intTypePromotion=1
ADSENSE

Tìm hiểu về Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay - Phần 3

Chia sẻ: Duyen Duyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

181
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay (Phần 3) Việt Nam từ 1975 đến nay trình bày nội dung các chương sau: chương 8 Việt Nam năm đầu sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ-hoàn thành thống nhất đất nước, chương 9 Việt Nam bước đầu đi lên CNXH-đấu tranh bảo vệ tổ quốc, chương 10 Việt Nam trên con đường đổi mới đi lên CNXH.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu về Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay - Phần 3

 1. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
 2. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
 3. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
 4. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
 5. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
 6. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
 7. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
 8. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
 9. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
 10. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
 11. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
 12. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
 13. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
 14. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
 15. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
 16. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
 17. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
 18. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
 19. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
 20. 127.0.0.1 downloaded 120- lichsu VietNam (1945-nay).pdf at Sat Aug 18 15:13:04 ICT 2012
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2