Toán lớp 6_ Tiết 44

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
81
lượt xem
31
download

Toán lớp 6_ Tiết 44

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán lớp 6_ Bài " Cộng hai số nguyên cùng dấu", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 44

  1. Tiết 44 Tuần 15 Bài 4: CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU A/ Mục Tiêu + HS biết cộng hai số nguyên dương thực chất là cộng hai số tự nhiên. + HS nắm vững quy tắc cộng hai số nguyên âm. + Kỹ năng: Tính cẩn thận, chính xác. B/ Chuẩn Bị * GV: Sgk, Bảng phụ: Hình 44,45 Sgk * HS: Sgk,thước thẳng C/ Tiến Trình HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS GHI BẢNG * Hoạt động 1 * Hoạt động 1 1/ Cộng hai số nguyên GV:Gọi 1HS lên bảng tính HS tính dương (+4) + (+2) = 4 + 2 = 6 Ví dụ: Tính (+4) + (+2) GV: Cộng hai số nguyên dương HS trả lời thực chất là cộng số gì ? Cộng hai số nguyên dương thực chất là cộng số tự nhiên Cộng hai số nguyên dương khác 0 chính là cộng số tự nhiên khác GV: Minh hoạ phép cộng trên HS quan sát 0 +4 trục số +2 -1 0 1 2 3 4 5 6 GV: Hướng dẫn HS cộng trên HS theo dõi +6 trục số như Sgk GV nhấn mạnh: Công hai số nguyên dương là cộng hai số tự nhiên khác 0. * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 2/ Cộng hai số nguyên âm GV: yêu cầu HS đọc ví dụ sgk HS đọc ví dụ Ví dụ: Sgk GV: Giảm 20C có nghĩa là tăng HS trả lời Cần tính : (-3) + (-2) =? bao nhiêu 0C ? -3 GV:Kết quả (-3) + (-2) = ? -2 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 GV: Hướng dẫn HS cộng trên HS theo dõi -5 trục số tìm kết quả GV: vậy (-3) + (-2) = ? HS:(-3) + (-2) = -5 Vậy (-3) + (-2) = -5 GV: Cho HS tính ?1 HS làm ?1 (-4) + (-5) = -9 −4 + −5 = 4 + 5 = 9 GV: Có nhận xét gì về kết quả HS: Hai kết quả khác nhau, GV đặt vấn đề (-4) + (-5) = - ( −4 + −5 ) không ? HS trả lời (-4) + (-5) = - ( −4 + −5 ) GV: Muốn cộng hai số nguyên HS trả lời * Quy tắc (SGK) âm ta làm thế nào ? Ví dụ: (-17) + (-54) = -(17 + 54 ) GV chú ý những sai sót HS HS theo dõi = - 71 thường gặp.
  2. Gọi 2 HS làm ?2 HS làm ?2 a/ (+37) + (+81) =37 + 81 = 118 b) (-23) + ( -17) = - (23 + 17) = - 40 GV nhận xét cỉnh sửa * Hoạt động 3: Củng cố * Hoạt động 3 GV: Gọi từng HS làm bài 23 sgk HS sửa bài 23) Sgk a) 2763 + 152 = 2915 b) (-7) + (-14) = - (7 + 14) = -21 c) (-35) + ( -9) = - (35 + 9) = - 44 GV nhận xét chỉnh sửa GV: Cho HS sửa bài 24 sgk HS sửa bài 24)sgk a) ( -5) + ( -248) = - ( 5 + 248) = - 253 b) 17 + −33 = 17 + 33 = 50 c) −37 + +15 = 37 + 15 = 52 GV nhận xét chỉnh sửa 2 DẶN DÒ :Về nhà + Xem lại cộng hai số nguyên dương, cộng hai số nguyên âm. + Học thuộc quy tắc cộng hai số nguyên âm. + Xem lại cách cộng hai số nguyên trên trục số. + BTVN :25;26 Sgk;35;36;39 SBT Tr. 58,59
Đồng bộ tài khoản