Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tờ trình tiếp nhận thử việc

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

336
lượt xem
55
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form tuyển dụng - Tờ trình tiếp nhận thử việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ trình tiếp nhận thử việc

  1. LÔ GÔ ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TÊN ĐƠN VỊ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ………../TT- --------o0o--------- …………., ngày …… tháng …… năm 200… TỜ TRÌNH (V/v: tiếp nhận thử việc) Kính gửi: ……………………………………………………………………. − Căn cứ kết quả tuyển dụng nhân sự đợt …….. ngày ……. tháng …… năm ………, Phòng ........., đơn vị.............. đề nghị tiến hành thủ tục tiếp nhận thử việcđối với các nhân sự sau: TT Họ và tên(1) Chức danh Vị trí công Thu nhập(4) Thời gian Loại HĐ Ghi chú (2) tác (3) Cơ Trách Kiêm Khu Thu hút Điện (5) (6) (7) bản nhiệm nhiệm vực thoại Trân trọng./. Ngày …… tháng …… năm ……. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG TC-KT PHÒNG NL-HT BAN GIÁM ĐỐC TP NHÂN SỰ(đơn vị) BMNS-07
  2. LÔ GÔ ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TÊN ĐƠN VỊ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ………../TT- --------o0o--------- …………., ngày …… tháng …… năm 200… Diễn giải: (1)-Cán bộ NL-HT ghi rõ họ tên ứng viên đạt yêu cầu (2)-Ghi chức danh nhân viên mà đơn vị đề nghị tiếp nhận. (3)-Ghi cụ thể vị trí công tác của cán bộ mà đơn vị dự định tiếp nhận. (4)-Ghi mức lương cùng các khoản phụ cấp(nếu có); mức lương là khoản tiền dự kiến đã được phê duyệt trong tờ trình đề xuất tuyển dụng trước đó,(trừ trường hợp đặc biệt phải có sự phê duyệt của các ban chức năng của VP trụ sở và Ban Tổng giám đốc và đơn vị phải có văn bản chứng minh sự đặc biệt ). Mức lương có thể chỉ cần viết tắt. VD: 1.2 đ/ttức là: 1.200.000đồng/tháng(một triệu hai trăm nghìn đồng/tháng) (5)-Ghi rõ thời gian đơn vị tiếp nhận nhân sự vào làm việc (6)-Ghi loại hợp đồng mà đơn vị dự định ký với người lao động (7)-Ghi các chú thích cần thiết liên quan đến nhân sự(nếu có) VD: Chú thích :”Thử việc được hưởng 80% lương” BMNS-07
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2