Tóan 1 - TIẾT 6 : CÁC SỐ 1,2,3

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
259
lượt xem
32
download

Tóan 1 - TIẾT 6 : CÁC SỐ 1,2,3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Có khái nệm ban đầu về số 1, số 2, số 3. -Kĩ năng: Biết đọc, viết các số 1,2,3.Biết đếm từ 1 đến 3 và từ 3 đến 1. Nhận biết số lượng các nhóm có 1 ; 2; 3 đồ vật và thứ tự các số 1; 2; 3 trong bộ phận đầu của dãy số tự nhiên. -Thái độ: Thích đếm số từ 1dến 3. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Các nhóm 1; 2; 3 đồ vật cùng loại. 3 tờ bìa,trên mỗi tờ bìa đã viết sẵn một trong các số 1;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 1 - TIẾT 6 : CÁC SỐ 1,2,3

  1. TIẾT 6 : CÁC SỐ 1,2,3 I.MỤC TIÊU: -Kiến thức: Có khái nệm ban đầu về số 1, số 2, số 3. -Kĩ năng: Biết đọc, viết các số 1,2,3.Biết đếm từ 1 đến 3 và từ 3 đến 1. Nhận biết số lượng các nhóm có 1 ; 2; 3 đồ vật và thứ tự các số 1; 2; 3 trong bộ phận đầu của dãy số tự nhiên. -Thái độ: Thích đếm số từ 1dến 3. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Các nhóm 1; 2; 3 đồ vật cùng loại. 3 tờ bìa,trên mỗi tờ bìa đã viết sẵn một trong các số 1; 2; 3;3 tờ bìa,trên mỗi tờ bìa đã vẽ sẵn 1 chấm tròn, 2 chấm tròn,3 chấm tròn. - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 1.Khởi động: Ổn định tổ chức(1phút). 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) .GV đưa ra một số đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác màu sắc khác nhau .(2HS nêu tên các hình đó ).Xếp các hình trên thành một hình khác.(2 HS xếp hình). -Nhận xét KTBC:
  2. 3.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút). HOẠT ĐỘNG II: (10 phút) Giới thiệu từng số 1; 2; 3 +Mục tiêu: Có khái niệm ban đầu về số 1; số 2; số3.Biết đọc số,biết đếm từ 1 đến 3, từ 3 đến 1. +Cách tiến hành: 1.Giới thiệu số 1: Quan sát bức ảnh có một con chim có - Bước1: GV hướng dẫn HS quan sát các nhóm chỉ có một bạn gái, một chấm tròn, một con một phần tử (từ cụ thể đến trừu tượng, khái quát). tính. Mỗi lần cho HS quan sát một nhóm đồ vật. GV chỉ HS nhắc lại: “Có một bạn gái”. tranh và nêu:(VD: Có một bạn gái). -Bước 2: GV hướng dẫn HS nhận ra đặc điểm chung của các nhóm đồ vật có số lượng đều bằng một.GV chỉ tranh và nêu: Một con chim , một bạn gái, một chấm tròn, một con tính… đều có số lượng là một. Ta viết như sau…( viết số 1 lên bảng). HS quan sát chữ số 1 in,chữ số1 viết, HS chỉ vào từng số và đều đọc là:” một”.(cn-đt) 2. Giới thiệu số 2, số 3: (Quy trình dạy tương tự như giới thiệu số 1). HS chỉ vào hình vẽ các cột hình lập +GV hướng dẫn HS. phương để đếm từ 1 đến 3( một, hai,ba)rồi đọc( ba, hai,một). Làm
  3. tương tự với các hình ô vuông để thực hành đếm rồi đọc ngược lại(một, hai, hai,một)(một,hai, ba, ba,hai, một). Nhận xét cách trả lời của HS. HOẠT ĐỘNG III:Thực hành (10phút). +Mục tiêu : Biết vết số, nhận biết số lượng các Đọc yêu cầu:Viết số 1,2 3: nhóm có 1; 2; 3 đồ vật và thứ tự của các số 1; 2; 3. +Cách tiến hành: Hướng dẫn HS làm các bài tập . HS thực hành viết số. -Bài 1:(HS viết ở vở bài tập Toán 1.) GV hướng dẫn HS cách viết số: Đọc yêu cầu:Viết số vào ô trống (theo mẫu) GV nhận xét chữ số của HS. HS làm bài.Chữa bài. -Bài 2: (Viết phiếu học tập). HS nêu yêu cầu.theo từng cụm của hình vẽ. Nhận xét bài làm của HS. (VD:Cụm thứ nhất xem có mấy chấm - Bài 3: Hướng dẫn HS: tròn rồi điền số mấy vào ô vuông) HS làm bài rồi chữa bài. -Chấm điểm.Nhận xét bài làm của HS. HOẠT ĐỘNG IV: Trò chơi nhận biết số lượng. HS giơ tờ bìa có số tương ứng.(1 hoặc
  4. (5phút) 2, 3). +Mục tiêu: Nhận biết số lượng nhanh. +Cách tiến hành: 3Trả lời. -GV giơ tờ bìa có vẽ một(hoặc hai,ba) chấm tròn GV nhận xét thi đua. HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút) -Vừa học bài gì? HS đếm từ 1 đến 3, từ 3 đến 1. -Chuẩn bị : Sách Toán 1, hộp đồ dùng học Toán để học bài: “Luyện tập”. Nhận xét tuyên dương. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đồng bộ tài khoản