Toán lớp 6_ Tiết 11

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
157
lượt xem
59
download

Toán lớp 6_ Tiết 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán lớp 6_ Bài " Luyện tập 2", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 11

  1. Tiết 11: LUYỆN TẬP 2 A/ Mục Tiêu - HS biết thực hiện các phép tính theo yêu cầu Sgk, nắm được tính chất (a + b):c = a:c + b:c. - Kỹ năng: quan sát, cẩn thận B) Chuẩn bị * GV: Sgk,bảng phụ: Ví dụ 1,2 @ Ví dụ 1: Tính nhẩm 28.25 28 . 25 = (28 : 4 ). ( 25 . 4) = 7. 100 = 700 @ Ví dụ 2: Tính nhẩm 600 : 25 600 : 25 = ( 600.4) : ( 25 . 4) = 2400 : 100 = 24 @ Ví dụ 3: Tính nhẩm 72 : 6 72 : 6 = ( 66 + 6) :6 = 66 : 6 + 6 : 6 = 111 + 1 =12 * HS : Sgk, máy tính bỏ túi C/ Tiến Trình Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi Bảng * Hoạt động 1 * Hoạt động 1 Luyện Tập 2 GV: Hướng dẫn HS tính nhẩm các bài toán bằng cách: + Nhân thừa số này ,chia thừa số kia HS lắng nghe theo dõi cùng một số thích hợp + Nhân số bị chia và số chia cùng một số thích hợp + Sử sụng tính chất(a + b):c =a:c + b:c HS quan sát ví dụ ví dụ :(bảng phụ) GV: Yêu cầu HS quan sát các ví dụ 1,2,3 / bảng phụ 52) Sgk GV: Cho HS làm bài 52 Sgk HS làm a/ Gọi 2HS làm câu a/ 14 . 50 = ( (14 :2 ). (50 .2) = 7 .100 = 700 16.25 = (16 : 4). ( 25.4) = 4 .100 = 400 GV chỉnh sửa HS sửa bài b/ GV: Gọi 2HS sửa câu b/ 2100 : 50 = (2100.2) : (50 . 2) = 4200 : 100 = 42 1400 : 25 = (1400.4) : ( 25.4) = 5600 :100 = 56 GV nhận xét chỉnh sửa HS làm câu c/ c/ Gọi 2HS sửa bài c/ 132 : 12 = (120 + 12) :12 = 120 : 12 + 12 : 12 = 10 +1 = 11 96 :8 = ( 88 + 8 ):8 = 11 + 1 = 12
  2. GV chỉnh sửa bài làm HS * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 GV: Gọi 1 HS đọc bài 53 Sgk 53) Sgk GV: Với 21000đ Tâm mua nhiều nhất bao nhiêu quyển vở + Nếu chỉ mua loại I ? + Nếu chỉ mua loại II ? GV: Cách tính như thế nào ? HS nêu cách tính Gọi 2HS lên làm HS làm a/ Tâm mua được nhiều nhất 10 vở loại I b/ Tâm mua nhiều nhất 14 vở loại II GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 GV: yêu cầu HS đọc bài 54 Sgk 54Sgk GV: Số khách mỗi toa là bao nhiêu ? + Cấn ít nhất là mấy toa để chở hết khách? Gọi 1HS trình bày HS làm - Số khách mỗi toa là: 12.8 = 96(người) 1000 : 96 = 10 còn dư 40 Vậy cần ít nhất 11 toa để chở hết khách * Hoạt động 4 * Hoạt động 4 GV: giới thiệu nút dấu chia trên máy 55/Sgk GV:Yêu cầu HS tính bài 55 Sgk Nút dấu chia: ÷ GV: Vận tốc ô tô bằng gì ? GV: Chiều dài hình chữ nhật bằng gì ? HS làm Gọi 2HS làm vận tốc ô tô là: 288 : 6 = 48 (km/h) Chiều dài miếng đất hcn:1530 : 34 = 45 m GV kiểm tra , chỉnh sửa * DẶN DÒ : - Xem lại các bài tập đã giải, các bài tập về tính nhẩm theo nhiều phương pháp khác nhau. - Xem lại các phép tính: cộng , trừ , nhân ,chia. - BTVN : 68;69;70;71;76;77 SBT trang 11,12 - Chuẩn bị : bài mới
Đồng bộ tài khoản