intTypePromotion=1

Tình hình nhập cư trong nước và nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng hiện nay

Chia sẻ: ViShizuka2711 ViShizuka2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
8
lượt xem
0
download

Tình hình nhập cư trong nước và nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đà Nẵng là đô thị trẻ phát triển năng động và đang dần trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của cả miền Trung và Tây Nguyên. Sự phát triển của thành phố Đà Nẵng là động lực thu hút làn sóng di cư không chỉ trong nước mà còn đối với người nước ngoài đến với thành phố bằng môi trường làm việc, thu nhập và điều kiện tốt hơn so với một số địa phương khác của cả nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tình hình nhập cư trong nước và nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng hiện nay

Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TÌNH HÌNH NHẬP CƯ TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI<br /> VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY<br /> ? Đàm Thị Vân Dung *<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1. Đặt vấn đề<br /> Ở nước ta, vấn đề nhập cư đang ngày càng tăng và<br /> có tác động lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã<br /> hội. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nhập cư chủ<br /> yếu là để tìm kiếm việc làm hay tìm kiếm một cuộc<br /> sống tốt hơn. Vấn đề này đã trở thành một phần của<br /> quá trình tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng đồng thời<br /> cũng tạo ra những thách thức lớn cần phải giải quyết<br /> trong quá trình phát triển kinh tế và con người của<br /> một đất nước. Các hình thái nhập cư ở nước ta ngày<br /> càng đa dạng, phức tạp, quy mô nhập cư ngày càng<br /> gia tăng và nếu thực trạng này duy trì trong thời gian<br /> dài sẽ trực tiếp tác động mạnh mẽ, làm nảy sinh nhiều Gia tăng dân số của Đà Nẵng sau năm 2011 chủ<br /> vấn đề về kinh tế - xã hội. yếu là gia tăng tự nhiên. Song, theo bảng 1 thì tỷ lệ<br /> gia tăng cơ học từ năm 2010 trở về trước khá cao. Tỷ<br /> Đà Nẵng là đô thị trẻ phát triển năng động và<br /> lệ tăng dân số cơ học bình quân giai đoạn 2007 - 2010<br /> đang dần trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo<br /> là 1,64%, trong đó năm 2010 có tỷ lệ cao nhất (1,89%).<br /> dục của cả miền Trung và Tây Nguyên. Sự phát triển<br /> Như vậy, dân số Đà Nẵng từ trước 2010 tăng trưởng<br /> của thành phố Đà Nẵng là động lực thu hút làn sóng<br /> chịu ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố di cư, chủ yếu là<br /> di cư không chỉ trong nước mà còn đối với người<br /> nhập cư (bảng 1).<br /> nước ngoài đến với thành phố bằng môi trường làm<br /> việc, thu nhập và điều kiện tốt hơn so với một số địa Trong giai đoạn 2010 - 2015, tỷ suất nhập cư của<br /> phương khác của cả nước. thành phố phần lớn cao hơn tỷ suất xuất cư và mức<br /> chênh lệch này có xu hướng ngày càng giảm qua các<br /> 2. Tình hình nhập cư trong nước và nước ngoài<br /> năm. Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian 1.4.2012<br /> vào thành phố Đà Nẵng<br /> - 1.4.2013, Đà Nẵng có 9.635 người xuất cư trong khi<br /> 2.1. Tỷ lệ tăng dân số cơ học có đến 15.375 người nhập cư (chiếm tỷ lệ lớn trong<br /> nhập cư là nguồn nhân lực từ Quảng Nam (40,7%))<br /> Việc tách Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc<br /> (bảng 2).<br /> Trung ương đã thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa<br /> của Đà Nẵng trong thời gian qua. Theo báo cáo Kết Từ khi triển khai Luật Cư trú đến ngày 14.6.2012,<br /> quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở 1.4.2009, tính thành phố Đà Nẵng đã có 217.666 hộ (979.103 khẩu).<br /> trên phạm vi toàn quốc, Đà Nẵng vẫn là nơi thu hút Thành phố đã giải quyết thủ tục đăng ký thường trú<br /> dân cư từ nơi khác đến học tập, làm ăn sinh sống, mỗi cho 34.766 hộ (144.103 khẩu), trong đó có 11.500 hộ<br /> năm dân số tăng cơ học khoảng 15.000 người. (42.354 khẩu) từ các tỉnh, thành phố khác; đăng ký<br /> *<br /> ThS., Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng.<br /> <br /> Phaùt trieån Kinh teá - Xaõ hoäi<br /> Ñaø Naüng<br /> 7<br /> Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng<br /> <br /> <br /> Bảng 1. Tỷ lệ tăng dân số Đà Nẵng qua các năm<br /> <br /> Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015<br /> Tỷ lệ tăng chung (%) 2,61 2,51 2,96 3,15 2,53 2,14 2,12 2,11 2,10<br /> Tỷ lệ tăng tự nhiên (%) 1,17 1,04 1,19 1,26 1,13 1,23 1,3 1,27 1,1<br /> Tỷ lệ tăng cơ học (%) 1,44 1,47 1,77 1,89 1,4 0,91 0,81 0,84 1,0<br /> Nguồn: Tổng cục thống kê qua các năm<br /> <br /> Bảng 2. Tỷ suất nhập cư và tỷ suất xuất cư của Đà Nẵng qua các năm<br /> Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015<br /> Tỷ suất nhập cư (%) 29,8 22,8 17,5 15,5 14,0 11,6<br /> Tỷ suất xuất cư (%) 3,4 7,9 6,3 9,7 13,8 6,7<br /> Nguồn: Tổng cục Thống kê qua các năm<br /> <br /> tạm trú cho 50.331 hộ (392.246 khẩu), trong đó có lại là từ Tây Nguyên (8,1%), đồng bằng sông Hồng<br /> 35.227 hộ (142.403 khẩu) và 76.464 học sinh, sinh viên (4,6%). Nguồn nhập cư từ những tỉnh, thành phố lân<br /> từ các tỉnh, thành phố khác. Như vậy, tổng số nhân cận chiếm tỷ lệ rất lớn (riêng Quảng Nam chiếm tỷ lệ<br /> khẩu từ các tỉnh, thành phố khác đăng ký thường trú, 36,3%, còn 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên<br /> tạm trú ở Đà Nẵng đã lên đến 184.757 người, tương Huế và Quảng Nam chiếm tỷ lệ 57,9%).2<br /> đương 19% nhân khẩu toàn thành phố. Nghiên cứu<br /> Tính từ tháng 4.2012 đến tháng 4.2013, số lượng<br /> độ tuổi di cư đến cho thấy dân số chuyển đến chủ<br /> nhập cư vào Đà Nẵng là 15.357 người. Trong đó,<br /> yếu nằm trong độ tuổi từ 15 đến 30 tuổi, trong đó<br /> Quảng Nam vẫn là địa phương có số người nhập<br /> chủ yếu là dân số từ 20 đến 25 tuổi. Luồng di cư đến<br /> cư vào Đà Nẵng nhiều nhất là 6.252 người (chiếm<br /> thông thường từ 2 mục đích: đi học và đi làm. Trước<br /> 40,7%).3 Việc người nhập cư không ngừng gia tăng<br /> 25 tuổi người di cư nữ nhiều hơn về tỷ lệ và số lượng;<br /> dẫn đến việc tăng dân số cơ học gây ra áp lực về mật<br /> có thể là do lao động nghỉ học sớm tham gia vào lực<br /> độ dân số cho các quận, huyện trên địa bàn thành<br /> lượng lao động phổ thông, giúp việc nhà, công nhân<br /> phố (bảng 3).<br /> xí nghiệp. Sau 25 tuổi thì ngược lại người di cư nam<br /> nhiều hơn nữ.1 2.2. Thời điểm nhập cư trên địa bàn thành phố<br /> Đà Nẵng<br /> Nguồn nhập cư vào thành phố Đà Nẵng chủ yếu<br /> từ khu vực Trung Bộ, 80,1% dân số nhập cư có nguồn Sau năm 1997, tình hình kinh tế - xã hội của Đà<br /> gốc từ các tỉnh khu vực duyên hải miền Trung, còn Nẵng có nhiều thay đổi, phát triển theo chiều hướng<br /> <br /> <br /> Bảng 3. Tình hình nhập cư vào thành phố Đà Nẵng tính từ tháng 4.2012 đến tháng 4.2013<br /> ĐVT: Người<br /> <br /> STT Địa phương Số người nhập cư STT Địa phương Số người nhập cư<br /> 1 Lào Cai 66 11 Bình Định 491<br /> 2 Thái Bình 244 12 Phú Yên 162<br /> 3 Thanh Hóa 198 13 Khánh Hòa 18<br /> 4 Nghệ An 814 14 Bình Thuận 7<br /> 5 Hà Tĩnh 1.075 15 Kon Tum 618<br /> 6 Quảng Bình 1.425 16 Gia Lai 305<br /> 7 Quảng Trị 558 17 Đắk Lắk 557<br /> 8 Thừa Thiên Huế 1.140 18 Hồ Chí Minh 885<br /> 9 Quảng Nam 6.252 19 Long An 5<br /> 10 Quảng Ngãi 537 20 Cần Thơ 18<br /> Nguồn: Kết quả điều tra biến động dân số của Tổng cục Thống kê, 2013<br /> <br /> 8 Phaùt trieån Kinh teá - Xaõ hoäi<br /> Ñaø Naüng<br /> Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng<br /> <br /> <br /> trú vào thành phố chủ yếu là với mục đích du lịch<br /> (chiếm 67,17%), tiếp theo là thương mại (13,91%),<br /> thăm thân (7,21%)... Đến giai đoạn 2001 - 2005, số<br /> lượng này tăng le6n đáng kể: 308.085 người nước<br /> ngoài và 06 Việt kiều đăng ký tạm trú vào Đà Nẵng với<br /> mục đích du lịch (65,15%), thăm thân (8,36%), thương<br /> mại (5,9), lao động (0,37%), hội nghị (0,2%), báo chí<br /> (0,03%) và mục đích khác (20,0%).<br /> Bảng 5. Thống kê người nước ngoài và Việt kiều<br /> tạm trú tại Đà Nẵng giai đoạn 1997 - 2000 và<br /> 2001 - 2005<br /> gắn liền với quá trình đô thị hóa và là trung tâm giáo<br /> 1997 - 2000 2001 - 2005<br /> dục - đào tạo của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.<br /> Người Người<br /> Hàng năm, Đà Nẵng đều thu hút một lực lượng lao Mục đích Việt Việt<br /> nước nước<br /> động, sinh viên và học sinh từ các địa phương khác kiều kiều<br /> ngoài ngoài<br /> trong cả nước. Từ đó, dòng dân nhập cư tới thành Báo chí 2 0 104 0<br /> phố ngày càng gia tăng. Theo báo cáo kết quả Tổng Du lịch 4.210 0 200.720 0<br /> điều tra dân số và nhà ở 1.4.2009, thành phố Đà Nẵng<br /> Thương mại 872 0 18.178 0<br /> sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương<br /> Thăm thân 452 0 25.735 4<br /> (1997) đã tăng thêm 100.000 dân (trong vòng 8 năm).<br /> Nhưng từ năm 2005, Đà Nẵng tăng thêm 100.000 dân Hội nghị 16 0 616 0<br /> Lao động 82 0 1.132 0<br /> chỉ trong vòng 5 năm.<br /> Mục đích khác 633 1 61.597 2<br /> Bảng 4: Tỷ suất và số lượng của người nhập cư Tổng cộng 6.267 1 308.085 6<br /> vào thành phố Đà Nẵng qua các năm<br /> Nguồn: Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh,<br /> Dân số trung Tỷ suất Số người Công an thành phố Đà Nẵng<br /> Năm bình toàn thành nhập cư nhập cư Một lý do cho sự gia tăng dân số người nhập cư<br /> phố (người) (‰) (người)<br /> trong khoảng thời gian này là vì giai đoạn 2006 - 2009<br /> 2005 805.700 8,6 6.929 đã đánh dấu sự tăng trưởng mạnh của khu vực dịch<br /> 2007 847.500 13,6 11.526 vụ với tốc độ tăng bình quân 19,03%/năm, cao gấp<br /> 2008 868.800 12,0 10.425 2 lần so với hai giai đoạn trước và cao hơn nhiều so<br /> 2009 894.500 20,1 17.979 với tốc độ tăng trưởng bình quân của thành phố với<br /> 2010 926.800 29,8 27.618 điểm phần trăm đóng góp là 8,9 điểm vào 11,9% tăng<br /> 2011 951.700 22,8 21.699 trưởng GDP.4<br /> 2012 985.700 17,5 17.250<br /> 2013 992.800 15,5 15.389 Tuy nhiên, sau năm 2010, lượng người nhập cư<br /> 2014 1.007.700 14,0 14.108<br /> 2015 1.028.800 11,6 11.934 bắt đầu được kiểm soát và giảm dần từ 29,8‰ (năm<br /> 2010) xuống còn 22,8‰ (năm 2011), 15,5‰ (năm<br /> Nguồn: Tổng cục Thống kê qua các năm<br /> 2013) và đến năm 2014 chỉ còn 13,8‰, thấp hơn tỷ<br /> Theo thống kê của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh suất xuất cư là 14‰. Nguyên nhân của hiện tượng<br /> thành phố Đà Nẵng, trong giai đoạn 1997 - 2000, có này một phần là do chủ trương siết chặt, hạn chế<br /> 6.267 người nước ngoài và 01 Việt kiều đăng ký tạm người nhập cư vào thành phố Đà Nẵng (bảng 6).<br /> <br /> Bảng 6. Thống kê người nước ngoài và Việt kiều tạm trú tại Đà Nẵng qua các năm<br /> Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015<br /> Người nước ngoài 213.896 134.972 150.735 188.418 289.250 608.357<br /> Việt kiều 947 6.515 5.818 9.899 10.866 9.535<br /> Tổng số 214.843 141.487 155.923 198.317 300.136 617.892<br /> Nguồn: Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng<br /> <br /> Phaùt trieån Kinh teá - Xaõ hoäi<br /> Ñaø Naüng<br /> 9<br /> Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Từ bảng thống kê trên có thể thấy rằng, lượng Giai đoạn 2011 - 2014, Đà Nẵng tiếp tục xây dựng,<br /> người nước ngoài và Việt kiều nhập cư vào Đà Nẵng phát triển thành phố, thay đổi tích cực diện mạo đô<br /> sau năm 2010 có giảm xuống nhưng có chiều hướng thị, GRDP tăng bình quân 9,64%/năm. Năm 2013, tốc<br /> tăng nhẹ vào năm 2013, tăng nhanh vào năm 2014 độ tăng trưởng của GRDP là thấp nhất, chỉ đạt 8,37%.<br /> và tăng đột biến vào năm 2015 với 608.357 người GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) được nâng<br /> nước ngoài và 9.535 Việt kiều đã đăng ký tạm trú vào lên rõ rệt, năm sau cao hơn năm trước; năm 2015 đạt<br /> Đà Nẵng. Lượng người này phần lớn là khách du lịch 56,78 triệu đồng, tương đương 2.704 USD, gần bằng<br /> mang quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, 2 lần năm 2010.<br /> Úc...<br /> Hình 1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng GRDP<br /> 2.3. Động cơ nhập cư trên địa bàn thành phố Đà thành phố Đà Nẵng<br /> Nẵng<br /> Hiện tượng di cư từ nơi này sang nơi khác có thể<br /> do hai nguyên nhân cơ bản sau:<br /> Thứ nhất, nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ vấn<br /> đề kinh tế: cơ hội tìm kiếm việc làm ổn định, có thu<br /> nhập cao hơn công việc hiện tại.<br /> Đà Nẵng là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh<br /> tế khá cao trong cả nước. Năm 2003, Đà Nẵng trở<br /> thành đô thị loại I đã kéo theo sau đó sự tăng trưởng<br /> tốt nhất của GRDP thành phố; bình quân giai đoạn Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng các<br /> 2004 - 2010 đạt 11,42%/năm. Đặc biệt, năm 2005, tốc năm 2000, 2004, 2008, 2009, 2014<br /> độ tăng trưởng GRDP đạt đến 14,21%, cao nhất trong<br /> Sự phát triển kinh tế đã thu hút một số lượng lớn<br /> cả giai đoạn.<br /> <br /> 10 Phaùt trieån Kinh teá - Xaõ hoäi<br /> Ñaø Naüng<br /> Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng<br /> <br /> <br /> người từ ngoài thành phố đến Đà Nẵng làm ăn sinh - Ở mức độ nhất định, nhập cư vào Đà Nẵng góp<br /> sống. Số người này tập trung vào các ngành công phần thúc đẩy sự phát triển đa dạng của các lĩnh vực<br /> nghiệp chế biến, tham gia vào công việc lao động và các ngành nghề, dịch vụ và có ý nghĩa đối với sự<br /> phổ thông trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ khắp tăng trưởng kinh tế của quá trình đô thị hóa và công<br /> thành phố. Một số không ít tự tổ chức kinh doanh nghiệp hóa. Chính những người di cư tới Đà Nẵng để<br /> nhỏ lẻ trong những lĩnh vực rất chuyên biệt. tìm kiếm việc làm đã góp phần bổ sung nguồn lực lao<br /> động cho thành phố, đặc biệt là thúc đẩy phát triển<br /> Thứ hai, nguyên nhân phi kinh tế như: chất lượng<br /> ngành kinh tế, dịch vụ. Ngoài ra, họ cũng tham gia<br /> cuộc sống, an sinh xã hội tốt, y tế, giáo dục, dịch vụ phát<br /> vào phát triển khu vực phi kết cấu, góp phần thỏa<br /> triển... cũng tác động sâu sắc đến quá trình nhập cư.<br /> mãn nhu cầu về các ngành nghề khác.<br /> Từ khi trở thành thành phố trực thuộc TW (1997)<br /> - Người nhập cư thường có nguồn gốc từ nhiều<br /> đến nay, Đà Nẵng đã từng bước trở thành trung tâm<br /> tỉnh, nhiều vùng khác nhau đến các thành phố lớn<br /> y tế, giáo dục và đào tạo chất lượng cao của khu vực<br /> mang theo những ngành nghề truyền thống khác<br /> miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Mặt khác, Đà<br /> nhau đã góp phần làm đa dạng nền kinh tế và văn<br /> Nẵng cũng là điểm sáng trong lĩnh vực an sinh xã<br /> hóa của thành phố Đà Nẵng.<br /> hội với nhiều chính sách đột phá, đã đạt được nhiều<br /> thành quả quan trọng. Đặc biệt phải kể đến đó là - Người dân nhập cư là nguồn đóng góp chính cho<br /> Chương trình “5 không”, “3 có”, Chỉ thị số 24-CT/TU và đô thị hóa, là cơ sở, động lực để chuyển dịch cơ cấu<br /> 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành Ủy Thành phố. kinh tế, tăng năng suất lao động.<br /> Bên cạnh đó, công tác thu hút nguồn nhân lực - Hiện tượng nhập cư góp phần thúc đẩy sự trao<br /> chất lượng cao cũng được lãnh đạo thành phố quan đổi về kinh tế, văn hóa, kỹ thuật giữa vùng đô thị<br /> tâm. Các cấp, ban, ngành đã triển khai thành công và nông thôn, góp phần hình thành các khu đô thị<br /> chính sách thu hút nhân tài của thành phố, cụ thể: mới… Quá trình di dân - nhập cư tới nơi ở mới không<br /> Quyết định 47/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn thuần là việc họ di chuyển người mà họ còn<br /> Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo mang theo cả phong tục, nếp sống và văn hóa nơi họ<br /> dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà đi. Chính vì vậy, nhập cư tạo ra sự đa dạng về văn hóa<br /> nước dành cho học sinh các trường trung học phổ trong quá trình hình thành đô thị Đà Nẵng.<br /> thông trên địa bàn thành phố; Quyết định 17/2010/<br /> 3.2. Tiêu cực<br /> QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bố trí và chính sách ưu<br /> đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại Bên cạnh những mặt tích cực, tình trạng nhập cư<br /> các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng. vào Đà Nẵng cũng đặt ra những tác động tiêu cực<br /> trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố.<br /> Đây chính là nguyên nhân thu hút một lượng lớn<br /> lao động, sinh viên, học sinh từ các địa phương khác - Nhập cư làm thay đổi mức tăng trưởng và sự<br /> về thành phố để tìm kiếm việc làm, lao động, học tập, phân bổ dân cư do người nhập cư và định cư thường<br /> dẫn đến những biến động về dân số của thành phố. tập trung vào những khu vực nhất định phù hợp với<br /> điều kiện kinh tế, mục đích di cư.<br /> 3. Tác động của quá trình nhập cư vào thành<br /> phố Đà Nẵng - Vấn đề nhập cư làm thay đổi các yếu tố về hôn<br /> nhân, sự thay đổi tỷ số giới tính. Dân số nhập cư đến<br /> Hiện tượng nhập cư vào thành phố có những mặt<br /> Đà Nẵng trong thời gian qua bị lệch nhiều về phía nữ.<br /> tích cực nhưng cũng đặt ra những vấn đề khó khăn<br /> Tỷ số giới tính dân số nhập cư bị chênh lệch nhiều tại<br /> và phức tạp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội<br /> tất cả các lứa tuổi.<br /> ở Đà Nẵng.<br /> - Tình trạng nhập cư gây quá tải về sử dụng các<br /> 3.1. Tích cực<br /> công trình hạ tầng cơ sở. Các khu nhà ở, công trình<br /> - Nhập cư làm thay đổi kết cấu dân số, cụ thể là công cộng mới xây dựng mặc dù tăng nhanh trong<br /> làm thay đổi cấu trúc dân số do độ tuổi người nhập thời gian qua nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu<br /> cư tập trung trong khoảng 15 - 30 tuổi. Chính cấu trúc của người dân đô thị. Các vấn đề này càng trở nên<br /> này góp phần tạo nên kết cấu “dân số vàng” cho Đà trầm trọng hơn khi ngày càng có nhiều người nhập<br /> Nẵng từ nhiều năm nay. cư vào Đà Nẵng trong tương lai.<br /> Phaùt trieån Kinh teá - Xaõ hoäi<br /> Ñaø Naüng<br /> 11<br /> Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> - Theo một nghiên cứu về vấn đề di dân của TS. quốc gia. Tuy nhiên, đô thị hóa tự phát, thiếu quy<br /> Đinh Văn Thông (Trường Đại học Kinh tế, Đại học hoạch khoa học sẽ là nguyên nhân gây ra những hậu<br /> Quốc gia Hà Nội) chỉ ra rằng, quá trình đô thị hóa diễn quả tiêu cực đối với sự phát triển bền vững của đô thị.<br /> ra nhanh và điều đó cũng là tất yếu dẫn đến mâu Vì vậy, áp dụng các biện pháp hành chính kết hợp với<br /> thuẫn giữa môi trường và sự gia tăng dân số.5 Những các giải pháp kinh tế - xã hội để quản lý dân cư là việc<br /> mâu thuẫn đó đã ảnh hưởng đến đời sống của người làm cần thiết của mỗi đô thị.<br /> dân thành phố:<br /> Đ.T.V.D.<br /> + Chất thải sinh hoạt, mức gia tăng dân số quá<br /> nhanh hiện nay luôn gắn với việc ô nhiễm môi trường<br /> và gây bất lợi cho hệ sinh thái. Dân số tăng với tốc<br /> độ nhanh trong khi khả năng xử lý chất thải chưa<br /> đáp ứng được đang đặt ra vấn đề lớn về tình trạng ô<br /> nhiễm môi trường của thành phố.<br /> + Nước sinh hoạt, mặc dù thành phố đã có những CHÚ THÍCH<br /> cải thiện về hệ thống cấp nước nhưng lượng nước 1<br /> Nguyễn Bá Sơn - Nguyễn Thị Hạ Vy, “Một số vấn đề về<br /> sạch bình quân trên đầu người của thành phố vẫn quản lý dân cư ở khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng”,<br /> không tăng vì dân số tăng nhanh. Hiện nay, một số Phát triển kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, Số 31/2012.<br /> mạch nước ngầm của thành phố cũng bị ô nhiễm do 2<br /> Báo cáo kết quả Điều tra dân số và nhà ở 1.4.2009.<br /> khai thác quá tải và không tuân thủy quy trình công<br /> Tỷ lệ được tính dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê<br /> 3<br /> nghệ khai thác.<br /> năm 2013 đã được minh họa ở bảng 3.<br /> - Tình trạng di dân còn có nguy cơ gây ra tình trạng 4<br /> Trần Như Quỳnh - Ông Nguyên Chương, “Một số giải<br /> mất trật tự công cộng cho thành phố và gia tăng sức pháp phát triển khu vực dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà<br /> ép về quản lý các cấp chính quyền. Nẵng”, Phát triển kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. Số 11-12/2010.<br /> <br /> 3. Kết luận<br /> 5<br /> TS. Đinh Văn Thông, "Di dân ngoại tỉnh vào thành phố<br /> Hà Nội - Vấn đề đặt ra và giải pháp", Hội thảo Khoa học quốc<br /> Tốc độ đô thị hóa nhanh sẽ thu hút nguồn nhập tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội: Phát triển bền<br /> cư mạnh mẽ là quá trình tất yếu, tự nhiên đối với mọi vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình.<br /> <br /> <br /> 12 Phaùt trieån Kinh teá - Xaõ hoäi<br /> Ñaø Naüng<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2