Toán lớp 6_ Tiết 46

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
76
lượt xem
22
download

Toán lớp 6_ Tiết 46

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'toán lớp 6_ tiết 46', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 46

  1. Tiết 46 Tuần 15 A/ Mục Tiêu - Củng cố quy tắc cộng hai số nguyên âm, quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu. - HS vận dụng thành thạo quy tắc vào bài tập. B/ Chuẩn Bị * GV: Sgk, bảng phụ: BT 33 Sgk * HS: Sgk, C/ Tiến Trình Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi Bảng * Hoạt động 1: KTBC * Hoạt động 1 Hãy phát biểu quy tắc cộng hai HS phát biểu quy tắc số nguyên khác dấu. Sửa bài tập 28b,c Sgk Sửa bài tập b/ −18 +(-12) = 18 + (-12)] = 18 -12 =6 c/ 102 + (-102) = 0 GV nhận xét cho điểm * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 Luyện tập GV: Muốn cộng hai số nguyên HS phát biểu quy tắc âm ta làm thế nào ? Cho HS sửa bài 31 sgk HS sửa bài 31) Sgk a/ (-30) + (-5) = - (30+5) = - 35 b/ (-7) + (-13) = - (7 +13) = -20 c/ (-15) + (-235) = - (15+235) = - 250 GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 GV: Phát biểu quy tắc cộng hai HS phát biểu quy tắc số nguyên khác dấu . GV: Cho HS sửa bài 32 sgk HS làm 32)sgk a/ 16 + (-6) = 16 – 6 = 10 b/ 14 + (-6) = 14 – 6 =8 c/ (-8) + 12 = 12 – 8 =4 GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 4 * Hoạt động 4
  2. GV Cho HS thảo luận nhóm bài 33) Sgk 33 Sgk Gọi HS lên bảng điền kết quả HS điền kết quả a -2 18 12 -2 -5 b 3 -18 -12 6 -5 a+b 1 0 0 4 -10 GV yêu cầu nhóm khác nhận xét GV: Chỉnh sửa * Hoạt động 5 * Hoạt động 5 GV hướng dẫn HS làm bài 34 34) Sgk Sgk a) giá trị biểu thức x + (-16) khi x = -4 là: (-4) + (-16) HS làm GV: Gọi HS lên bảng thực hiện (-4) + (-16) = - (4+16) = -20 phép cộng HS làm GV: Gọi 1HS sửa câu b b) Giá trị biểu thức (-102) + y khi y = 2 là: (-102) + 2 = - (102 – 2) = - 100 GV nhận xét chỉnh sửa  DẶN DÒ: Về nhà - Xem lại quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu, quy tắc cộng hai số nguyên âm. - Xem lại bài tập đã giải. - BTVN: 49;50;51;52;55 SBT Tr.60
Đồng bộ tài khoản