TIN HỌC - Thực hành Trò chơi Dots

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
1.014
lượt xem
72
download

TIN HỌC - Thực hành Trò chơi Dots

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giúp HS sử dụng chuột. - Trò chơi đòi hỏi HS di chuyển và nháy chuột càng nhanh càng tốt, tốc độc nhanh và độ chính xác cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIN HỌC - Thực hành Trò chơi Dots

  1. TIN HỌC Thực hành Trò chơi Dots (TPPCT: 09) I. mục đích yêu cầu Giúp học sinh: - Giúp HS sử dụng chuột. - Trò chơi đòi hỏi HS di chuyển và nháy chuột càng nhanh càng tốt, tốc độc nhanh và độ chính xác cao. II. Đồ dùng dạy học III. các hoạt động dạy - học Nội dung Cách thức tiến trình A. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút) HS: Ngồi theo nhóm ( 4 H) - Nêu lại quy tắc chơi của trò chơi Blocks, Dots. HS: Trả lời (2HS) - Tiếp tục chơi lượt mới ấn phím nào? GV: Nhận xét, cho điểm
  2. B. Thực hành ( 30 phút) HS: Trả lời (1HS) 1. Khởi động máy GV: làm mẫu - Bật công tắc màn hình HS: Quan sát (nhóm) - Bật công tắc (to nhất) tên hộp điều HS: Thực hành (nhóm) khiển Mỗi HS làm 2 lượt -> đổi chỗ 2. Làm mẫu GV: Quan sát HS thực hành -> chỉnh sửa lỗi khi HS mắc phải. 3. Thực hành GV: Tổ chức cho bạn trong nhóm thi với nhau. a) Trò chơi Dots HS: Thực hiện theo yêu cầu của thầy GV: Kiểm tra , đánh giá (Tổ chức như trò chơi Block) HS: Thực hành (nhóm) Mỗi HS làm 2 lượt -> đổi chỗ GV: Quan sát HS thực hành -> chỉnh sửa lỗi khi HS mắc phải. GV: Tổ chức cho các nhóm thi với
  3. nhau (2nhóm một) HS: Thực hiện theo yêu cầu của thầy GV: Kiểm tra , đánh giá C. Củng cố dặn dò: ( 5 phút) GV: Nhắc lại một số lỗi HS mắc phải GV: Nhận xét giờ học - Về nhà: Đọc lại bài
  4. TIN HỌC Thực hành chơi trò chơi (TPPCT: 08) I. Mục đích – yêu cầu Giúp học sinh: - Sử dụng chuột thông qua một số trò chơi đơn giản. - HS biết cách khởi động/ra khỏi các trò chơi - Biết cách chơi của các trò chơi đơn giản. - Thực hiện được di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột. II. Đồ dùng dạy học - GV chuẩn bị phòng máy và phần mềm để HS thực hành. III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tiến trình A. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút) HS: Ngồi theo nhóm (4H) - Hãy nêu lại các bước khởi động
  5. máy? HS: Trả lời - làm lại (3-4HS) - Nêu lại quy tắc chơi của trò chơi GV: Đánh giá, nhận xét Blocks, Dots, Sticks. HS: Trả lời (6-8HS) - Cách chơi tiếp của 3 trò chơi? GV: Nhận xét, đánh giá Cách thoát chúng? B. Thực hành ( 30 phút) 1. Khởi động máy - Bật công tắc màn hình HS: Khởi động máy (1HS) - Bật công tắc (to nhất) tên hộp điều khiển GV: làm mẫu 2. Làm mẫu HS: Quan sát (nhóm) HS: Thực hành (nhóm) 3. Thực hành Mỗi HS làm 2 lượt -> đổi a) Trò chơi Block chỗ GV: Quan sát HS thực hành -> chỉnh sửa lỗi khi HS mắc phải. GV: Tổ chức cho bạn trong nhóm thi với nhau.
  6. HS: Thực hiện theo yêu cầu của thầy b) Trò chơi Dots GV: Kiểm tra , đánh giá c) Trò chơi Sticks (Tổ chức như trò chơi Block) HS: Thực hành (nhóm) Mỗi HS làm 2 lượt -> đổi chỗ GV: Quan sát HS thực hành -> chỉnh sửa lỗi khi HS mắc phải. GV: Tổ chức cho các nhóm thi C. Củng cố dặn dò: ( 5 phút) với nhau (2nhóm một) HS: Thực hiện theo yêu cầu của thầy GV: Kiểm tra , đánh giá GV: Nhắc lại một số lỗi HS mắc phải trong khi thực hành. - Kết thúc tiết học
  7. Duyệt của Ban giám hiệu Xác nhận của tổ chuyên môn Ngày….tháng…năm 2009 Ngày….tháng…năm 2009
Đồng bộ tài khoản