /> t năm đến năm năm.<br /> 13.1. K h á ch t h ể củ a tô i in, p h á t h ành , m u a bán<br /> íi p h é p hóa dơn, ch ứ n g từ th u nôp n g â n sá ch<br /> à nước:<br /> Tội in, p h át hành, mua bán trá i phép hóa đơn, chứng<br /> thu nộp ngân sách nhà nưốc xâm phạm chế độ quản lý<br /> ì Nhà nước đối với các loại hóa đơn, chứng từ thu nộp<br /> ân sách nhà nước. Đối tượng tác động của tội phạm<br /> 71<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản