Toán lớp 6_ Tiết 43

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
75
lượt xem
22
download

Toán lớp 6_ Tiết 43

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'toán lớp 6_ tiết 43', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 43

  1. Tiết 43: Tuần 15 LUYỆN TẬP A/ Mục Tiêu + Củng cố khái niệm về tập hợp N,Z. Củng cố so sánh hai số nguyên, tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên, tìm số đối, số liền sau, số liền trước của một số nguyên. + Kỹ năng: HS biết tìm GTTĐ của một số nguyên, tìm số đối của một số nguyên, so sánh hai số nguyên. B/ Chuẩn Bị * GV: Sgk, Bảng phụ:BT 15,16,19 Sgk. * HS: Sgk, bảng nhóm C/ Tiến trình HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS GHI BẢNG * Hoạt động 1: KTBC * Hoạt động 1 HS: Thế nào là GTTĐ của số HS: GTTĐ của số nguyên a là khoảng nguyên a ? cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số. Sửa bài tập 15 Sgk 15) Sgk Sửa bài tập 15 Sgk 3 < 5, -3 < −5 GV nhận xét cho điểm −1 > 0 ,, 2 = −2 * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 LUYỆN TẬP GV: Gọi lần lượt từng HS lên HS lên làm 16) Sgk ( bảng phụ) làm bài 16 Sgk 7∈ N Đ 7 ∈Z Đ 0∈ N Đ 0∈ Z Đ -9 ∈ Z Đ -9 ∈ N S 11,2 ∈Z S GV: nhận xét chỉnh sửa HS đọc đề và trả lời GV: Yêu cầu 1HS đọc đề bài bài Không đúng vì thiếu số 0 17)Sgk 17 Sgk và Trả lời HS trả lời GV: Gọi từng HS trả lời các câu a) Số a chắc chắn là số nguyên 18)Sgk bài 18 SGk dương b) Số b không chắc chắn là số nguyên âm. c) Số nguyên c không chắc chắn là số nguyên dương d) Số d chắc chắn là số nguyên âm. HS điền trên bảng phụ 19)sgk GV: Cho HS làm bài 19 Sgk Chú ý: Có thể có nhiều đáp số * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 GV: Cho HS làm nhóm bài 20 20)Sgk Sgk GV: Muốn tính được giá trị ta HS ta tính các giá trị tuyệt đối rồi phải tính như thế nào? thực thực phép tính.
  2. Mỗi tổ một câu GV: Gọi đại diện nhóm trình bày HS làm và trình bày kết quả kết quả a) −8 − −4 =8–4 =4 b) −7 . −3 = 7.3 = 21 c) 18 : −6 = 18 : 6 =3 d) 153 + −53 = 153 + 53 = 206. GV: nhận xét .Chỉnh sửa * Hoạt động 4 * Hoạt động 4 GV: Gọi HS lên làm bài 21 sgk HS làm 21) Sgk Số đối của -4 là 4 Số đối của 6 là -6 Số đối của −5 =5 là -5 Số đối của 3 =3 là -3 Số đối của 4 là - 4 GV nhận xét chỉnh sửa GV: Cho HS làm bài 22 GV: Yêu cầu HS trả lời miệng HS trả lời 22) Sgk a) Số liền sau của 2;-8;0;-1 lần lượt là: 3;-7;1;0 b) Số liền trước của - 4;0;1;-25 lll : -5;-1;0;-26 c) a = 0 2 DẶN DÒ : Về nhà + Xem lại cách so sánh hai số nguyên, so sánh các giá trị tuyệt đối của số nguyên. + Xem lại cách tính giá trị biểu thức khi có dấu giá trị tuyệt đối + Xem lại cách tìm số đối, tìm số liền trước, liền sau của một số nguyên. + BTVN: 20;23;25;29;30;31;32;33;34 SBT Tr.27,28
Đồng bộ tài khoản