intTypePromotion=1

TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG FRAMEWORK HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM -6

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
75
lượt xem
9
download

TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG FRAMEWORK HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM -6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

10. Hệ thống lưu file lại và ghi nhận đường link đến file đó để thông báo cho người dùng. 5.2.2.5.2.2 Các dòng sự kiện khác Không có. 5.2.2.5.3 Các yêu cầu đặc biệt Yêu cầu hệ thống được cài trên máy có sẵn Microsoft word. 5.2.2.5.4 Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền giáo viên. 5.2.2.5.5 Điều kiện kết thúc Không có. 5.2.2.5.6 Điểm mở rộng Không có. 5.3 Các lược đồ tuần tự chính 5.3.1 Lược đồ tuần tự “CreateFolder”: : Engine.FolderController : Teacher : pManagement : pCreateFolder 1: // choose "Create child...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG FRAMEWORK HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM -6

 1. 10. Hệ thống lưu file lại và ghi nhận đường link đến file đó để thông báo cho người dùng. 5.2.2.5.2.2 Các dòng sự kiện khác Không có. 5.2.2.5.3 Các yêu cầu đặc biệt Yêu cầu hệ thống được cài trên máy có sẵn Microsoft word. 5.2.2.5.4 Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền giáo viên. 5.2.2.5.5 Điều kiện kết thúc Không có. 5.2.2.5.6 Điểm mở rộng Không có. 5.3 Các lược đồ tuần tự chính 5.3.1 Lược đồ tuần tự “CreateFolder”: : Engine.FolderController : p Management : p CreateFolder : Teacher 1: // choose "Create child folder" 2: GetFolderById() 3: // show page 4: OnBtnCreate_Click() 5: CreateNewFolder() 6: // refresh in order to update folder tree 64
 2. 5.3.2 Lược đồ tuần tự “ChangeRole”: : Engine.RoleController : Engine.FolderController : p ViewProfile : A dmin 1: // choose "ChangeRole" 2: OnBtnChangeRole_Click() If new role old role 3: UpdateRole() If new role == "teacher" 4: // CreateNewFolder() 5.3.3 Lược đồ tuần tự “CreateMember”: : Engine.MemberController : p CreateMember : p Management : Teacher 1: // choose "Create new member" 2: // show page 3: OnBtnCreate_Click() 4: CreateNewMember() 65
 3. 5.3.4 Lược đồ tuần tự “UpdateDataFromWin”: : SynchronizationCotroller : p Management : p Synchronization : Teacher 1: // choose "Synchronization" 2: // show page 3: // input Server address 4: // input Username & Password 5: Connect() 6: OnBtnSynchronize_Click() 7: UpdateDataFromWin() 5.3.5 Lược đồ tuần tự “ExportToMSWord”: : Engine.SectionController : Engine.QuestionController : Engine.ExportEngine : Engine.AssessmentController : p Management : p Export : Teacher 1: // choose "Export assessment to Word 2: // show page 3: // choose options for exporting 4: OnBtnExport_Click() 5: ExportToMSWord() 6: GetAssessmentById() 7: BuildAssessment() 8: GetAllSectionsInAssessment() 9: BuildSections 10: GetAllQuestionsInSection 11: BuildQuestions 66
 4. 5.4 Các màn hình giao diện chính và hướng dẫn sử dụng 5.4.1 Chức năng quản lý câu hỏi 5.4.1.1 Mô tả chức năng Với mỗi câu hỏi, chức năng quản lý câu hỏi cho phép người dùng thực hiện các yêu cầu sau: - Xem chi tiết, xóa, di chuyển từng câu hỏi. - Xem thông tin thống kê của câu hỏi. 5.4.1.2 Màn hình giao diện trên web Hình 5-2 Quản lý danh sách câu hỏi trên web 67
 5. Hình 5-3 Xem thông tin thống kê của câu hỏi 5.4.1.3 Màn hình giao diện trên window Hình 5-4 Quản lý danh sách câu hỏi trên windows 68
 6. 5.4.2 Chức năng quản lý đề thi 5.4.2.1 Mô tả chức năng Với mỗi đề thi, chức năng quản lý đề thi cho phép người dùng thực hiện các yêu cầu sau: - Xem chi tiết, xóa từng đề thi. - Xem thông tin thống kê của câu hỏi. - Kết xuất đề thi ra file .doc. 5.4.2.2 Màn hình giao diện trên web Hình 5-5 Quản lý danh sách bài thi trên web 69
 7. Màn hình kết xuất đề thi ra file Word Hình 5-6 Kết xuất đề thi ra file Word Mẫu kết xuất là yêu cầu chọn file template cho thể hiện của đề thi trên giấy. Các template này được tạo sẵn và chứa trong thư mục WordFile Templates của hệ thống. Cách trình bày câu hỏi là tùy chọn sắp xếp các câu hỏi thành 1 cột, 2 cột … Đánh số lại là tùy chọn đánh số câu hỏi lại từ đầu với mỗi section. Ngắt trang theo section là tùy chọn mỗi section sẽ sang 1 trang mới. Sau khi hoàn tất các lựa chọn, giáo viên nhấn nút “Kết xuất” để yêu cầu hệ thống thực hiện yêu cầu kết xuất. 70
 8. Hình 5-7 Xem thông tin thống kê bài thi 5.4.3 Chức năng quản lý thành viên 5.4.3.1 Mô tả chức năng Với mỗi thành viên (tài khoản), chức năng quản lý thành viên cho phép người dùng thực hiện các yêu cầu sau: - Tạo tài khoản sinh viên mới. - Nhập danh sách sinh viên từ file excel. - Sửa, xóa, di chuyển tài khoản. - Xem chi tiết thông tin tài khoản. - Xem thông tin thống kê về tài khoản. 71
 9. 5.4.3.2 Màn hình giao diện trên web Hình 5-8 Quản lý danh sách thành viên trên web Hình 5-9 Xem hồ sơ thành viên 72
 10. Hình 5-10 Import danh sách sinh viên từ file Excel Giáo viên nhấn nút “Tìm file …” và chỉ đến file excel chứa thông tin về các sinh viên muốn import vào hệ thống. Có 4 cột bắt buộc phải có là Mã sinh viên, Họ sinh viên, Tên sinh viên, Mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống. Mã sinh viên sẽ được dùng làm tên tài khoản dùng để đăng nhập. Các thông tin thêm sẽ được liệt kê theo thứ tự cột trong file excel, mỗi thông tin cách nhau bởi dấu “;”. Sau khi hoàn tất, giáo viên nhấn nút “Upload” để xác nhận yêu cầu tải file excel lên web và thực hiện import. Hình 5-11 Di chuyển thành viên đang được chọn Giáo viên chọn một nhóm tài khoản khác rồi nhấn nút “Di chuyển” để xác nhận và yêu cầu hệ thống cập nhật sự thay đổi. 73
 11. Hình 5-12 Xem thông tin thống kê về tình hình trả lời câu hỏi của sinh viên 74
 12. 5.4.3.3 Màn hình giao diện trên windows Hình 5-13 Quản lý danh sách thành viên trên windows 5.4.4 Chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi 5.4.4.1 Mô tả chức năng Chức năng quản lý ngân hàng đề thi, ngân hàng câu hỏi hỗ trợ các thao tác sau: - Tạo kho câu hỏi, đề thi mới. - Xóa, đổi tên kho câu hỏi, đề thi. - Cấu trúc lại quan hệ giữa các kho. - Xem chi tiết thông tin kho câu hỏi, đề thi. 75
 13. 5.4.4.2 Màn hình giao diện trên web Giáo viên có thể dễ dàng sử dụng chuột kéo và thả các thư mục để cấu trúc lại mối quan hệ giữa các thư mục theo ý muốn, nhưng lưu ý là chỉ có thể cấu trúc lại mối quan hệ giữa các thư mục cùng loại. Ví dụ: không thể kéo thư mục là kho câu hỏi trở thành con của thư mục là kho đề thi được. Hình 5-14 Quản lý kho câu hỏi, kho bài thi, thành viên, cấu trúc section Hình 5-15 Cấu trúc lại quan hệ giữa các thư mục 76
 14. 5.4.4.3 Màn hình giao diện trên windows Hình 5-16 Các chức năng đối với thư mục trên windows 77
 15. Module soạn thảo Chương 6 6.1 Đặc tả yêu cầu chức năng của module soạn thảo Trong hệ thống hỗ trợ thi trắc nghiệm trực tuyến, module soạn thảo phải đảm nhiệm các chức năng sau đây: 1. Soạn thảo nội dung câu hỏi. 2. Import câu hỏi từ file .doc. 3. Soạn thảo thông tin section. 4. Biên tập nội dung section. 5. Soạn thảo thông tin đề thi. 6. Biên tập nội dung đề thi. 6.2 Mô hình Use-Case 6.2.1 Lược đồ chính của mô hình Use-Case 6.2.1.1 Lược đồ C reateQuestion EditQuestion SelectSections ImportQuestionFromMSWor d EditAssessment Teacher CreateSection CreateAssessment EditSection SelectQuestions Hình 6-1 Sơ đồ Use-Case module soạn thảo 78

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản