Toán lớp 6_ Tiết 2

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
214
lượt xem
93
download

Toán lớp 6_ Tiết 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán lớp 6_ Tiết 2 " Tập hợp các số tự nhiên", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 2

  1. Tiết 2: Bài 2 : TAÄP HÔÏP CAÙC SOÁ TÖÏ NHIEÂN A/ MỤC TIÊU - HS biết phân biệt hai tập hợp N và N*; biết biểu diễn số tự nhiên trên trục số. - HS nắm được thứ tự trong tập hợp số tự nhiên, số liền trước số liền sau. B/ CHUẨN BỊ * GV : Sgk, Bảng phụ : H.6 sgk, ? * HS : Sgk, bảng nhóm C/ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS GHI BẢNG * Hoạt động 1 :KTBC * Hoạt động 1 HS: Để viết tập hợp có mấy HS trả lời miệng cách ? Sửa bài 4 SGK tr.6 HS sữa bài 4 A = { 15; 26} ; B = { 1, a, b} M = {bút}; H = {sách.vở,bút} HS khác nhận xét GV nhận xét chỉnh sửa cho điểm * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 1. Tập hợp N và N* GV: giới thiệu tập hợp các số tự HS theo dõi N = {0;1;2;3;4…………} nhiên là N Các số 0;1;2;3….là phần tử của tập hợp N GV: giới thiệu về cách biễu HS theo doi và vẽ vào tập 0 1 2 3 4 diễn số tự nhiên trên tia số GV: Mỗi số tự nhiên được biễu diễn bởi 1 điểm trên tia số. GV: giới thiệu tập hợp N* HS theo dõi tập hợp số tự nhiên khác 0. Kí hiệu N* N* = {1;2;3;4;5…......} * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên. GV: Giới thiệu thứ tự các số tự HS theo dõi và ghi bài * Số a nhỏ hơn số b: Ta viết nhiên trên tia số (tia số nằm a < b hoặc b > a . ngang), so sánh 2 số tự nhiên. a ≤ b : a nhỏ hơn hoặc bằng b GV: 10 < 11 và 11 < 12 ta có HS 10 < 12 * Nếu a < b và b < c thì a < c được gì ? GV: Giới thiệu số liền sau, liền HS theo dõi * Số tự nhiên liền sau số 2 là số 3. trứơc Số 2 là số liền trước số 3 GV: Ta nói hai số 2 ;3 là hai số tự nhiên liên tiếp GV: Hai số tự nhiên liên tiếp thì HS trả lời hơn kém nhau mấy đơn vị ? GV: Số tự nhiên nhỏ nhất là * Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. mấy ? Số tự nhiên lớn nhất là HS trả lời không có số tự nhiên lớn nhất. mấy ? * Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử. HSlàm ? trên bảng phụ ?
  2. Cho HS làm ? 28;29;30 99;100;101 * Hoạt động 4 * Hoạt động 4 6/ Cho HS hoạt động nhóm bài 6 sgk a) Gọi một vài nhóm trình bày kq HS trình bày a) Số liền sau của số 17 là: số 18 b) Số liền sau của số 99 là: số 100 Số liền sau của số a là: số a +1 b) - Số liền trước số 35 là 34 - Số liền trước số 1000 là GV nhận xét ,chỉnh sửa 999 - Số liền trước số b là b-1 (b ∈ N*) * DẶN DÒ : Về nhà - Xem lại tập hợp số tự nhiên và tập hợp N* - Xem lại thứ tự trong tập hợp số tự nhiên. - Xem lại các bài tập đã giải BTVN :7;8;9;10 Sgk trang 8; 11;12;13 SBT trang 5
Đồng bộ tài khoản