TOEFL Grammar Review

Chia sẻ: Nguyen Duyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:128

2
1.656
lượt xem
1.162
download

TOEFL Grammar Review

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một câu trong tiếng Anh bao gồm các thành phần sau đây SUBJECT - VERB AS PREDICATE - COMPLEMENT(OBJECT DIRECT+INDIRECT) - MODIFIER SUBJECT có thể là một động từ nguyên thể, một VERB_ING, một đại từ, song nhiều nhất vẫn là một danh từ. Chúng bao giờ cũng đứng ở đầu câu, làm chủ ngữ và quyết định việc chia động từ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TOEFL Grammar Review

Đồng bộ tài khoản