Tìm hiểu Microsoft Excel

Chia sẻ: Văn Sỹ Mạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
384
lượt xem
114
download

Tìm hiểu Microsoft Excel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Màn hành của Excel là một cửa sổ đã được phóng to và trông gần gióng màn hình của Worrd, bao gồm các thành phần sau: Thanh tiêu đề ( Title bar): ở dòng trên cùng của màn hình, khi mới khởi động Excel tại đây ghi Microsoft Excel- Book 1, khi ta đặt tên cho bảng tính, tên này kèm theo phần mở rộng. XLS sẽ thay thế cho Book 1.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu Microsoft Excel

Đồng bộ tài khoản