intTypePromotion=1

Tình hình thiếu máu thiếu sắt trong quý hai của thai kỳ và hiệu quả của điều trị hỗ trợ

Chia sẻ: ViYerevan2711 ViYerevan2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
29
lượt xem
0
download

Tình hình thiếu máu thiếu sắt trong quý hai của thai kỳ và hiệu quả của điều trị hỗ trợ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày xác định tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt và một số yếu tố liên quan gây thiếu máu thiếu sắt trong quý hai thai kỳ, đánh giá hiệu quả của điều trị thiếu máu thiếu sắt trong quý hai thai kỳ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tình hình thiếu máu thiếu sắt trong quý hai của thai kỳ và hiệu quả của điều trị hỗ trợ

  1. NGHIÊN CỨU Nguyễn Thị Lệ, Trương Quang Vinh TÌNH HÌNH THIẾU MÁU THIẾU SẮT TRONG QUÝ HAI CỦA THAI KỲ VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ Nguyễn Thị Lệ, Trương Quang Vinh Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y Dược Huế Tóm tắt quan gây thiếu máu thiếu sắt là tuổi mẹ >35 tuổi lúc Mục tiêu: 1. Xác định tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt và mang thai, có tiền sử bỏ thai, sinh con trên 2 lần. Chế độ một số yếu tố liên quan gây thiếu máu thiếu sắt trong ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và uống viên sắt trong quá quý hai thai kỳ. 2. Đánh giá hiệu quả của điều trị thiếu trình mang thai làm giảm nguy cơ thiếu máu thiếu sắt. máu thiếu sắt trong quý hai thai kỳ. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang và theo Abstract dõi dọc trên 347 phụ nữ mang thai tuổi thai từ 13 đến IRON DEFICIENCY ANEMIA STATUS OF PREGNANT 26 tuần (theo kinh cuối cùng hoặc siêu âm) đến khám WOMEN IN THE SECOND TRIMESTER AND THE EFFICIENCY thai tại Phòng Khám Khoa Phụ sản BV Trung ương Huế. OF TREATMENT Đối tượng được phỏng vấn theo phiếu thu thập số liệu, Objectives: 1. to identify prevalence of iron lấy máu xét nghiệm Hb, ferritin.Chẩn đoán, phân loại deficiency anemia (IDA) and related factors to iron và điều trị cho những thai phụ thiếu máu thiếu sắt: mức deficiency anemia in the second trimester. 2. To evaluate độ nhẹ (10g/dl≤Hb
  2. Tạp chí phụ sản - 11(4), 60 - 63, 2013 sanh non, suy dinh dưỡng, hoặc tử vong chu sinh ở Tình trạng thiếu máu thiếu máu thiếu sắt được xác mẹ và con (37,54). định khi Hb
  3. ngHIÊn CỨu NguyễN Thị Lệ, TRươNg QuaNg ViNh Đủ 4 nhóm thực phẩm 40 15,0 226 85,0 0,05 0   Lao động trí óc 19 18,4 84 81,6 6   7   8   9   10   11   12   Hemoglobin trước (g/dl) Nơi ở Nông thôn 39 17,0 190 83,0 Biểu đồ 2. Tương quan giữa nồng độ hemoglobin trước và sau điều trị Thành thị >0,05 21 17,8 97 82,2 Nguyen Biểu đồ 3. Tương quan giữa nồng độ ferritin trước và sau điều trị Format 20   Tình trạng kinh tế Nguyen Ferritin sau (ng/ml) Format y = 0.798x + 4.265 Nghèo 3 13,6 19 86,4 15   R=0,67 Nguyen Format Đủ ăn 35 16,6 176 83,4 >0,05 10   Nguyen Khá 22 19,3 92 80,7 5   Format Nguyen Tổng 60 287 0   Format Nguyen 6   7   8   9   10   11   12   13   Format Tác giả liên hệ (Corresponding author): Nguyễn Thị Lệ, nguyenlebs1001@gmail.com Ferritin trước giá(ng/ml) Bảng 2. Liên quan giữa các yếu tố thuộc về dinh dưỡng và TMTs Ngày nhận bài (received) 19/11/2013. Ngày phản biện đánh bài báo (revised): 28/11/2013. Ngày bài Biểu đồ 3. Tương quan giữa nồng độ ferritin trước và sau điều trị báo được chấp nhận đăng (accepted): 05/12/2013 Thiếu máu thiếu sắt BÀN LUẬN Nguyen Format Tỷ lệ thiếu máu trong quý hai của thai phụ đến khám tại Bệnh viện Trung ương Huế là 34% pt Thói quen ăn uống Có Không p (Biểu 1). Tỷ lệ này tương đương với số liệu của Viện dinh dưỡng quốc giang thống kê trên toàn Nguyen Format quốc, tỷ lệ thiếu máu thai kỳ là 36,5% [1], thấp hơn so với vùng Bạc Liêu (36,7%) [4]. So với các n % N % Bàn luận nước trong khu vực thì tỷ lệ nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với các nước công nghiệp phát Trà, cà phê, bia rượu triển là 25,1% [8]; thấp hơn tỷ lệ trung bình chung của các nước khu vực Đông Nam Á (48,2%) và châu Phi (57,1%) [9]. Có dùng 15 41,7 21 58,3 Tỷ lệ thiếu máu trong quý hai của thai phụ đến Tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt là 17,3 % chiếm 50,9% trong tổng số thiếu máu. So với TP.HCM, Đặng Không dùng 0,05 Các yếu tố liên quan thiếu máu thiếu sắt trong thai kỳ: tuổi mẹ >35 tuổi nguy cơ thiếu 20 17,7 93 82,3 thiếu máu thai kỳ là 36,5% [1], thấp hơn so với vùng máu thiếu sắt tăng gấp 2,5 lần nhóm 20-35 tuổi, sinh 2 lần trở lên nguy cơ thiếu máu thiếu sắt uống viên sắt tăng gấp 4,9 lần so với sinh dưới 2 lần, tiền sử bỏ thai nguy cơ thiếu máu thiếu sắt tăng gấp 2,2 Bạc Liêu (36,7%) [4]. So với các nước trong khu vực lần so với chưa bỏ thai lần nào, tình trạng dinh dưỡng đủ 4 nhóm thực phẩm và uống viên sắt Nguyen Có 34 13,1 225 86,9 Format trong thai kỳ giúp giảm nguy cơ thiếu máu thiếu sắt. Nghiên cứu của các tác giả Đặng Thị Hà, pt Không 0,05 Nam KẾT LUẬN Á (48,2%) và châu Phi (57,1%) [9]. Nguyen Format ≥25 2 25,0 6 75,0 TỷTỷlệ thiếu lệ thiếu máu máu quý thiếu hai thai sắt viện phụ tại Bệnh là Trung 17,3ương %năm chiếm 50,9% 2013 là 34%, thiếu máu Nguyen Format thiếu sắt trong quý hai là 17,3% chiếm 50,9% tổng số thai phụ thiếu máu. Điều trị 120mg sắt/ngày Tình trạng ăn uống trong cho thiếu tổng máu thiếusố thiếu sắt mức máu. độ nhẹ Sosắt/ngày và 180mg với TP.HCM, Đặng cho thiếu máu trung bình Thị HàHb và làm tăng Nguyen Format Nhiều hơn 23 14,7 133 85,3 ferritin lên lần lượt 1,36 g/dl và 2,15 ng/ml. Tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt sau điều trị là 8,4%. (2000) ghi nhận tỷ lệ TMTS là 82,64% tổng số thai phụ Nguyen Như trước 33 21,0 124 79,0 >0,05 Format thiếu máu và chiếm 31,5%; đến năm 2007, Võ Thị Thu Nguyen ít hơn 4 11,8 30 88,2 Format Nguyệt ghi nhận tỷ lệ TMTS là 17,2% và TMTS chiếm Tác giả liên hệ (Corresponding author): Nguyễn Thị Lệ, nguyenlebs1001@gmail.com Nghén Ngày nhận bài (received) 19/11/2013. Ngày phản biện đánh giá bài báo (revised): 28/11/2013. Ngày bài Không nghén 21 20,8 80 79,2 85,3% trong tổng số thai phụ bị thiếu máu [2], [3] . báo được chấp nhận đăng (accepted): 05/12/2013 >0,05 Tỷ lệ nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn nghiên cứu Nghén nhẹ 33 16,1 172 83,9 Nghén nặng 6 14,6 35 85,4 ở Indonesia (46,2%) [6], Thái Lan (37,8% thai phụ bị Tình trạng dinh dưỡng thiếu máu thiếu sắt và 83,62% là thiếu máu do thiếu Đủ 4 nhóm thực phẩm 40 15,0 226 85,0 sắt) [5] và Ấn Độ (34%) [7]. Không đủ 35 tuổi nguy cơ thiếu máu thiếu Tạp chí Phụ Sản 62 Tập 11, số 04 Tháng 12-2013
  4. Tạp Chí phụ sảN - 11(4), 60 - 63, 2013 sắt tăng gấp 2,5 lần nhóm 20-35 tuổi, sinh 2 lần trở thuận chặt chẽ. Điều này cho thấy hàm lượng hàm lên nguy cơ thiếu máu thiếu sắt tăng gấp 4,9 lần so lượng sắt là thích hợp với mức độ thiếu máu trong với sinh dưới 2 lần, tiền sử bỏ thai nguy cơ thiếu máu thai kỳ. thiếu sắt tăng gấp 2,2 lần so với chưa bỏ thai lần nào, tình trạng dinh dưỡng đủ 4 nhóm thực phẩm và Kết luận uống viên sắt trong thai kỳ giúp giảm nguy cơ thiếu Tỷ lệ thiếu máu quý hai thai phụ tại Bệnh viện máu thiếu sắt. Nghiên cứu của các tác giả Đặng Thị Trung ương năm 2013 là 34%, thiếu máu thiếu sắt Hà, Võ Thị Thu Nguyệt, Phạm Thị Đan Thanh cũng trong quý hai là 17,3% chiếm 50,9% tổng số thai phụ cho kết quả tương tự thiếu máu. Điều trị 120mg sắt/ngày cho thiếu máu Kết quả từ nghiên cứu này cho thấy việc điều thiếu sắt mức độ nhẹ và 180mg sắt/ngày cho thiếu trị thiếu máu thiếu sắt bằng viên sắt có hiệu quả máu trung bình làm tăng Hb và ferritin lên lần lượt (có ý nghĩa thống kê) (Biểu đồ 1-6). Hb và ferritin 1,36 g/dl và 2,15 ng/ml. Tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt sau huyết thanh trước và sau điều trị có tương quan điều trị là 8,4%. Tài liệu tham khảo 1. Bộ Y tế-Viện dinh dưỡng (2012),“Báo cáo tóm tắt tổng Trop Med Public Heath, 37(3), pp.553-558. điều tra dinh dưỡng năm 2009-2010”, Hà Nội, tr.7. 6. K. Suega, TG. Dharmayuda, IM. Sutarga, et al (2002), 2. Đặng Thị Hà (2000), Tầm soát thiếu máu thiếu sắt trong “Iron-deficiency anemia in pregnancy women in Bali, thai kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, Luận án Tiến sỹ Y học, Indonesia: a profile of risk factors and epidemiology”, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, tr.35-85. Southeast Asian J Trop Med Public Heath, 33(3), pp.604-607. 3. Võ Thị Thu Nguyệt (2007), Tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt trong 7. LM. Tiwari (2012), “Correlation of haemoglobin and red ba tháng giữa thai kỳ và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện cell indices with serum ferritin in Indian women in second Đại học Y Dược, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú, Đại học and third trimester of pregnancy”, Medical Journal Armed Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, tr.33-49. forces India, 30(1-6). 4. Phạm Thị Đan Thanh (2010), Tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt ở 8. WHO (2008),“Worldwide prevalence of anaemia thai phụ 3 tháng đầu thai kỳ và các yếu tố liên quan tại tỉnh 1993-2005: WHO global database on anaemia”, Geneve, Bạc Liêu, Luận án chuyên khoa II, Đại học Y Dược thành phố Switzerland, pp.7-13. Hồ Chí Minh, tr.45-67. 9. M. Y. Yakoob , Z. A. Bhutta (2011), “Effect of routine iron 5. S. Piamongkol (2006), “The prevalence and supplementation with or without folic acid on anemia during determinants of iron deficiency anemia in rural Thai-Muslim pregnancy”, BMC Public Health, 11(Suppl 3), pp.1-10. pregnant women in Pattani province”, Southeast Asian J Tạp chí Phụ Sản Tập 11, số 04 Tháng 12-2013 63
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2