intTypePromotion=1
ADSENSE

Tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - 8

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

83
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thực hiện kiểm toán độc lập toàn hệ thống, đảm bảo hệ thống kiểm tra nội bộ phải phát hiện được mọi sai sót tại từng chi nhánh và trong toàn hệ thống. Hợp tác phát triển Phát triển chiều sâu quan hệ hợp tác với các bạn hàng truyền thống, các tổ chức tài chính tín dụng trong nước và ngoài nước để nâng cao hiệu quả kinh doanh của NH. NH nên chú trọng tranh thủ hợp tác quan hệ trong nước, hợp tác đối với các NH lớn có quan...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - 8

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thực hiện kiểm toán độc lập to àn hệ thống, đảm b ảo hệ thống kiểm tra nội bộ phải phát hiện được mọi sai sót tại từng chi nhánh và trong toàn hệ thống. Hợp tác phát triển Phát triển chiều sâu quan hệ hợp tác với các bạn h àng truyền thống, các tổ chức tài chính tín dụng trong nước và ngoài nư ớc để nâng cao hiệu quả kinh doanh của NH. NH nên chú trọng tranh thủ hợp tác quan hệ trong nước, hợp tác đối với các NH lớn có quan hệ lâu n ăm thuộc khu vực Đông Nam á, Mỹ, Châu Âu đ ể đ ẩy mạnh kinh doanh trên thị trường quốc tế. Kết luận Qua một thời gian thực tập nghiên cứu về hoạt động tín dụng trung- dài hạn tại NHĐT&PTVN đ ã giúp tôi nhận thức được phần n ào vai trò quan trọng của tín dụng trung- dài hạn đối với nền kinh tế nói chung và NH nói riêng, đồng thời tôi cũng th ấy được những bước tiến triển mạnh mẽ của NHĐT&PTVN trong ho ạt động tín dụng. Qua bài viết này, em mong muốn đóng góp một phần ý kiến nhỏ bé của m ình trong vấn đề nâng cao hiệu quả tín dụng trung- d ài h ạn tại NHĐT&PTVN, đ ể NH n gày một phát triển bền vững, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đ ại hoá đất nước. Trong những n ăm vừa qua, vượt lên trên tất cả nhưng khó khăn thử thách của nền kinh tế, NHĐT&PTVN đã có nh ững tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đ ạt đ ược NHĐT&PTVN còn một số hạn chế nhất định. Để vững bước phát triển thành một NH chủ lực trong lĩnh vực đ ầu tư phát triển của đất nước, NH cần khắc phục những khiếm khuyết của mình bằng cách phát huy những điểm m ạnh của mình, tìm tòi, sáng tạo những điều mới, Đồng thời NH phải luôn chú trọng đ ến vấn đề hiệu quả tín dụng, coi đó như mục tiêu quan trọng h àng đầu trong
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com chiến lược phát triển bền vững của NH. Bên cạnh đó cũng cần có sự phố i hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp có liên quan để tạo ra một hành lang vững chắc cho NH phát huy chất lượng, hiệu quả. Như đ ã đ ề cập, tín dụng trung- dài hạn có ảnh hưởng đ ến nhiều vấn đề kinh tế- xã hội khác nhau, đồng thời bản thân loại tín dụng này cũng chịu ảnh hư ởng của rất nhiều yếu tố. Tuy vậy với tốc độ phát triển kinh tế- xã hội như h iện nay, cùng với sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên trong NH, đặc biệt là với truyền thống và thế m ạnh trong phục vụ tín dụng trung- dài hạn em tin chắc rằng trong một tương lai không xa, NHĐT&PTVN sẽ đ ạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả tín dụng trung- d ài h ạn như mong muốn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2