Toán lớp 6_ Tiết 52

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
99
lượt xem
26
download

Toán lớp 6_ Tiết 52

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'toán lớp 6_ tiết 52', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 52

  1. Tiết 52 Tuần 17 LUYỆN TẬP A/ Mục tiêu - Củng cố quy tắc dấu ngoặc.Tính nhanh các tổng đại số. - Rèn luyện kĩ năng bỏ dấu ngoặc hoặc nhóm các số hạng mà đằng trước có dấu “-“ hoặc dấu “+”. B/ Chuẩn bị * GV: Sgk, SBT * HS: Sgk, SBT C/ Tiến Trình Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng * Hoạt động 1: KTBC * Hoạt động 1 HS1: Phát biểu quy tắc dấu HS1: Phát biểu quy tắc ngoặc 59) Sgk Sửa bài 59a Sgk sửa bài tập a/ (2763 - 75) - 2763 = 2763 - 75 - 2763 = 2763 - 2763 - 75 = - 75 HS2: Phát biểu quy tắc dấu HS2: Phát biểu quy tắc ngoặc Sửa bài 59b Sgk b/ (-2002) - (57 - 2002) = (-2002) - 57 + 2002 = -2002 + 2002 - 57 = -57 GV nhận xét chỉnh sửa cho điểm. * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 Luyện Tập GV: Cho HS sửa bài 60 sgk 60) Sgk GV: Gọi 2HS lên bảng làm HS sửa bài 60 a/ (27 + 65) + (346 - 27 - 65) = 27 + 65 + 346 - 27 - 65 = 27 - 27 + 65 - 65 + 346 = 346 b/ (42 - 69 + 17) - (42 + 17) = 42 - 69 + 17 - 42 - 17 = 42 - 42 + 17 - 17 - 69 = - 69 GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 GV: cho HS sửa bài 89 SBT 89) SBT Tr.65 Tr.65 GV: Gọi HS sửa bài HS lên bảng làm a/ (-24) + 6 + 10 + 24 = (-24) + 24 + 16 = 16 b/ 15 + 23 + (-25) + (-23) = 15 + (-25) + 23 +(-23) = 15 + (-25) = -(25 - 15) = -10
  2. c/ (-3) + (-350) + (-7) + 350 = (-3) + (-7) + (-350) + 350 = - 10 d/ (-9) + (-11) + 21 +(-1) = (-9) + (-11) + (-1) + 21 = (-21) + 21 =0 * Hoạt động 4 * Hoạt động 4 GV: Cho HS làm bài 92 SBT 92) SBT Tr.65 Tr.65 GV: Gọi 2HS trình bày HS lên bảng làm GV Chú ý : Khi thay đổi vị trí a/ (18 + 29) + (158 - 18 - 29 ) số hạng ta phải kèm theo dấu = 18 + 29 + 158 - 18 - 29 của chúng = 18 - 18 +29 - 29 + 158 = 158 b/ (13 - 135 + 49) - (13 + 49) = 13 - 135 + 49 - 13 - 49 = 13 - 13 + 49 - 49 - 135 = - 135 * DẶN DÒ :Về nhà - Xem lại quy tắc dấu ngoặc, Xem lại các tính chất phép cộng các số nguyên. - Xem lại hai kết luận trong tổn đại số. - Xem lại các bài tập đã giải - Chuẩn bị: Ôn tập HKI
Đồng bộ tài khoản