TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
222
lượt xem
24
download

TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Bước đầu học sinh hiểu về tỉ số phần trăm (xuất phát từ tỉ số và ý nghĩa thực tế của tỉ số phần trăm). - Biết quan hệ giữa tỉ số phần trăm và phân số. (phân số thập phân và phân số tối giản). 2. Kĩ năng: Rèn học sinh tính tỉ được tỉ số phần trăm nhanh, chính xác. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM

  1. TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Bước đầu học sinh hiểu về tỉ số phần trăm (xuất phát từ tỉ số và ý nghĩa thực tế của tỉ số phần trăm). - Biết quan hệ giữa tỉ số phần trăm và phân số. (phân số thập phân và phân số tối giản). 2. Kĩ năng: Rèn học sinh tính tỉ được tỉ số phần trăm nhanh, chính xác. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống. II. Chuẩn bị: + GV: Hình vẽ trên bảng phụ / 73 + HS: Bài soạn. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
  2. GIÁO VIÊN HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: - Học sinh sửa bài nhà . - Học sinh sửa bài. - Giáo viên nhận xét và - Lớp nhận xét. 1’ cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: Tỉ 30’ số phần trăm. 15’ 4. Phát triển các hoạt Hoạt động nhóm đôi. động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh hiểu về tỉ số phần trăm (xuất phát từ tỉ số và ý nghĩa thực tế của tỉ số phần trăm) Phương pháp: Đàm thoại, thực hành, động não. - Mỗi học sinh tính tỉ số
  3. - Giáo viên giới thiệu khái giữa S trồng hoa hồng và niệm về tỉ số phần trăm S vườn hoa. (xuất phát từ tỉ số) _ Giáo - Học sinh nêu: 25 : 100 viên giới thiệu hình vẽ - Học sinh tập viết kí hiệu trên bảng. % 25 : 100 = 25% - Học sinh đọc đề bài tập. 25% là tỉ số phần - Viết tỉ số học sinh giỏi trăm. so với toàn trường. - Giúp học sinh hiểu ý 80 : 400 nghĩa tỉ số phần trăm. - Đổi phân số thập phân. 80 20 80 : 400 =  400 100 1 - Viết thành tỉ số: = 20 : 4 100 15’  20 : 100 = 20% 20% cho ta biết cứ 100 học sinh trong trường có 20 học sinh giỏi.
  4.  Tỉ số phần trăm cho ta Hoạt động cá nhân, lớp. biết gì?  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh nắm được quan hệ giữa tỉ số phần trăm và phân số. (phân số thập phân và phân số tối - Học sinh đọc đề. giản). - Học sinh làm bài. Phương pháp: Thực hành, - Học sinh sửa bài. đàm thoại, động não. - Lớp nhận xét.  Bài 1: - Giáo viên hỏi HS cách tìm tỉ số phần trăm - Học sinh đọc đề. - Rút gọn phân số 75 - Học sinh làm bài thành 25 Tỉ số phần trăm của số sản 300 phẩm đạt chuẩn và tổng số 100 sản phẩm là : - Viết 25 = 25 %
  5. 100 95 : 100 = 95 = 95 %  Bài 2: 100 - Giáo viên hướng dẫn HS - Học sinh sửa bài. : + Lập tỉ số của 95 và 100 Tóm tắt : 1000 cây : . 540 cây lấy gỗ + Viết thành tỉ số phần trăm . ? cây ăn quả a) Cây lấy gỗ : ? % cây 5’ trong vườn b) Tỉ số % cây ăn quả và cây trong vườn ?  Bài 3: - Học sinh sửa bài. - Giáo viên hướng dẫn HS tìn số cây ăn quả - Cả lớp nhận xét. - Gợi ý để HS cách tìm tỉ Hoạt động cá nhân, lớp. số % 1’ - Viết các phân số sau
  6. thành tỉ số phần trăm 3 4 ; 5 8  Hoạt động 3: Củng cố Phương pháp: Động não, thực hành. - Học sinh nhắc lại kiến thức vừa học. 5. Tổng kết - dặn dò: - Làm bài nhà 2/ 74 - Dăn học sinh chuẩn bị bài trước ở nhà. - Chuẩn bị: “Giải toán về tỉ số phần trăm”.
  7. - Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản