Toán HỖN SỐ (tiếp theo)

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
256
lượt xem
6
download

Toán HỖN SỐ (tiếp theo)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Giúp học sinh biết cách thực hành chuyển một hỗn số thành phân số. 2. Kĩ năng: 3. Thái độ: Rèn học sinh đổi hỗn số nhanh, chính xác. Vận dụng điều đã học vào thực tế từ đó giáo dục học sinh yêu thích môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán HỖN SỐ (tiếp theo)

  1. Toán HỖN SỐ (tiếp theo) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Giúp học sinh biết cách thực hành chuyển một hỗn số thành phân số. 2. Kĩ năng: Rèn học sinh đổi hỗn số nhanh, chính xác. 3. Thái độ: Vận dụng điều đã học vào thực tế từ đó giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ : - GV: Phấn màu - các tấm bìa cắt và vẽ như hình vẽ - HS: Vở bài tập III. CÁC HOẠY ĐỘNG DẠY HỌC : T Hoạt động dạy Hoạt động học G
  2. 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: Hỗn số - Kiểm tra miệng vận dụng - 2 học sinh làm bài tập. - Học sinh sửa bài 2, 3/7 (SGK)  Giáo viên nhận xét và cho điểm 1’ 3. Giới thiệu bài mới: - Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về hỗn số. 30’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn - Hoạt động cá nhân, cả lớp cách chuyển hỗn số thành thực hành. phân số. Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, thực hành
  3. GV vẽ hình lên bảng, yêu cầu HS chuyển hỗn số thành 1 PS - Viết hỗn số và PS tương ứng với hình? - Dựa vào hình trực quan, 5 ( ) 21 học sinh nhận ra 2  , 8 ( ) 8 - Học sinh giải quyết vấn đề 5 5 2  8  5 21 2  2   8 8 8 8 - Làm thế nào để viết hỗn - Tử số bằng phần nguyên số thành PS? nhân với mẫu số rồi cộng  Giáo viên chốt lại với tử số ở phần PS - Mẫu số bằng mẫu số ở phần PS - Học sinh nhắc lại (5 em)
  4. * Hoạt động 2: Thực hành Phương pháp: Thực hành, đ.thoại  Bài 1: Chuyển các hỗn số - Học sinh đọc đề sau thành PS - Học sinh làm bài 1 2 1 5 3 2 ;4 ;3 ;9 ;10 3 5 4 7 10 - Học sinh sửa bài - nêu cách chuyển từ hỗn số thành - Giáo viên yêu cầu HS nêu phân số. cách giải. 1 23 1 7 2   3 3 3 2 4  5  2 22 4   5 5 5 1 3  4  1 13 3   4 4 4  Giáo viên nhận xét  Bài 2: Chuyển các hỗn số - Học sinh đọc đề thành PS rồi thực hiện phép - Học sinh nêu vấn đề muốn tính (theo mẫu) cộng hai hỗn số khác mẫu số ta làm sao? - Học sinh nêu: chuyển hỗn
  5. 1 1 số  phân số - thực hiện a) 2  4 3 3 2 3 được phép cộng. b)9  5 7 7 3 7 c)10  4 10 10 - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài 1 1 7 13 20 a) 2  4    3 3 3 3 3 2 3 65 38 103 b)9  5    7 7 7 7 7 3 7 103 47 56 c)10  4    10 10 10 10 10 - Giáo viên yêu cầu HS nêu cách giải  Giáo viên chốt ý  Giáo viên nhận xét - Học sinh nhắc lại cách chuyển hỗn số sang phân số, tiến hành cộng.  Bài 3: Chuyển các hỗn số HS đọc yêu cầu đề bài thành PS rồi thực hiện phép - Học sinh làm bài tính (theo mẫu) - Học sinh sửa bài
  6. 1 1 1 1 7 21 49 a) 2  5 a) 2  5    3 4 3 4 3 4 4 2 1 2 1 17 15 51 b)3  2 b)3  2    5 7 5 7 5 7 35 1 1 1 1 49 5 49 c)8 : 2 c)8 : 2  :  6 2 6 2 6 2 15 Gv nhận xét * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm Phương pháp: Thực hành, đ.thoại - Cho học sinh nhắc lại - Cử đại diện mỗi nhóm 1 cách chuyển hỗn số thành bạn lên bảng làm. phân số. - Học sinh còn lại làm vào nháp. 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Làm bài nhà - Chuẩn bị: “Luyện tập” - Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản