Toán lớp 6_ Tiết 4

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
181
lượt xem
78
download

Toán lớp 6_ Tiết 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán lớp 6_ Tiết " Số phần tử của một tập hợp- Tập hợp con", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 4

  1. Tiết 4: Bài 4: Soá Phaàn Töû Cuûa Moät Taäp Hôïp. Taäp  Hôïp Con A/ MỤC TIÊU - HS biết một tập hợp có thể có một, nhiều, vô số hoặc không có phần tử nào. - HS hiểu thế nào là một tập hợp con ? - Làm quen kí hiệu ⊂ , rèn luyện kĩ năng sử dụng thành thạo các kí hiệu ∈,∉ . B/ CHUẨN BỊ * GV :Sgk, Bảng phụ : ?1; ?3 ; BT 20 sgk * HS : Sgk C/ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS GHI BẢNG * Hoạt động 1: KTBC * Hoạt động 1 HS: Sửa bài tập 15 a,b Sgk HS làm bài 15 a/XIV : Mười bốn XXVI : hai mươi sáu b/ 17 : XVII 25 : XXIV GV nhận xét, cho điểm * Hoạt động 2: * Hoạt động 2 1. Số phần tử của tập hợp GV: Cho các tập hợp HS theo dõi A = {5} B = {x,y} C = {1;2;3.....;100} N = {0;1;2;3.......} GV: yêu cầu HS quan sát và đếm các phần tử của các tập hợp trên. Tập A có 1 phần tử, tập B có 2 GV: Tập hợp A,B,C,N có bao nhiêu phần tử, tập hợp C có 100 phần phần tử ? HS trả lời tử, tập N có vô số phần tử GV : Cho HS làm ?1 HS làm ?1 (bảng phụ) Tập D có 1 phần tử Tập E có 2 phần tử tập H có 11 phần tử GV: Có số tự nhiên x nào để x +5 = 2 ? HS trả lời Gọi F là tập hợp số tự nhiên sao cho x +5 = 2 GV: Vây tập F có phần tử không ? HS trả lời GV: Tập hợp không phần tử gọi là tập Kí hiệu: F = ∅ hợp rỗng GV: Vậy một tập hợp có thể có bao HS trả lời * Ghi phần đóng khung (sgk) nhiêu phần tử ? * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 2. Tập hợp con Vd: Cho hai tập hợp E = {x,y} F = {x,y,c,d} GV: Quan sát xem số phần tử của tập E Hs trả lời miệng Ta nói tập E là tập con của tập F có thuộc vào tập F không ? * Khái niệm (Sgk) GV: Khi nào tập hợp A là tập con của HS trả lời Kí hiệu: A ⊂ B hoặc B ⊃ A tập hợp B? A là tập con của B, A được chứa GV : Giới thiệu kí hiệu tập con trong B d F x c y E
  2. Cho HS làm ?3 Hs làm ?3 (bảng phụ) M ⊂ A;M ⊂ B A ⊂ B;B ⊂ A GV nhận xét , chỉnh sửa GV: Có nhận xét gì về hai tập hợp A và HS hai tập hợp đó bằng nhau NếuA ⊂ B;B ⊂ A thì A = B B? * Hoạt động 4 : Củng cố * Hoạt động 4 GV: Cho HS sửa bài 19 Sgk HS làm 19/ Sgk Goi 2 HS lên bảng làm A = {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} B = {0;1;2;3;4} B⊂A GV nhận xét chỉnh sửa GV: Cho HS làm tiếp bài 20 Sgk HS làm 20/ Sgk GV: Gọi HS lên bảng làm 15 ∈ A; {15} ⊂ A; {15;24} = A Gv nhận xét chỉnh sửa * DẶN DÒ: Về nhà - Soạn câu hỏi : 1/ Một tập hợp có bao nhiêu phần tử ? 2/ Tập hợp con là gì ? - Xem lại các kí hiệu , bài tập đã giải - BTVN : 16;17;18;19;20;21;22;23;24;25 Sgk
Đồng bộ tài khoản