intTypePromotion=3

Tính chất sóng và hạt của ánh sáng - Đề 3

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
124
lượt xem
9
download

Tính chất sóng và hạt của ánh sáng - Đề 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tính chất sóng và hạt của ánh sáng - đề 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính chất sóng và hạt của ánh sáng - Đề 3

  1. Tính ch t sóng và h t c a ánh sáng - Đ 3 Câu h i 1: A. B. C. D. E. Câu h i 2: A. B. C. D. E.
  2. Câu h i 3: A. B. C. D. E. Câu h i 4: M t th u kính h i t m ng, tiêu c 60cm đư c cưa thành hai ph n b ng nhau b i m t m t ph ng đi qua tr c chính. M t khe sáng h p, nh S trong m t ph ng đi qua tr c chính và có phương song song v i đư ng phân chia hai ph n c a th u kính, cách th u kính 1m. Ngu n S phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ ngư i ta kh o sát hi n tư ng giao thoa trên m t màn E cách th u kính 4,5m. A. B. C. D. E.
  3. Câu h i 5: M t th u kính h i t m ng, tiêu c 60cm đư c cưa thành hai ph n b ng nhau b i m t m t ph ng đi qua tr c chính. M t khe sáng h p, nh S trong m t ph ng đi qua tr c chính và có phương song song v i đư ng phân chia hai ph n c a th u kính, cách th u kính 1m. Ngu n S phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ ngư i ta kh o sát hi n tư ng giao thoa trên m t màn E cách th u kính 4,5m. A. B. C. D. E. Câu h i 6: M t th u kính h i t m ng, tiêu c 60cm đư c cưa thành hai ph n b ng nhau b i m t m t ph ng đi qua tr c chính. M t khe sáng h p, nh S trong m t ph ng đi qua tr c chính và có phương song song v i đư ng phân chia hai ph n c a th u
  4. kính, cách th u kính 1m. Ngu n S phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ ngư i ta kh o sát hi n tư ng giao thoa trên m t màn E cách th u kính 4,5m. A. B. C. D. E. Câu h i 7: Ngư i ta chi u ánh sáng có bư c sóng 0,3 m vào m t lá kim lo i có công thoát 4eV. Tính v n t c ban đ u c c đ i c a các quang electron b n ra kh i m t lá kim lo i. Cho bi t h = 6,62.10-34 J.s; c = 3.108m/s; me = 9,1.10-31kg. A. 0,22.10-10m/s B. 0,34.10-10m/s C. 0,42.10-10m/s D. 0,56.10-10m/s E. 0,65.10-10m/s A. B. C. D. E. Câu h i 8: Chi u m t chùm b c x có bư c sóng λ = 1800Å vào m t t m kim lo i. Các electron b n ra có đ ng năng c c đ i b ng 6eV. Cho bi t: H ng s Planck, h = 6,6.10-34J.s; đi n tích electron, e = 1,6.10-19C; v n t c ánh sáng c = 3.108. Tính công thoát tương ng v i kim lo i đã dùng. A. Ek = 24.10-20J B. Ek = 20.10-20J C. Ek = 18.10-20J D. Ek = 16.10-20J E. Ek = 14.10-20J
  5. A. B. C. D. E. Câu h i 9: Chi u m t chùm b c x có bư c sóng λ = 1800Å vào m t t m kim lo i. Các electron b n ra có đ ng năng c c đ i b ng 6eV. Cho bi t: H ng s Planck, h = 6,6.10-34J.s; đi n tích electron, e = 1,6.10-19C; v n t c ánh sáng c = 3.108m/s. Khi chi u vào t m kim lo i đó b c x có bư c sóng λ = 5000Å thì có hi n tư ng quang đi n x y ra không? N u có hãy tính đ ng năng c c đ i Ek c a các electron b n ra. A. Ek = 25,6.10-20J B. Ek = 51,2.10-20J C. Ek = 76,8.10-20J D. Ek = 25,6.10-20J E. Không có hi n tư ng quang đi n A. B. C. D. E. Câu h i 10: Cat t c a m t t bào quang đi n có công thoát electron b ng 4eV. Ngư i ta chi u đ n t bào ánh sáng có bư c sóng λ = 2600Å. Cho bi t: H ng s Flanck, h = 6,625.10-34J.s; đi n tích electron, e = 1,6.10-19C; kh i lư ng electron m = 9,1.10- 31 kg; v n t c ánh sáng c = 3.108m/s. Tìm gi i h n quang đi n c a kim lo i dùng làm cat t. A. 3322Å B. 4028Å C. 4969Å D. 5214Å
  6. E. 6223Å A. B. C. D. E.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản