TK Quy mô HS-SV bậc ĐH liên thông_40 QM ĐHLT-P.CTCTSV

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:3

0
57
lượt xem
5
download

TK Quy mô HS-SV bậc ĐH liên thông_40 QM ĐHLT-P.CTCTSV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'tk quy mô hs-sv bậc đh liên thông_40 qm đhlt-p.ctctsv', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TK Quy mô HS-SV bậc ĐH liên thông_40 QM ĐHLT-P.CTCTSV

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & SINH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SINH VIÊN ĐANG ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2007-2008 Biểu mẫu số: 1 - P.CTCT&SV Đơn vị BC: Phòng CT CT-SV Đơn vị nhận BC: Phòng HCTH Tính đến ngày tháng năm 200 …. TS SV chia theo năm đào tạo MS TS SV Nữ Ghi chú Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Tổng số Nữ Ngừng học Thôi học Phân theo ngành ĐT Tổng Người lập bảng Trưởng Phòng Định kỳ gửi báo cáo: 3 tháng gửi/lần vào ngày 25 của tháng cuối quý
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & SINH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SINH VIÊN ĐANG ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG BẬC ĐH NĂM HỌC .................. Biểu mẫu số: 40 QM ĐHLT- P.CTSV Đơn vị BC: Phòng CT CT-SV Đơn vị nhận BC: Phòng HCTH Tính đến ngày tháng năm 20 …. TS SV TS SV chia theo năm MS (nhập Nữ đào tạo Ghi chú học) Năm 1 Năm 2 Tổng số Nữ Ngừng học Thôi học Ngành ĐT TỔNG Người lập bảng Trưởng Phòng Định kỳ gửi báo cáo: 3 tháng gửi/lần, gửi vào ngày 25 của tháng cuối quý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản