intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tổ chức hoạt động học tập mang tính hợp tác ở các lớp học ngoại ngữ - Đặng Thị Phương Hà

Chia sẻ: Trần Dự Trữ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
43
lượt xem
3
download

Tổ chức hoạt động học tập mang tính hợp tác ở các lớp học ngoại ngữ - Đặng Thị Phương Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổ chức hoạt động học tập mang tính hợp tác là thiết yếu trong quá trình dạy và học ngoại ngữ. Hoạt động học tập mang tính hợp tác không chỉ giúp cho người học hoàn thiện kỹ năng ngôn ngữ mà còn phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và tinh thần hợp tác trong hoạt động tập thể. Bài viết "Tổ chức hoạt động học tập mang tính hợp tác ở các lớp học ngoại ngữ" này nhằm nêu lên những yếu tố cấu thành của hoạt động học tập mang tính hợp tác cũng như tầm quan trọng của nó trong việc dạy và học ngoại ngữ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổ chức hoạt động học tập mang tính hợp tác ở các lớp học ngoại ngữ - Đặng Thị Phương Hà

 1. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP MANG TÍNH HỢP TÁC Ở CÁC LỚP HỌC NGOẠI NGỮ IMPLEMENTING COOPERATIVE LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HÀ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng TÓM TẮT Tổ chức hoạt động học tập mang tính hợp tác là thiết yếu trong quá trình dạy và học ngoại ngữ. Hoạt động học tập mang tính hợp tác không chỉ giúp cho người học hoàn thiện kỹ năng ngôn ngữ mà còn phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và tinh thần hợp tác trong hoạt động tập thể. Bài viết này nhằm nêu lên những yếu tố cấu thành của hoạt động học tập mang tính hợp tác cũng như tầm quan trọng của nó trong việc dạy và học ngoại ngữ. Một số đề xuất cũng được đưa ra để giúp giáo viên tổ chức tốt các hoạt động học tập mang tính hợp tác trong các lớp học ngoại ngữ. ABSTRACT Implementing cooperative learning is essential in the process of foreign language learning and teaching. Cooperative learning not only helps learners improve their language skills but also develops their creative thinking, interpersonal skills and cooperation in doing group work. This paper mentions the elements as well as the importance of cooperative learning. It also gives some suggestions to help teachers implement cooperative learning effectively.   1. Sơ lược về học tập mang tính hợp tác Quá trình học tập là một quá trình tương tác của các yếu tố: người dạy, người học   và giáo trình. Sự tương tác giữa người học được chia thành ba mô hình:  học tập mang tính   tranh đua (competitive learning), học tập mang tính cá thể (individualistic learning) và học   tập mang tính hợp tác (cooperative learning) (Roger & David,1994). Học tập mang tính hợp tác là một chiến lược giảng dạy (teaching strategy) trong đó   người dạy sẽ tổ chức người học thành những nhóm nhỏ để  thực hiện các hoạt động như  thảo luận, đóng vai, giải quyết vấn đề, v.v. Mỗi thành viên không chỉ có trách nhiệm thực   hiện các hoạt động của nhóm mà còn phải có trách nhiệm hợp tác, giúp đỡ các thành viên  trong nhóm hoàn thành các hoạt động được giao (Jacobs & Hall, 2002). Học tập mang tính hợp tác khác học tập mang tính tranh đua ở những điểm sau: Học tập mang tính hợp tác Học tập mang tính tranh đua Có sự tương tác giữa người học Không có sự tương tác giữa người học Mỗi cá nhân có trách nhiệm với chính  Mỗi cá nhân chỉ  có trách nhiệm với chính  mình và với cả nhóm mình.   Các cá nhân phụ  thuộc vào nhau một    Mỗi cá nhân làm việc độc lập. cách tích cực.     Kỹ  năng giao tiếp được chú trọng và   Kỹ năng giao tiếp không được chú trọng. phát triển
 2. Không nên hiểu học tập mang tính hợp tác đơn thuần là việc tổ  chức người học  thành từng nhóm và giao cho mỗi nhóm một hoạt động nào đó để thực hiện (Jacobs & Hall,   2002). Để hoạt động học tập thực sự mang tính hợp tác, cần phải bảo đảm rằng các thành  viên trong nhóm phụ thuộc vào nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Katzenbach và Smith (1993) đã có   lý khi dùng từ  đội (team) thay cho nhóm (group). Từ  đội được hiểu là một nhóm người có  năng lực khác nhau nhưng cùng chung một mục đích, họ sẽ hỗ trợ cho nhau, cam kết hoàn   thành công việc mà nhóm được giao. 2. Các yếu tố cấu thành của hoạt động học tập mang tính hợp tác 2.1. Sự phụ thuộc vào nhau một cách tích cực (Positive interdependence) Trong hoạt động học tập mang tính hợp tác, người học phải tham gia vào các hoạt  động nhóm. Công việc của nhóm sẽ không được hoàn thành nếu không có sự đóng góp của  từng cá nhân. Người học phải nhận thức rằng nổ lực của mỗi cá nhân là thiết yếu cho sự  thành công của cả nhóm và của chính họ. Vì thế, họ phải dựa vào nhau, hổ trợ lẫn nhau để  hoàn thành công việc. 2.2. Sự tương tác, hỗ trợ giữa các cá nhân trong nhóm (Interaction) Như  đã nêu  ở mục II.1, mỗi cá nhân là một mắc xích trong dây chuyền hoạt động   của nhóm. Họ không thể làm việc độc lập như ở mô hình học tập mang tính tranh đua. Họ  phải hợp tác với nhau, giúp đở  lẫn nhau, cùng nhau bàn bạc, trao đổi thông tin cũng như  những quan điểm cá nhân. Người học phải biết vận dụng kỹ  năng phân tích, tổng hợp,   đánh giá để hoàn thành công việc được giao. 2.3. Trách nhiệm cá nhân (Individual accountability) Đặc điểm nổi bật của học tập mang tính hợp tác là người học hoạt động theo   nhóm. Các thành viên trong nhóm phụ  thuộc vào nhau nhưng mỗi người  đều có trách   nhiệm riêng. Hoạt động học tập mang tính hợp tác phải được tổ  chức sao cho mỗi người   đều phải có đóng góp nhất định vào hoạt động chung của nhóm. Sau khi tham gia vào một   buổi học có hoạt động mang tính hợp tác, người học có thể  tự  mình thực hiện thành công   một hoạt động tương tự. 2.4. Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng hoạt động nhóm (Inteprsonal and small group   skills) Học tập mang tính hợp tác sẽ tạo tình huống giao tiếp trong đó người học phải biết   thể  hiện quan điểm của mình, lắng nghe ý kiến của người khác, giải quyết những bất  đồng ý kiến theo hướng xây dựng và thương lượng để đi đến quyết định thống nhất. Nhờ  tham gia vào những hoạt động này mà kỹ  năng giao tiếp của người học được cải thiện  đáng kể. 2.5. Phản hồi và điều chỉnh (Group processing) Sau mỗi buổi học, các thành viên của nhóm phải đánh giá những hoạt động mà họ  đã thực hiện ­ hoạt động nào đạt hiệu quả, hoạt động nào chưa phù hợp, hoạt động nào   nên duy trì, hoạt động nào cần thay đổi. Quá trình này giúp duy trì quan hệ giữa các thành  viên trong nhóm, củng cố và hoàn thiện các hoạt động đạt hiệu quả cao, điều chỉnh những   hoạt động chưa phù hợp hoặc không hiệu quả.
 3. 3. Tầm quan trọng của hoạt động học tập mang tính hợp tác 3.1. Tạo tâm lý thoải mái cho người học Xuyên suốt quá trình học tập mang tính hợp tác là các hoạt động nhóm. Khi làm  việc theo nhóm, người học cảm thấy thoải mái, không bị căng thẳng như lúc làm việc một   mình. Họ được sự hỗ trợ, hợp tác của những người trong nhóm nên họ  trở  nên tự  tin hơn  và vì thế, việc học của họ sẽ đạt hiệu quả cao hơn. 3.2. Phát triển kỹ năng giao tiếp  Bên cạnh việc đạt được mục tiêu học tập là phát triển kỹ  năng ngôn ngữ, người   học tham gia vào hoạt động học tập mang tính hợp tác còn có điều kiện để  phát triển kỹ  năng giao tiếp. Họ  học đươc cách trình bày và bảo vệ  quan điểm của mình, biết cách   thuyết phục và thương lượng trong việc giải quyết vấn đề. Họ  trở  nên mềm dẻo và linh   hoạt hơn trong giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp của họ  vì thế  mà ngày càng được hoàn thiện   đáng kể . 3.3. Phát triển tư duy sáng tạo, khả năng phân tích, tổng hợp và khả năng giải   quyết vấn đề Trong các lớp học mang tính hợp tác, người học phải tham gia vào các hoạt động   đóng vai, thuyết trình, thảo luận, tranh luận, giải quyết vấn đề, v.v. Các hoạt động này đòi  hỏi người học phải sáng tạo, logic, linh hoạt và nhạy bén. Người học còn phải đánh giá   các hoạt động mà nhóm mình thực hiện để có những điều chỉnh hợp lý. Các hoạt động nêu   trên đã giúp người học phát triển tư duy sáng tạo cũnng như khả năng phân tích, tổng hợp  và khả năng giải quyết vấn đề.  4. Một số đề xuất đối với việc tổ chức các hoạt động học tập mang tính hợp tác Để hoạt động học tập mang tính hợp tác đạt hiệu quả, chúng tôi xin có một số đề  xuất sau: 4.1. Tạo hứng thú đối với các hoạt động học tập mang tính hợp tác cho người   học  Hoạt động học tập mang tính hợp tác sẽ  không thành công nếu người học không  tham gia hoặc tham gia một cách miễn cưỡng vào các hoạt động đó. Vì thế  điều kiện tiên   quyết đảm bảo cho sự  thành công của hoạt động học tập mang tính hợp tác là hứng thú   của người học. Hầu hết người học ở các lớp học ngoại ngữ đều đã quen và tỏ ra rất hứng  thú với các hoạt động nhóm. Tuy nhiên vẫn còn một số tỏ thái độ  thờ ơ hoặc bất hợp tác   trong các hoạt động này. Một trong những biện pháp hiệu quả để  gây hứng thú cho người học đối với hoạt   động nhóm là tổ chức các trò chơi mang tính hợp tác. Các trò chơi không những gây hứng  thú cho người học mà còn giúp cho họ quen với các nguyên tắc hợp tác khi làm việc theo  nhóm. Hoạt động đóng vai, tranh luận cũng góp phần không nhỏ  trong việc tạo hứng thú  cho người học. Giáo viên còn có thể  gây hứng thú cho người học qua việc thiết kế  các  hoạt động ngoại khoá sao cho người học vừa cảm thấy hứng thú và thoải mái trong các   hoạt động đó lại vừa nhận thức được tầm quan trọng của tính hợp tác trong công việc.  4.2. Phân nhóm một cách hợp lý
 4. Một vấn đề mà giáo viên thường gặp khi phân nhóm là người học thích được phân  nhóm với những người ngang bằng về  trình độ. Điều này có nghĩa là nếu để  cho người   học tự  lập nhóm thì sẽ  có sự  chênh lệch về  trình độ  giữa các nhóm và vì thế, nhóm của  những người yếu sẽ mất tự tin và khó hoàn thành công việc được giao. Do vậy, tiêu chí để  phân nhóm là sự chêch lệch về trình độ giữa các thành viên trong nhóm. Giáo viên phải giữ  vai trò chủ động trong việc phân nhóm sao cho các thành viên của nhóm được học hỏi lẫn   nhau.  Theo các nhà giáo học pháp, số  lượng thành viên lý tưởng cho mỗi nhóm là 4­5  người. Nhưng với thời lượng của mỗi tiết học và số  lượng người học  ở  các lớp ngoại   ngữ của chúng ta hiện nay, mỗi nhóm có thể gồm 6­7 thành viên. Con số này có thể  được  xem là vượt chuẩn so với một lớp học ngoại ngữ lý tưởng. Tuy nhiên, giáo viên có thể  khắc phục hạn chế này bằng cách thiết kế  các hoạt động sao cho mỗi thành viên đều có   cơ hội được đóng góp vào công việc của nhóm. 4.3. Thiết kế và điều khiển tốt các hoạt động nhóm  Các hoạt động nhóm phải được thiết kế  sao cho các cá nhân thể  hiện được trách  nhiệm của mình đối với công việc được giao. Khối lượng công việc phải tương  ứng với   số lượng thành viên của nhóm. Một hoạt động được thiết kế tốt là hoạt động mà sẽ không   được hoàn tất nếu thiếu đi sự  đóng góp của bất kỳ  thành viên nào trong nhóm. Để  đảm  bảo cho mỗi cá nhân đều có những đóng góp tích cực vào hoạt động của nhóm, giáo viên   có thể yêu cầu mỗi thành viên của nhóm đảm nhận các vai trò khác nhau như trưởng nhóm,   thư ký, người dẫn chương trình, v.v. Giáo viên cũng có thể chỉ định một người bất kỳ báo  cáo kết quả làm việc của nhóm. Người học sẽ tham gia tích cực hơn vào hoạt động nhóm   khi họ  nhận thức rằng họ  chỉ thành công khi cả  nhóm thành công và rằng sự  thành công   của nhóm không thể thiếu đi sự đóng góp của từng cá nhân. Khi các nhóm làm việc, giáo viên phải đi đến từng nhóm để quan sát và hỗ trợ. Giáo   viên phải theo dõi sát sao hoạt động của từng nhóm để có thể đưa ra đánh giá chính xác về  sự đóng góp của mỗi cá nhân cũng như hoạt động chung của cả nhóm. Sau mỗi buổi học,  giáo viên phải yêu cầu người học đánh giá các hoạt động mà họ đã tham gia để  có những   điều chỉnh cần thiết cho các hoạt động tiếp theo. 5. Kết luận Học tập mang tính hợp tác ngày càng trở  nên phổ  biến  ở  các lớp học ngoại ngữ.   Các kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động học tập mang tính hợp tác không chỉ nâng cao  kết quả  học tập mà còn tạo hứng thú cho người học, làm cho người học cảm thấy tự tin   hơn và giao tiếp được tốt hơn. Tuy nhiên, để tổ chức tốt các hoạt động học tập mang tính   hợp tác cần phải có những nổ lực đáng kể của cả người dạy lẫn người học. Nếu được tổ  chức tốt, hoạt động học tập mang tính hợp tác sẽ  góp phần nâng cao hiệu quả  của của   việc học và dạy ngoại ngữ. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Cohen,   Elizabeth   G.  Designing   groupwork:  Strategies   for   the   heterogeneous classroom. Teachers College Press, New York, 1994. 
 5. [2] Johnson, D.W., Johnson, R.T., & Holubec, E.J. Circles of learning,   4   edition Interaction Book Company, Edina, 1993.  th [3] Johnson, D. W. & Johnson, R. T.  Learning Together and Alone:   Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning. Interaction Book Company,  Edina, 1994.  [4] Jacobs, G. M. & Hall, S.  Methodology in language teaching: An   anthology of current practice. Cambridge University Press, Cambridge, 2002. [5] Katzenbach, J. R. & Smith, D. K.  The wisdom of teams. Harvard  Business School Press, Boston, 1993. [6] Oxford,   R.L.  Language   learning   strategies:   What   every   teacher   should know. Newbury House, New York, 1990 [7] Roger,   T.   &   David,   W.J.  An   overview   of   cooperative   learning.  Brookes Press, Baltimore, 1994.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản