Toán lớp 6_ Tiết 10

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
126
lượt xem
47
download

Toán lớp 6_ Tiết 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'toán lớp 6_ tiết 10', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 10

  1. Tiết 10: LUYỆN TẬP 1 A) Mục Tiêu - HS nắm vững các phép toán vận dụng vào bài tập - HS biết tính nhẩm các phép tính bằng cách thếm bớt số hạng một số thích hợp và thêm vào số trừ và số bị trừ cùng 1 số thích hợp. - Kỹ năng: tính toán chính xác B) Chuẩn bị * GV: Sgk, bảng phụ: BT 45 Sgk, * HS: Sgk, C) Tiến Trình Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi Bảng * Hoạt động 1: KTBC * Hoạt động 1 GV: Gọi 1HS sủa bài 44d,e Sgk HS: làm 44/ d/ 7x - 8 = 713 7x = 713 + 8 7x = 721 x = 103 e/ 8.( x - 3) = 0 x - 3=0 GV nhận xét cho điểm x=3 * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 Luyện Tập 1 Cho HS sửa bài 45 Sgk, nhằm ôn lại phép chia hết, phép chia có dư HS điền trên bảng 45/sgk Lưu ý HS :r < b a 39 27 35 36 420 2 8 7 0 b 28 13 21 14 35 GV nhận xét chỉnh sửa q 14 21 17 25 12 r 0 5 0 10 0 * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 Cho HS làm bài 47 sgk 47/sgk Gọi lần lượt từng HS lên làm HS làm a/ (x - 35) - 120 = 0 x - 35 = 120 x = 120 + 35 x = 155 b/ 156 - (x + 61 ) = 82 x + 61 = 156 - 82 =74 x = 74 - 61 x = 13 c/ 124 + (118 - x ) = 217 118 - x = 93 x = 118 - 93 x = 25 GV nhận xét chỉnh sửa
  2. * Hoạt động 4 * Hoạt động 4 ví dụ: GV: Hướng dẫn HS tính nhẩm bằng HS theo dõi 57 + 96 = (57 - 4)+ (96 + 4) cách thêm vào số hạng này, bớt đi số = 53 + 100 hạng kia một số thích hợp = 153 GV gọi 2HS làm bài 48 sgk HS sửa bài 48)Sgk 35 + 98 = ( 35 - 2)+ (98 + 2) = 33 + 100 = 133 46 + 29 = ( 46 + 4) + (29 - 4) = 50 + 25 = 75 GV nhận xét, chỉnh sửa GV: Giới thiệu cách tính nhẩm khác HS làm Ví dụ: bằn cách thêm vào số bị trừ và số trừ 135 - 98 = (135 + 2) - (98 +2) một số thích hợp = 137 - 100 = 37 GV gọi 2 HS sửa bài 49 sgk HS sửa bài 49)sgk 321- 96 = ( 321+4) - (96+4) = 325 - 100 = 225 1354 - 997 =(1354+3) - (997 + 3) = 1357 - 1000 GV nhận xét chỉnh sửa = 357 * DẶN DÒ: Về nhà - Xem lại các bài tập về cộng trừ nhân chia - Xem lại các dạng toán tính nhẩm có hướng dẫn cụ thể - BTVN : 52;53;54;55 Sgk ; 62;64;65;66 SBT trang 10,11
Đồng bộ tài khoản