Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 34)

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
140
lượt xem
8
download

Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 34)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp HS củng cốvề: - Cấu tạo các số trong phạm vi 10 - Phép cộng và phép trừ các số trong phạm vi 10Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ bằng cách ghi nhớ bảng cộng, bảng trừ, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ - Giải toán có lời văn - Vẽ độ dài đoạn thẳng có độ dài cho trước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 34)

 1. TUẦN 34 Tiết 1: TOÁN ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 10 (Tiết PPCT: 130) I. MỤC TIÊU: Giúp HS củng cốvề: - Cấu tạo các số trong phạm vi 10 - Phép cộng và phép trừ các số trong phạm vi 10Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ bằng cách ghi nhớ bảng cộng, bảng trừ, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ - Giải toán có lời văn - Vẽ độ dài đoạn thẳng có độ dài cho trước II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - HS thực hiện bảng con, bảng lớp 5+3=; 10-7= - HS, GV nhận xét B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS nêu yêu cầu và làm bài 2. Luyện tập (SGK-172) - HS nêu cấu tạo của các số
 2. * Bài 1: Số? (7phút) - GV hỏi: ba bằng hai cộng mấy?... - HS nêu yêu cầu và làm bài - HS đổi vở, nhận xét bài bạn * Bài 2: Viết số thích hợp vào ô - HS, GV nhận xét trống (7phút) - HS đọc bài toán, nêu tóm tắt - HS tự giải bài toán vào vở bảng lớp - HS, GV nhận xét Nghỉ giữa giờ (5phút) - HS làm bài, nêu kết quả (4HS) * Bài 3: Giải toán (7phút) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu và làm bài * Bài 4: Vẽ đoạn thẳng (6phút) - HS thực hành vào vở - GV quan sát giúp đỡ HS 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 2: TOÁN ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 10 (Tiết PPCT: 131) I. MỤC TIÊU: Giúp HS củng cốvề:
 3. - Bảng trừ và thực hành tính trừ (chủ yếu là trừ nhẩm) trong phạm vi các số đến 10 - Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ - Giải bài toán có lời văn II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - HS tính nhẩm thi nêu nhanh kết quả 5+3=; 10-7=; 5+4= - HS, GV nhận xét B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS nêu yêu cầu và làm bài 2. Luyện tập (SGK-173) - HS đọc tiếp nối kết quả * Bài 1: Tính (7phút) - HS nêu yêu cầu và làm bài - HS nhận xét các phép tính trong cùng cột * Bài 2: Viết số thích hợp vào ô - GV củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và trống (6phút) phép trừ - HS nêu yêu cầu, nêu cách tính - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) Nghỉ giữa giờ (5phút) - HS, GV nhận xét * Bài 3: Tính (7phút) - HS đọc bài toán
 4. - GV hớng dẫn HS tóm tắt * Bài 4: Giải toán (7phút) - HS lên bảng giải (1HS) - HS, GV nhận xét 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 3: THỦ CÔNG ÔN TẬP CHƯƠNG III: KĨ THUẬT CẮT, DÁN GIẤY (Tiết PPCT: 34) I. MỤC TIÊU: - HS biết cắt một trong những hình đã học - Sản phẩm cân đối, đường cắt thẳng đẹp II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - 1 số bài mẫu căt, dán đã học (hình vuông, hình tam giác...) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5phút) - GV kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của HS. Kiểm tra đồ dùng của HS - GV nhận xét đánh giá B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút) - GV nêu mục đích yêu cầu bài kiểm tra
 5. 2. Nội dung - Yêu cầu thực hiện đúng qui trình: đường cắt a) Đề bài kiểm tra (5phút) thảng, dán cân đối, phẳng đẹp Em hãy cắt, dán 1 trong những hình - GV khuyến khích những em khá kẻ cắt và dán 1 mà em đã học số hình tạo thành những hoạ tiết đơn giản nhưng đẹp - HS thực hành - GV quan sát, giúp đỡ HS còn lúng túng Nghỉ giữa giờ (5phút) - GV đánh giá sản phẩm theo 2 mức độ: b) HS thực hành (12 phút) + Hoàn thành: Thực hiện đúng qui trình kĩ thuật, đường kẻ cắt thẳng, dán hình phẳng đẹp + Chưa hoàn thành: Thực hiện qui trình không c) Đánh giá nhận xét (5phút) đúng, đường cắt không thẳng, dán hình không phẳng - GV nhận xét tinh thần thái độ làm bài, sự chuẩn bị đồ dùng của HS 3. Củng cố dặn dò: (2phút) NỘI DUNG TỰ CHỌN CỦA ĐỊA PHƯƠNG GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG BÀI 3: NGỒI AN TOÀN TRÊN XE ĐẠP, XE MÁY (Tiết PPCT: 34) I. MỤC TIÊU: - HS biết những qui định về an toàn khi ngồi trên xe đạp, hoặc xe máy
 6. - Biết sử dụng mũ bảo hiểm khi đi xe máy - Biết sự cần thiết các hành vi an toan khi đi xe đạp, xe máy - Biết quan sát các loại xe trước khi lên xuống xe, biết bám chắc người ngồi trước II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (3phút) - GV nêu câu hỏi - Khi đi bộ em phải đi ở vị trí - HS trả lời nào trên đường? trước khi qua - HS, GV nhận xét đường phải làm gì? - B. Bài mới 1. Giới thiệu bài: (1 phút) - GV giới thiệu trực tiếp bài học. 2. Các hoạt động: - GV nêu câu hỏi: a) Hoạt động 1: (6 phút) + Hằng ngày em đến trường bằng phương tiện gì? Giới thiệu cách ngồi an toàn khi + Ngồi trên xe máy có đội mũ không? đội mũ gì? đi xe đạp họăc xe máy +Vì sao phải đội mũ bảo hiểm? + Khi ngồi sau xe em phải ngồi như thế nào? - HS trả lời - HS khác nhận xét, GV kết luận
 7. - GV cho HS ra sân trường, sử dụng xe đạp, xe máy Nghỉ giữa giờ (5phút) để hướng dẫn thứ tự thực hiện các động tác an toàn khi lên xuống xe và ngồi trên xe b) Hoạt động 2: (12phút) - GV kết luận Thực hành trình tự lên xuống xe máy - GV làm mẫu thao tác đội mũ bảo hiểm - Mục tiêu: HS biết cách đi bộ - HS thực hành theo nhóm qua đường - Một số HS thực hiện trước lớp c) Hoạt động3: Thực hành đội mũ - HS nhận xét bào hiểm (6phút) - GV kêt luận - GV củng cố nội dung bài 3. Hoạt động nối tiếp: (2phút) - Nhận xét giờ học Ngày giảng: Thứ ba, ngày 05 tháng 05 năm 2009 Tiết 1: TOÁN ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100 (Tiết PPCT: 132) I. MỤC TIÊU: Giúp HS củng cốvề: - Đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100 - Cấu tạo của số có hai chữ số
 8. - Phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - HS thi nhẩm nêu nhanh kết quả 10-3+2=; 2+2-3=; 5+ 4- 4= - HS, GV nhận xét B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS nêu yêu cầu 2. Luyện tập (SGK-174) - GV hướng dẫn cách viết * Bài 1: Viết các số (7phút) - HS làm bài, đọc các số theo thứ tự - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu * Bài 2: Viết số vào dới mỗi vạch - GV hướng dẫn cách viết của tia số (6phút) - HS làm bài, đọc kết quả mỗi vạch của tia số - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu, đọc 35=30+5 - GV hỏi: số 35 gồm mấy chục? mấy đơn vị? Nghỉ giữa giờ (5phút) - GV hớng dẫn cách viết * Bài 3: Viết (theo mẫu) (7phút) - HS làm bài, đọc cấu tạo của các số có hai chữ số
 9. - HS nêu yêu cầu, nhắc lại cách tính - HS làm bài, nêu kết quả (4HS) * Bài 4: Tính (7phút) - HS, GV nhận xét - GV nhắc lại nội dung bài 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - Nhận xét giờ học Tiết 2: TOÁN ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100 (Tiết PPCT: 133) I. MỤC TIÊU: Giúp HS củng cốvề: - Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100 - Thực hiện phép cộng, trừ (không nhớ) - Giải toán có lời văn II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - HS thực hiện bảng con, bảng lớp Đặt tính rồi tính: 5+5; 37-4 - HS, GV nhận xét
 10. B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS nêu yêu cầu 2. Luyện tập (SGK-175) - GV nhắc lại cách viết * Bài 1: Viết các số (5phút) - GV đọc, HS viết bảng con - HS làm bài, đọc các số theo thứ tự - HS nêu yêu cầu, nhắc lại cách tìm số liền trớc, * Bài 2: Viết số thích hợp vào ô số liền sau trống (5phút) - GV hớng dẫn làm bài - HS làm bài, nêu kết quả (4HS) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu, nhắc lại cách so sánh các số có hai chữ số Nghỉ giữa giờ (5phút) - GV hớng dẫn HS làm bài * Bài 3: Khoanh vào số bé nhất, số - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) lớn nhất (5phút) - HS nêu cách đặt tính, cách tính - HS làm bài, đổi vở nhận xét bài bạn * Bài 4: Đặt tính rồi tính (5phút) - GV củng cố lại cách đặt tính, cách tính - HS đọc bài toán * Bài 5: Giải toán (6phút) - GV hớng dẫn tóm tắt - HS làm bài, lên bảng chữa bài
 11. 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS, GV nhận xét - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 3: THỂ DỤC TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG (Tiết PPCT: 34) I. MỤC TIÊU: - Tiếp tục ôn bài thể dục. Yêu cầu thuộc bài - Tiếp tục ôn “Tâng cầu”. Yêu cầu nâng cao thành tích II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Sân trường, 1số quả cầu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A) Phần mở đầu: (5 phút) - GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung bài Khởi động - HS đứng vỗ tay hát B) Phần cơ bản: - Xoay các khớp cổ chân đầu gối, hông 1. Nội dung1: (12 phút) - Lần 1: GV điều khiển - Ôn bài thể dục phát triển chung (2lần) - Lần 2: Từng tổ lên trình diễn mỗi động tác 2x8 nhịp - GV quan sát, giúp đỡ HS
 12. Nghỉ giữa giờ (5phút) 2. Nội dung 2: (8phút) - GV chia tổ, HS tập dưới sự điều khiển của tổ - Tângcầu trưởng - HS tham gia chơi C) Phần kết thúc: (5phút) - GV quán xuyến HS trong khi chơi 1.Thả lỏng 2. Hệ thống bài - HS đứng vỗ tay hát 3. Nhận xét giờ học - GV củng cố nội dung bài - GV nhận xét giờ học Tiết 4:TOÁN ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100 (Tiết PPCT: 134) I. MỤC TIÊU: Giúp HS củng cốvề: - Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100 - Thực hiện phép cộng, trừ (không nhớ) - Giải toán có lời văn - Đo độ dài đoạn thẳng II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 13. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - HS thực hiện bảng con, bảng lớp Đặt tính rồi tính: 14+5; 67-3 - HS, GV nhận xét B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS nêu yêu cầu và làm bài 2. Luyện tập (SGK-176) - HS nêu kêt quả (nối tiếp) * Bài 1: Tính nhẩm (5phút) - HS nêu yêu cầu và làm bài, nêu kết quả - HS, GV nhận xét * Bài 2: Tính (6phút) - HS nêu yêu cầu và nêu cách làm Nghỉ giữa giờ (5phút) - HS làm bài vào vở, bảng lớp * Bài 3: Đặt tính rồi tính (5phút) - GV củng cố cách đặt tính - HS đọc bài toán * Bài 4: Giải toán (6phút) - GV hớng dẫn tóm tắt - HS làm bài, lên bảng chữa bài - HS, GV nhận xét * Bài 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ - HS nêu yêu cầu và làm bài (6phút) - HS nêu kết quả (4HS) 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - GV nhắc lại nội dung bài
 14. - Nhận xét giờ học Ngày giảng: Thứ năm, ngày 07 tháng 05 năm 2009 Tiết 1: TOÁN ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100 (Tiết PPCT: 135) I. MỤC TIÊU: Giúp HS củng cốvề: - Nhận biết thứ tự của mỗi số từ 0- 100; Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100 - Thực hiện phép cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 - Giải toán có lời văn - Đo độ dài đoạn thẳng II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - HS thực hiện bảng con, bảng lớp Đặt tính rồi tính: 14+5; 67-3 - HS, GV nhận xét B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS nêu yêu cầu
 15. 2. Luyện tập (SGK-177) - GV hỏi: những số nào là số có 1 chữ số? Số nào * Bài 1: Viết số (5phút) là số có hai chữ số? - GV đọc, HS viết bảng con - HS nêu yêu cầu và làm bài, nêu kết quả * Bài 2: Viết số thích hợp vào ô - HS, GV nhận xét trống (6phút) - HS nêu yêu cầu và nêu cách làm Nghỉ giữa giờ (5phút) - HS làm bàivào vở, bảng lớp, nêu kết quả * Bài 3: Tính (5phút) - HS đọc bài toán * Bài 4: Giải toán (6phút) - GV hướng dẫn tóm tắt - HS làm bài, lên bảng chữa bài - HS, GV nhận xét * Bài 5: Đo rồi ghi số đo độ dài đoạn - HS nêu yêu cầu, và làm bài thẳng (6phút) - HS nêu kết quả (4HS) 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 2:TOÁN ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100 (Tiết PPCT: 136) I. MỤC TIÊU: Giúp HS củng cốvề:
 16. - Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100 - Thực hiện phép cộng, trừ (không nhớ) - Giải toán có lời văn - Đo độ dài đoạn thẳng II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - HS thực hiện bảng con, bảng lớp Đặt tính rồi tính: 14+5; 67-3 - HS, GV nhận xét B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS nêu yêu cầu 2. Luyện tập (SGK-178) - GV hỏi: những số nào là số có 1 chữ số? Số nào * Bài 1: Viết số (5phút) là số có hai chữ số? - GV đọc, HS viết bảng con - HS nêu yêu cầu và làm bài, nêu kết quả * Bài 2: Tính (6phút) - HS, GV nhận xét Nghỉ giữa giờ (5phút) - HS nêu yêu cầu và nêu cách làm * Bài 3: Điền dấu , = (5phút) - HS làm bàivào vở, bảng lớp - GV củng cố cách so sánh hai số
 17. * Bài 4: Giải toán (6phút) - HS đọc bài toán - GV hớng dẫn tóm tắt - HS làm bài, lên bảng chữa bài * Bài 5: Đo rồi ghi số đo độ dài đoạn - HS, GV nhận xét thẳng (6phút) - HS nêu yêu cầu, và làm bài 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS nêu kết quả (4HS) - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 3:TỰ NHIÊN XÃ HỘI THỜI TIẾT (Tiết PPCT: 34) I. MỤC TIÊU: - HS nhận biết thời tiết luôn thay đổi - Biết nói về sự thay đổi của thời tiết - Có ý thức ăn mặc quần áo phù hợp với thời tiết II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm trabài cũ: (3 phút) - GV nêu câu hỏi
 18. - Thời tiết hôm nay nóng hay rét? cần - HS trả lời ăn mặc như thế nào cho phù hợp? - HS, GV nhận xét B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (1phút) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Nội dung bài: - HS quan sát các hình ảnh (SGK-70), nêu kết a) Nội dung 1. (10phút) quả quan sát Làm việc với SGK - GV nêu câu hỏi Mục tiêu: HS nhận biết thời tiết luôn +Thời tiết có thể thay đổi thế nào? thay đổi + Hãy nói về sự thay đổi thời tiết trong ngày mà em biết? - HS trả lời, HS khác nhận xét - GV kết luận - GV nêu câu hỏi: + muốn biết ngày mai nắng hay mưa em phải làm gì? Nghỉ giữa giờ (5 phút) + Khi nghe dự báo thời tiết em phải chú ý khu vực nào? b) Nội dung 2. (14phút) + Nghe dự báo thời tiết có lợi gì? Thảo luận cả lớp + Em phải mặc thế nào khi khi trời nóng, trời - Mục tiêu: Biết ích lợi của việc dự báo rét? thời tiết. Biết ăn mặc phù hợp với thời
 19. tiết - HS trả lời, HS khác nhận xét - GV kết luận - GV củng cố nội dung bài - Nhận xét giờ học. 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) Tiết 4:TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết PPCT: 137) I. MỤC TIÊU: Giúp HS củng cốvề: - Đọc, viết số xác định thứ tự của mỗi số trong 1 dãy các số - Thực hiện phép cộng, trừ các sốcó hai chữ số (không nhớ) - Giải toán có lời văn - Đặc điểm của số 0 trong phép cộng, phép trừ II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
 20. A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - HS thực hiện bảng con, bảng lớp Đặt tính rồi tính: 34+5; 67-31 - HS, GV nhận xét B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS nêu yêu cầu và làm bài 2. Luyện tập (SGK-179) - HS đọc thứ tự các số vừa điền * Bài 1: Số? (5phút) - HS, GV nhận xét - HS nêu cách dặt tính, cách tính * Bài 2: Đặt tính rồi tính (7phút) - HS làm bảng con, bảng lớp - GV củng cố lại cách đặt tính Nghỉ giữa giờ (5phút) - HS nêu yêu cầu * Bài 3: Viết các số theo thứ tự ... - GV hướng dẫn cách làm (5phút) - HS làm bài - GV củng cố cách so sánh các số- * Bài 4: Giải toán (6phút) - HS đọc bài toán - GV hướng dẫn tóm tắt - HS làm bài, lên bảng chữa bài * Bài 5: Số? (5phút) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu - GV hỏi: 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) + Cộng, trừ với số nào mà kết quả vẫn bằng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản