TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ

Chia sẻ: Ngo Van Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
286
lượt xem
88
download

TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ trách chính của các mục sẽ chuẩn bị bài viết theo khung nội dung đó (có thể tự viết, bài dịch hoặc liên hệ với các thành viên trong nhóm hoặc CTV bên ngoài để có bài). Bên cạnh đó, các thành viên và cộng tác viên cũng có thể trực tiếp gửi bài. Tất cả bài viết của phụ trách chính cũng như thành viên và CTV đều gửi vào địa chỉ: marketingnews@gmail.com

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ

  1.  “Marketing & Kinh doanh” TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ 1.   Thành viên tham gia   TT Họ và tên Chức năng Liên hệ Yahoo ID: nh39c Nguyễn Huệ Ngân Trưởng nhóm biên tập. 1 (email) Paris Phụ trách  “Tin quốc tế” Mobile: Thư ký biên tập Yahoo ID: trangneu Trần Thu Trang Phụ trách “Chuyên đề” 2 trangneu@hinet.net.vn Hanoi Và “Vocabulary” Mobile: 0904.258200 Yahoo ID: whalevn3000 Nguyễn Ngọc Quang Email:  3 Hỗ trợ “Chuyên đề” HCMC ngocquankdqt@vnws.com  Mobile: 0908. Nguyễn Thiên Phương Yahoo ID: 4 Tokyo Phụ trách “Chân trời kiến thức” Email: Yahoo ID: Nguyễn Huyền Thương 5 Phụ trách “Tin trong nước” Email: Hanoi Mobile: Yahoo ID: nikenhn Anh Kiên 6 Thiết kế nikenhn@yahoo.com Hanoi Mobile: 095.3351001 Yahoo ID: nhoangf Nguyễn Hoàng 7 Kỹ thuật nhoangf@yahoo.com  Hanoi Mobile: 0903. 8 ? Phụ trách “Thị trường”  9 ? Phụ trách “Vấn đề ­ Giải pháp”  Ngoài ra có một số cộng tác viên không thường xuyên: ­ Thu Hằng (sinh viên/Marketing/Auckland) ­ Anh Tuấn (MBA/Tokyo) ­ Lê Văn Huy (Ph.D/Danang) ­ Hiện tại cần thêm thành viên phụ trách các phần sau đây: ­ Vocabulary (thay thế Trang NEU) ­ Thị trường ­ Vấn đề ­ Giải pháp (đề nghị: anh Tuấn Bigdaddy) ­ Một người thiết kế ­ hỗ trợ anh Kiên. Sau khi Số 1 được gửi đi, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tìm kiếm thêm CTV.   
  2. 2.   Tổ chức   ­ Trưởng nhóm biên tập sẽ đưa ra chủ đề và khung nội dung cho từng số. Thư ký biên tập hỗ trợ Trưởng  nhóm.  Khung   nội   dung   sẽ   được   gửi   tới   các   thành   viên   của   BBT   trước   ngày   5   hàng   tháng  theo   nhóm  yahoogroups MarketingDoanhnghiep@yahoogroups.com . Đề nghị các thành viên chưa tham gia vào   groups thông báo đề đăng ký ­ Phụ trách chính của các mục sẽ chuẩn bị bài viết theo khung nội dung đó (có thể tự viết, bài dịch  hoặc liên hệ với các thành viên trong nhóm hoặc CTV bên ngoài để có bài).  Bên cạnh đó, các thành viên và cộng tác viên cũng có thể trực tiếp gửi bài. Tất   cả   bài   viết   của   phụ   trách   chính   cũng   như   thành   viên   và   CTV   đều   gửi   vào   địa   chỉ:  marketingnews@gmail.com  Quy định về subject:  ­  ­ .  Ví dụ: Số 1 – Chân trời kiến thức – Một ngày quay quảng cáo.  Qua đó, người phụ trách chính có thể dễ dàng tìm thấy bài viết cho chuyên mục mình phụ trách.  Trước ngày 25, người phụ trách gửi bản tổng kết tất cả các bài viết sẽ có trong chuyên mục của mình  vào địa chỉ marketingnews@gmail.com như trên, subject là  ­  ­ Tong ket. Những vấn đề liên lạc, trao đổi khác sẽ gửi vào nhóm yahoogroups, hoặc gửi email cá nhân. ­ Người   thiết   kế   sẽ   hoàn   thành   bản   thiết   kế   hoàn   chỉnh   trước   ngày   9,   gửi   vào   địa   chỉ  marketingnews@gmail.com  để mọi người cùng tham khảo trước, nếu không có vấn đề đột xuất thì  “Marketing và Kinh doanh” sẽ được gửi đi ngày 10 hàng tháng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản