intTypePromotion=1

Tìm hiểu hàm và thư viện lập trình phần 4

Chia sẻ: Utyew WSFGQWET | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
4
download

Tìm hiểu hàm và thư viện lập trình phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

3.3 Truyền tham số và trả về kết quả Truyền tham số và trả về kết quả là phương pháp cơ bản ₫ể tổ chức quan hệ giữa các hàm (giữa các chức năng trong hệ thống)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu hàm và thư viện lập trình phần 4

  1. 3.3 Truyền tham số và trả về kết quả Truyền tham số và trả về kết quả là phương pháp cơ bản ₫ể tổ chức quan hệ giữa các hàm (giữa các chức năng trong hệ thống) Hàm A Hàm B d a Giá trị trả Tham số Tham số Giá trị trả b về hoặc (₫ầu vào) (₫ầu vào) về hoặc e e tham số ra c tham số ra Ngoài ra, còn có các cách khác: — Sử dụng biến toàn cục: nói chung là không nên! — Sử dụng các tệp tin, streams: dù sao vẫn phải sử dụng tham số ₫ể nói rõ tệp tin nào, streams nào — Các cơ chế giao tiếp hệ thống khác (phụ thuộc vào hệ ₫iều hành, © 2004, HOÀNG MINH SƠN nền tảng và giao thức truyền thông) => nói chung vẫn cần các tham số bổ sung Truyền tham số & trả về kết quả là một vấn ₫ề cốt lõi trong xây dựng và sử dụng hàm, một trong những yếu tố ảnh hưởng quyết ₫ịnh tới chất lượng phần mềm! 16 Chương 3: Hàm và thư viện
  2. Tham biến hình thức và tham số thực tế int SumInt(int a, int b) { ... } Tham biến (hình thức) int x = 5; int k = SumInt(x, 10); ... Kết quả trả về Tham số (không tên) (thực tế) SumInt x a int a = 2; k © 2004, HOÀNG MINH SƠN b 5 k = SumInt(a,x); Biến ₫ược gán kết quả trả về Tham biến 17 Chương 3: Hàm và thư viện
  3. 3.3.1 Truyền giá trị int SumInt(int, int); // Function call void main() { int x = 5; SP int k = SumInt(x, 10); b = 10 ... a=5 SP } k = 45 k x=5 // Function definition Ngăn xếp int SumInt(int a, int b) { ... © 2004, HOÀNG MINH SƠN } 18 Chương 3: Hàm và thư viện
  4. Thử ví dụ ₫ọc từ bàn phím #include void ReadInt(const char* userPrompt, int N) { cout > N; } void main() { int x = 5; ReadInt("Input an integer number:", x); cout
  5. Truyền giá trị Truyền giá trị là cách thông thường trong C Tham biến chỉ nhận ₫ược bản sao của biến ₫ầu vào (tham số thực tế) Thay ₫ổi tham biến chỉ làm thay ₫ổi vùng nhớ cục bộ, không làm thay ₫ổi biến ₫ầu vào Tham biến chỉ có thể mang tham số ₫ầu vào, không chứa ₫ược kết quả (tham số ra) Truyền giá trị khá an toàn, tránh ₫ược một số hiệu ứng phụ © 2004, HOÀNG MINH SƠN Truyền giá trị trong nhiều trường hợp kém hiệu quả do mất công sao chép dữ liệu 20 Chương 3: Hàm và thư viện
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản