Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 26)

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
94
lượt xem
10
download

Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 26)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giúp HS nhận biết về số lượng đọc, viết các số có hai chữ số từ 50- 69 - Biết đếm và nhận ra thứ tự của các số từ 50- 69 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - 4 thẻ chục que tính và 10 que tính rời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) 32, 24, 47 B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) 2. Nội dung: (10 phút) a) Các số từ 50- 60 CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV đọc các số - HS...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 26)

 1. TUẦN 26 Tiết 1: TOÁN CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (Tiết PPCT: 101) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS nhận biết về số lượng đọc, viết các số có hai chữ số từ 50- 69 - Biết đếm và nhận ra thứ tự của các số từ 50- 69 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - 4 thẻ chục que tính và 10 que tính rời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) - GV đọc các số 32, 24, 47 - HS viết bảng con B. Bài mới: - HS, GV nhận xét 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Nội dung: (10 phút) - HS lấy 5 thẻ chục que tính và 4 que tính rời a) Các số từ 50- 60 - HS nêu kết quả số que tính - GV viết số 54 lên bảng, nêu cách đọc - GV hỏi: + Số 54 gồm mấy chục? mấy đơn vị?
 2. - GV viết các số còn lại trong phạm vi 50 đến b) Các số từ 60- 69 60 lên bảng, HS đọc * Lưu ý các trường: 51, 54, 55 - HS lấy 6 thẻ chục que tính và 1 que tính rời Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS nêu kết quả số que tính d) Thực hành (SGK- 138) (17phút) - GV viết số 61 lên bảng * Bài 1: Viết số - GV viết các số còn lại trong phạm vi 60 đến 69 lên bảng, HS đọc * Bài 2: Viết số - HS nêu yêu cầu - GV đọc các số *Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc các số đó - HS viết bảng con, bảng lớp - HS, GV nhận xét *Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s - GV đọc cho HS viết bảng con - GV uốn nắn HS - HS nêu yêu cầu 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - GV hướng dẫn cách làm - HS làm bài, nêu kết quả (Nối tiếp) - HS, GV nhận xét
 3. - GV nhắc lại nội dung bài - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS - HS làm bài - GV quan sát giúp đỡ HS - GV củng cố bài - Nhận xét giờ học Tiết 2: LUYỆN TOÁN LUYỆNTẬP VỀ CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Củng cố về số lượng đọc, viết các số từ 50 đến 69 - Củng cố về đếm và nhận ra thứ tự các số từ 50 đến 69 - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
 4. NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (VBT-33) - HS nêu yêu cầu a) Bài 1: Viết (theo mẫu) (8phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - HS làm bài b) Bài 2: Viết (theo mẫu) (8 phút) - GV quan sát, giúp đỡ HS Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS làm bài - HS đọc nối tiếp toàn bài c) Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống - HS nêu yêu cầu (8 phút) - GV hướng dẫn làm bài - HS làm bài, nêu số vừa điền d) Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s - HS, GV nhận xét (8phút) - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS làm bài 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS làm bài, - GV quan sát giúp đỡ HS }- GV củng cố nội dung bài - Nhận xét giờ học
 5. Tiết 3: THỦ CÔNG CẮT DÁN HÌNH VUÔNG (Tiết PPCT: 26) I. MỤC TIÊU: - HS kẻ được hình vuông - Giáo dục HS tính kiên trì, óc sáng tạo II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bài mẫu - Bút chì, thước kẻ, giấy thủ công, kéo III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (3phút) - GV kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của HS. Kiểm tra đồ dùng của HS - GV nhận xét đánh giá B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút) - HS quan sát bài mẫu 2. Nội dung (14phút) - GV nêu câu hỏi: a) Quan sát và nhận xét + Hình vuông có mấy cạnh? các cạnh có bằng nhau không? - HS trả lời
 6. b) Hướng dẫn cách kẻ - GV kết luận về đặc điểm của hình vuông - Hướng dẫn cách kẻ hình vuông - GV thao tác từng bước để HS quan sát - Cắt rời và dán - GV hướng dẫn HS cách kẻ, cắt hình vuông đơn Nghỉ giữa giờ (5 phút) giản (cách 2) c) HS thực hành (10 phút) - HS thực hành trên giấy vở ô li 3. Củng cố dặn dò: (2phút) - GV quan sát, giúp đỡ HS còn lúng túng - GV nhắc lại cách kẻ, nhận xét giờ học Tiết 4: ĐẠO ĐỨC CẢM ƠN VÀ XIN LỖI (Tiết PPCT: 26) I. MỤC TIÊU: - HS nói được cần phải chào hỏi khi gặp gỡ, tạm biệt khi chia tay. Nói được khi nào được nói cảm ơn, khi nào cần nói xin lỗi - Trẻ em có quyền được tôn trọng, được đối xử bình đẳng II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ:
 7. B. Bài mới - 1. Giới thiệu bài: (1 phút) - GV giới thiệu trực tiếp bài học. 2. Các hoạt động: - HS đọc yêu cầu và làm bài tập theo nhóm đôi a) Hoạt động 1: (8 phút) - Vài HS trả lời trước lớp Bài tập 1: Quan sát tranh và trả - HS khác nhận xét lời câu hỏi - GV kết luận - GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm thảo luận b) Hoạt động 2. (9 phút) một tranh Bài tập 2: Thảo luận theo nhóm - Đại diện các nhóm trình bày ý kiến - Các nhóm khác nhận xét, bổ xung - GV kết luận Nghỉ giữa giờ (5phút) - GV chia lớp thành 4 nhóm c) Hoạt động 3: (10phút) - GV giao nhiệm vụ đóng vai cho các nhóm, Bài tập 4: Đóng vai các nhóm tự đặt ra tình huống về chủ đề cảm ơn và xin lỗi - Các nhóm lên sắm vai 3. Hoạt động nối tiếp: ( 2 phút) - HS, GV nhận xét - GV củng cố nội dung bài - Nhận xét giờ học
 8. Ngày giảng: Thứ ba, ngày 10 tháng 03 năm 2009 Tiết 1: TOÁN CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (Tiết PPCT: 102) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS nhận biết về số lượng đọc, viết các số có hai chữ số từ 70- 99 - Biết đếm và nhận ra thứ tự của các số từ 70- 99 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - 9 thẻ chục que tính và 10 que tính rời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) - GV đọc các số 32, 24, 47 - HS viết bảng con B. Bài mới: - HS, GV nhận xét 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Nội dung: (10 phút) - HS lấy 7 thẻ chục que tính và 2 que tính rời - Các số từ 70- 80 - HS nêu kết quả số que tính - GV viết số 72 lên bảng, nêu cách đọc - GV hỏi: + Số 72 gồm mấy chục? mấy đơn vị?
 9. - Các số từ 80- 90 - GV viết các số còn lại trong phạm vi70 đến - Các số từ 90- 99 80 lên bảng, HS đọc Nghỉ giữa giờ (5 phút) - Cách tiến hành tương tự d) Thực hành (SGK- 140) (17phút) - GV viết các số từ 80- 99 * Bài 1: Viết số - HS đếm xuôi, đọc ngược * Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống - HS nêu yêu cầu rồi đọc - GV đọc các số - HS viết bảng con, bảng lớp *Bài 3: Viết (theo mẫu) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn làm bài - HS làm bài, nêu kết quả (4HS) *Bài 4: Nêu số lượng bát... - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS làm 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS làm bài, nêu kết quả (4HS) - HS, GV nhận xét - HS quan sát hình vẽ, nêu số lượng bát
 10. - GV hỏi: + Trong số bát đó có mấy chục, mấy Đơn vị? - HS trả lời (4HS) - HS, GV nhận xét - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 2: LUYỆN TOÁN LUYỆNTẬP VỀ CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Củng cố về số lượng đọc, viết các số từ 70 đến 99 - Củng cố về đếm và nhận ra thứ tự các số từ 70 đến 99 - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp
 11. 2. Luyện tập: (VBT-34) - HS nêu yêu cầu a) Bài 1: Viết (theo mẫu) (6phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - HS làm bài b) Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống - GV quan sát, giúp đỡ HS (6 phút) - HS nêu yêu cầu Nghỉ giữa giờ (5 phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) - HS nêu yêu cầu c) Bài 3: Viết (theo mẫu) (7 phút) - GV hướng dẫn làm bài - HS làm bài, nêu kết quả(4HS) - HS, GV nhận xét d) Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s - HS nêu yêu cầu (8phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - HS làm bài, nêu kết quả (4HS) đ) Bài 5: Nối tranh với số thích hợp - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - HS làm bài, nêu kết quả (4HS) }- GV củng cố nội dung bài - Nhận xét giờ học
 12. Tiết 3: THỂ DỤC BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG (Tiết PPCT: 26) I. MỤC TIÊU: - Ôn bài thể dục. Yêu cầu thuộc bài. - Ôn trò chơi “tâng cầu”. Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Sân trường, 1số quả cầu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A) Phần mở đầu: (5 phút) - GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung bài Khởi động - HS đứng vỗ tay hát B) Phần cơ bản: - GV nêu tên các động tác , HS nhắc lại 1. Nội dung1: (12 phút) - Lần 1, 2: GV vừa làm mẫu vừa hô nhịp - Ôn bài thể dục - Lần 3, 4: GV hô nhịp, HS tập - GV cho cả lớp ôn bài theo tổ - GV hô khẩu lệnh - HS tập - GV nhận xét, chỉnh sửa Nghỉ giữa giờ (5 phút) - GV nêu tên trò chơi
 13. 2. Nội dung 2: (8phút) - HS tham gia chơi - Trò chơi “ Tâng cầu” - GV quan sát, giúp đỡ HS trong khi chơi C) Phần kết thúc: (5phút) - HS đứng vỗ tay hát 1.Thả lỏng - GV củng cố nội dung bài 2. Hệ thống bài - GV nhận xét giờ học 3. Nhận xét giờ học Tiết 4: LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP VỀ CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Củng cố về số lượng đọc, viết các số từ 20 đến 50 - Củng cố về giải toán có lời văn II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (Bài chọn ngoài) - HS nêu yêu cầu a) Bài 1: Viết (theo mẫu) (8phút) - GV hướng dẫn HS làm bài Hai mươi: 20 Hai mươi lăm:... - HS làm bài vào vở
 14. Hai mươi mốt:... Hai mươi sáu:... - GV quan sát, giúp đỡ HS Mười bốn:... Mười tám:... - HS nêu yêu cầu b) Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s (8 phút) - GV hướng dẫn làm bài Bốn mươi chín: 409 - HS làm bài, nêu kết quả (4HS) Bốn mươi chín: 49 - HS, GV nhận xét 37 gồm 3 chục và 7 đơn vị 37 gồm 30 và 7 37 gồm 3 và 7 - HS đọc tóm tắt, phân tích bài toán Nghỉ giữa giờ (5 phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - HS thực hành vở, bảng lớp (1HS) - HS, GV nhận xét c) Bài 3: Giải toán (8phút) - HS nêu yêu cầu Tóm tắt - GV hướng dẫn HS làm bài Có : 30 xe đạp - HS thực hành vở, nêu kết quả (5HS)) Đã bán : 10 xe đạp - HS, GV nhận xét Còn lại:...xe đạp? }- GV củng cố nội dung bài d) Bài 4: Đúng ghi đ,sai ghi s (8phút) - Nhận xét giờ học Số 36 là số có hai chữ số Số 44 là số có một chữ số
 15. Số 30 là số có hai chữ số 27 < 37 38> 42 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) Ngày giảng: Thứ năm, ngày 12 tháng 03 năm 2009 Tiết 1: TOÁN SO SÁNH CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (Tiết PPCT: 103) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS biết so sánh các số có hai chữ số (chủ yếu dựa vào cấu tạo của các số có hai chữ số) - Nhận ra các số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm các số II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Các thẻ que tính và que tính rời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) - GV viết các số lên bảng Điền dấu , = 32... 24; 47...35 - HS viết bảng con, bảng lớp (1HS) B. Bài mới: - HS, GV nhận xét 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp
 16. 2. Nội dung: (10 phút) - HS phân tích cấu tạo 2 số 62 và 65 a) Giới thiệu 62< 65 - GV hỏi: 2 số này có gì giống nhau, khác nhau? - GV nói: Hàng chục của 2 số bằng nhau ta so sánh hàng đơn vị - HS sử dụng que tính để nhận biết được 62 58 - HS phân tích cấu tạo của 2 số 63 và 58? Nghỉ giữa giờ (5 phút) - GV hỏi tương tự như trên c) Thực hành (SGK- 142) (17phút) * Bài 1: Điền dấu , = - HS nêu yêu cầu - GVhướng dẫn HS cách so sánh 2 số. So sánh hàng chục trước * Bài 2: Khoanh vào số lớn nhất - HS thực hành vở, bảng lớp (3HS) - HS, GV nhận xét *Bài 3: Khoanh vào số bé nhất - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn làm bài - HS làm bài, nêu kết quả (4HS) - HS, GV nhận xét *Bài 4: Viết các số 72; 38; 64 - HS nêu yêu cầu và làm bài
 17. - GV giúp đỡ HS còn lúng túng 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS làm bài, nêu kết quả (4HS) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn - HS làm bài, nêu kết quả (4HS) - HS, GV nhận xét - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học * Nội dung điều chỉnh: Nếu không có điều kiện có thể giảm bớt Bài 1 (T- 142) dòng 3 Tiết 2: LUYỆN TOÁN SO SÁNH CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Củng cố về so sánh các số có hai chữ số - HS nhận ra các số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm các số - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
 18. NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (VBT-35) - HS nêu yêu cầu a) Bài 1: Điền dấu = (7phút) - GV hướng dẫn HS so sánh rồi điền dấu - HS làm bài vào vở, bảng lớp (3HS) b) Bài 2: Khoanh vào số lớn nhất - HS, GV nhận xét (5 phút) - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS làm bài Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu c) Bài 3: Khoanh váo số bé nhất - GV hướng dẫn làm bài (7 phút) - HS làm bài, nêu kết quả(4HS) - HS, GV nhận xét d) Bài 4: Viết các số... (8phút) - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS làm bài - HS làm bài, nêu kết quả (4HS) đ) Bài 5: Đúng ghi đ, sai ghi s - HS, GV nhận xét (5phút) - HS nêu yêu cầu
 19. 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - HS làm bài, nêu kết quả (4HS) }- GV củng cố nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 1: TỰ NHIÊN XÃ HỘI CON GÀ (Tiết PPCT: 26) I. MỤC TIÊU: - HS biết quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận bên ngoài của con gà; phân biệt gà trống, gà mái, gà con. - Nêu ích của việc nuộigà - Nhận biết đợc ăn cá giúp cơ thể khoẻ mạnh, phát triển tốt - HS có ý thức chăm sóc gà II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm trabài cũ: (5 phút) - GV nêu câu hỏi Kể tên các loại cá mà em biết? - HS trả lời B. Bài mới: - HS, GV nhận xét 1. Giới thiệu bài: (1phút) - GV giới thiệu trực tiếp
 20. 2. Nội dung bài: - HS quan sát các hình trong SGK theo cặp a) Nội dung 1. (12phút) - HS hỏi, và trả lời câu hỏi trước lớp. Mục tiêu: HS biết đặt câu hỏi và ( HS, GV nhận xét) trả lời câu hỏi dựa trên các hình ảnh - GV nêu câu hỏi, lớp thảo luận trong SGK. Biết các bộ phận bên + Hãy mô tả lại 2 con gà trong SGK(trang 54) ngoài của con gà, phân biệt gà trống gà mái. - HS quan sát tranh 2 con gà trong SGKtrang 54 Nghỉ giữa giờ (5 phút) và trả lời câu hỏi: b) Nội dung 2. (10phút) + Mỏ, móng gà dùng để làm gì? Mục tiêu: HS biết ích lợi của việc + Gà con, gà to khác nhau thế nào? nuôi gà + Chúng ta nuôi gà để làm gì? - HS trả lời, GV nhận xét, kết luận. 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - GVcủng cố nội dung bài - Nhắc HS quan sát trrớc con mèo Tiết 4: LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP VỀ CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ I. MỤC TIÊU:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản