Toán lớp 6_ Tiết 34

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
103
lượt xem
28
download

Toán lớp 6_ Tiết 34

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán lớp 6_ Bài " Bội chung nhỏ nhất", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 34

  1. Tiết 34: Tuần 12 Bài 17: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT A/ MỤC TIÊU - HS nắm được thế nào là bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số. - HS biết tìm BCNN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố. - HS biết tìm BC thông qua BCNN. - Kĩ năng : Phân tích ra thừa số nguyên tố chính xác, tìm BCNN thành thạo. B/ CHUẨN BỊ * GV: Sgk,Bảng phụ: Các bước tìm BCNN. sgk Tr.58 * HS: Sgk, Ôn tập cách phân tích ra thừa số nguyên tố. C/ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS GHI BẢNG * Hoạt động 1 * Hoạt động 1 1/ Bội chung nhỏ nhất GV nêu ví dụ Ví dụ 1: Tìm BC(4, 6) GV: Muốn tìm BC (4,6) ta tìm HS trả : Tìm B(4) và B(6) gì trước ? GV: Gọi 2HS tìm B(4) và B(6) HS làm trên bảng B(4) = {0;4;8;12;16;20;24;28;32;36..} GV:Bội chung của 4 và 6 là HS trả lời B(6) = {0;6;12;18;24;30;36....} những số nào ? BC(4,6) = {0;12;24;36....} GV: Số nhỏ nhất khác 0 trong HS trả lời miệng tập hợp bội chung là số nào ? Ta nói 12 là bội chung nhỏ nhất của 4 và 6 GV: Thế nào là bội chung nhỏ HS trả lời Kí hiệu: BCNN(4,6) = 12 nhất của hai hay nhiều số ? * Bội chung nhỏ nhất.....(sgk) GV: cho HS đọc nhận xét và HS đọc bài chú ý sgk * Nhận xét (sgk) * Chú ý (sgk) * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 2/ Tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố GV: Giới thiệu HS và hướng Ví dụ 2: Tìm BCNN(8,18,30) dẫn HS tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số HS theo dõi Phân tích ra thừa số nguyên tố nguyên tố 8 = 23 GV: Vừa hướng dẫn vừa nói 18 = 2. 32 các bước 30 = 2.3.5 BCNN (8,18,30) = 23. 32.5 = 8.9.5 = 360 GV: Muốn tìm BCNNcủa hai HS nêu các bước như sgk * Các bước tìm BCNN (bảng phụ) hay nhiều số ta thực hiện mấy bước ? Cho HS làm ? HS làm ? Gọi 1HS lên làm 8 = 23 12 = 22 . 3 BCNN (8,12) = 23.3 = 24 GV: Cho HS làm tiếp HS làm 5 = 5.1 7 = 7.1 8 = 23 BCNN (5,7,8) = 5.7.8 = 280
  2. 12 = 22 . 3 16 = 24 48 = 24.3 BCNN (12,16,48) = 24 .3 = 48 GV nhận xét chỉnh sửa GV: Cho HS đọc và ghi chú ý HS đọc bài * Chú ý (sgk) Sgk * Hoạt động 3: Củng cố * Hoạt động 3 GV: Cho HS sửa bài 149 a,b Gọi 2HS lên làm HS làm bài 149)Sgk HS1: a/ a/ 60 = 22.3.5 280 = 23.5.7 BCNNN (60,280) = 23 .3.5.7 = 840 b/ HS2: b/ 84 = 22 .3.7 108 = 22 .33 BCNN (84,108) = 22 . 33 . 7 = 756 GV nhận xét chỉnh sửa * DẶN DÒ : VỀ NHÀ - Soạn câu hỏi và học 1/ Thế nào là bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số ? 2/ Có mấy bước tìm BCNN ? Nêu rõ các bước 3/ Nêu cách tìm bội chung của các số thông qua tìm bội chung nhỏ nhất. - BTVN : 149c,150;151;152;153;154;155;156;157;158 Sgk
Đồng bộ tài khoản