intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tờ trình xin nhận công trình thiết kế

Chia sẻ: Huynh Bao Phi Bao Phi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

2.507
lượt xem
138
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tờ trình về việc xin nhận thầu khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trụ sở làm việc Sở công thương...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ trình xin nhận công trình thiết kế

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CTY TNHH TÖ VAÁN ÑAÀU TÖ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc XAÂY DÖÏNG NHAØ VIEÄT NHAVIET. LTD Tp. BMT, ngày tháng năm 2009 Số : …… /TTr-NV TỜ TRÌNH (V/v Xin nhận thầu khảo sát & lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trụ sở làm việc Sở công thương) Kính gửi: SỞ CÔNG THƯƠNG - Căn cứ Luật xây dựng được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ Về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; - Căn cứ công văn số: 2296/UBND-CN ngày 27/05/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Sở công thương. Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng NHAØ VIEÄT có chức năng nhiệm vụ: • Thiết kế công trình giao thông, thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế thủy lợi, thiết kế kiến trúc công trình; • Tư vấn lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cung cấp năng lượng chiếu sáng công cộng, cấp thoát nước, xử lý nước thải); • Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, công trình thủy lợi, công trình công cộng; • Khảo sát địa hình xây dựng công trình; • Tư vấn quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán, thẩm tra quyết toán các công trình xây dựng; • Tư vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình. Công ty có đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, nghiệp vụ chuyên môn cao và có trách nhiệm cao trong những công việc được đảm nhận. Chúng tôi được biết hiện nay quý cơ quan có kế hoạch chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Sở công thương. Nay lập tờ trình này xin được quý cơ quan chấp thuận để chúng tôi được nhận thầu khảo sát & lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trên. Chúng tôi xin hứa sẽ thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành khi được quý cơ quan chấp thuận. Kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của quý cơ quan, xin chân thành cảm ơn./. Nơi nhận: C.TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ - Như trên XÂY DỰNG NHAØ VIEÄT - Lưu VT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2