Toán lớp 6_ Tiết 30

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
58
lượt xem
22
download

Toán lớp 6_ Tiết 30

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'toán lớp 6_ tiết 30', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 30

  1. Tiết 30: LUYỆN TẬP Tuần 10 A/ MỤC TIÊU - HS được củng cố và khắc sâu các kiến thức về ước chung và bội chung của hai hay nhiều số. - Rèn luyện kĩ năng tìm ước chung và bội chung, tìm giao của hai tập hợp. B/ CHUẨN BỊ * GV: Sgk, Bảng phụ: Bài tập ; BT 138 Sgk Bài tập : 1/ Tìm Ư(8),Ư(12),ƯC(8,12) 2/ Tìm B(8) nhỏ hơn 50, B(12) nhỏ hơn 50, BC(8,12) nhỏ hơn 50. * HS: Sgk C/ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS GHI BẢNG * Hoạt động 1: KTBC * Hoạt động 1 GV hỏi: HS1: Thế nào là ước chung HS1: trả lời như sgk của hai hay nhiều số ? Sửa bài tập 1/ bảng phụ Sửa bài tập 1 Ư(8) = {1;2;4;8} Ư(12) = {1;2;3;4;6;12} ƯC(8,12) = {1;2;4} HS2: Bội chung của hai hay HS2: Trả lời nhiều số là gì? Sửa bài tập 2 Sửa bài tập 2/ bảng phụ B(8) = {0;8;16;24;32;40;48} B(12) = {0;12;24;36;48} BC(8,12) = {0;24;48} GV: nhận xét, chỉnh sửa cho điểm * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 Luyện Tập GV: Gọi 1HS sửa bài 135 b/ HS sửa bài 135) Sgk Ư(7) = {1;7} b/ Ư(8) = {1;2;4;8} ƯC(7,8) = {1} GV nhận xét chỉnh sửa GV: Gọi 1HS làm câu c/ HS làm c/ Gợi ý: Số thuộc tập hợp ƯC(4,6,8) = {2} ƯC(4,6,8) khi nào ? GV: Cho HS làm bài 136 Sgk HS viết 136) Sgk Gọi 2HS viết tập hợp A và B A = {0;6;12;18;24;30;36} B = {0;9;18;27;36} GV: Gọi 1HS viết tập hợp M a/ M = A ∩ B = {0;18;36} GV: Hãy dùng kí hiệu ⊂ thể hiện quan hệ của M với A và HS làm B b/ M ⊂ A; M ⊂ B GV: nhận xét chỉnh sửa
  2. * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 GV: Cho HS thảo luận nhóm 137)sgk bài 137 Sgk GV: Gọi từng HS lên làm HS làm từng câu a/ A ∩ B = {cam, chanh} b/ A ∩ B là HS vừa giỏi Văn vừa giỏi Toán. c/ A ∩ B =B d/ A ∩ B = ∅ GV nhận xét chỉnh sửa GV: Cho HS làm bài 138 Sgk 138) Sgk GV:Chỉ điền vào ô trống các trường hợp chia được HS lên bảng điền Cách Số phần Số Số chia thưởng bút vở a 4 6 8 b 6 / / c 8 3 4 GV nhận xét, chỉnh sửa * Hoạt động 4 * Hoạt động 4 GV: Yêu cầu HS đọc đề bài 175) Sbt tr.23 tập 175 SBT tr. 23 GV: Tìm số phần tử của tập HS làm A P hợp A,P, A ∩ P Tập A có 16 phần tử Tập P có 12 phần tử 7 5 11 Tập A ∩ P có 5 phần tử GV:Nhóm HS có bao nhiêu HS người ? Nhóm HS có 7 + 5 +11 = 23 HS * Dặn dò: Về nhà - Xem lại ước chung, bội chung của hai hay nhiều số. Xem lại cách tìm ước chung và bội chung . - Xem lại cách xác định giao của hai tập hợp. - Xem lại các bài tập đã giải - BTVN:171;172;173;174; SBT Tr. 23
Đồng bộ tài khoản