Toán lớp 6_ Tiết 26

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
71
lượt xem
24
download

Toán lớp 6_ Tiết 26

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'toán lớp 6_ tiết 26', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 26

  1. Tiết 26: LUYỆN TẬP A/ Mục Tiêu - HS được củng cố, khắc sâu định nghĩa về số nguyên tố, hợp số. - HS vận dụng các dấu hiệu chia hết để kiểm tra một số có phải là số nguyên tố, hợp số ? - HS vận dụng các kiến thức về số nguyên tố, hợp số để giải bài tập. B/ Chuẩn Bị * GV: Sgk, Bảng phụ: 122 Sgk, Bài Tập Bài tập:Tìm ước của 5;10;13;20;23. Các số đó số nào là số nguyên tố. * HS: Sgk, C/ Tiến Trình Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi Bảng * Hoạt động 1: KTBC * Hoạt động 1 GV: Thế nào là số nguyên HS trả lời tố, hợp số ? Sửa bài tập / bảng phụ HS sửa bài Ư(5) = {1;5} Ư(10) = {1;2;5} Ư(13) = {1;13} Ư(20) = {1;2;4;5;10;20} Ư(23) = {1;23} Các số nguyên tố là: 5;13;23 GV nhận xét, chỉnh sửa cho điểm * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 Luyện Tập GV: Cho HS sửa bài 118. 118) GV: Làm mẫu bài 118 a/ HS theo dõi 3.4.5 + 6.7 M3 GV: Bằng cách tương tự làm Nên 3.4.5 + 6.7 là hợp số các câu còn lại Cho HS làm theo nhóm HS làm GV lưu ý : Nếu KT Tổng b/ 7.9.11 .13 – 2.3.4.7 M7 (hiệu) có nhiều hơn hai ước nên 7.9.11 .13 – 2.3.4.7 là hợp số thì KL là hợp số. c/ 3.5.7 + 11.13.17 = 105 + 2431 = 2536 M2 nên là hợp số. d/ Tổng chia hết cho 5 nên là hợp số GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 GV: Cho HS làm bài 119 Sgk 119) Sgk Gọi 2HS lên làm HS làm Thay dấu * bởi các chữ số: 0;2;4;6;8 thì 1* chia hết cho 2 nên là hợp số Thay dấ * bởi các chữ số :0;2;4;6;8 thì 3* chia hết cho 2 nên là hợp số GV: Có thể thay dấ * bởi HS trả lời các chữ số khác không? GV: Cho HS làm bài 120 Sgk HS làm 120)Sgk Yêu cầu HS dựa vào bảng thay dấu * bởi các chữ số: 3;9 thì 5* là số nguyên tố để làm nguyên tố Thay dấu * bởi các chữ số :7 thì 9* là số nguyên tố
  2. * Hoạt động 4 * Hoạt động 4 GV: Cho HS thảo luận nhóm HS làm 121) bài 121 Sgk a/ k = 1 thì 3k là số nguyên tố Gọi 2HS lên làm b/ k = 1 thì 7k là số nguyên tố GV nhận xét chỉnh sửa GV: Cho HS làm bai 122 Sgk HS điền 122) (Bảng phụ) GV: Yêu cầu mỗi trường hợp cho ví dụ minh họa Câu Đ S 1) Có hai số tự nhiên liên tiếp x đều là số nguyên tố b) Có 3 số lẻ liên tiếp đều là x số nguyên tố c) Mọi số nguyên tố đều là số x lẻ d) Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là một trong x các chữ số 1;3;7;9 GV nhận xét chỉnh sửa Cho HS làm bài 124 Sgk 124) GV: Máy bay có động cơ ra đời vào năm nào? Cho HS trả lời các câu hỏi HS làm Sgk a=1 b=9 c=0 d=3 Máy bay có động cơ ra đời năm 1903 * Dặn Dò: Về nhà - Xem lại các dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9 - Xem lại số nguyên tố . hợp số. - Xem lại các bài tập đã giải, - Đọc phần có thể em chưa biết: Cách kiểm tra một số là số nguyên tố (Bài tập 123Sgk) - BTVN:123 Sgk;148;149;153;155;156;SBT trang 20;21
Đồng bộ tài khoản