Tóm lượt sách Marketing Đương đại

Chia sẻ: Bonjour Dalat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
465
lượt xem
120
download

Tóm lượt sách Marketing Đương đại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sách tham khảo về Marketing đương đại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm lượt sách Marketing Đương đại

 1. ThS. Marketing NGÔ BÌNH / ĐH Paris1 (Sorbonne) & ESCP­EAP Giảng viên Marketing & Quản trị / Khoa QTKD ­ ĐH YERSIN ĐÀ LẠT & ThS. QTKD NGUYỄN KHÁNH TRUNG  Giảng viên QT Chiến lược / Khoa Kinh tế ­ ĐH QG TP.HCM 
 2. Marketing đương đại 2009
 3. NỘI DUNG 1. BỐ CỤC NỘI DUNG  2. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC MARKETING 3. ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG EVALUATION 4. PHÂN KHÚC­ CHỌN LỰA ­ ĐỊNH VỊ STP 5. KẾ HOẠCH MARKETING 6. ĐIỂN CỨU – CASE STUDY 7. TÁC GIẢ
 4. CẤU TRÚC NỘI DUNG 4
 5. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG MARKETING Góc nhìn nghiên cứu marketing không phải là đầu tư dài hạn  có thể phải ”trả giá” rất đắt cho những ý tưởng kinh doanh thử­sai­sửa.  5
 6. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC MARKETING   6
 7. QUY TRÌNH PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG 7
 8. SẢN PHẨM & THƯƠNG HIỆU “Một sản phẩm tốt có thể tạo ra một thương hiệu mạnh,  nhưng một thương hiệu mạnh không thể không có một sản phẩm tốt ”. 8
 9. QUYẾT ĐỊNH GIÁ “Giá cả là những giá bạn phải trả  và giá trị là những gì bạn có được”. Warrent Buffett 9
 10. QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI   “Xu thế  thống trị HTPP bán lẻ  hiện đại  và sự suy giảm nhanh chóng  HTPP truyền thống tại Việt Nam  sau khi gia nhập WTO!” 10
 11. QUYẾT ĐỊNH XÚC TIẾN NGƯỜI GỬI MàHÓA THÔNG ĐIỆP GIẢI Mà NGƯỜI NHẬN Phương tiện  truyền tin NHIỄU PHẢN HỒI ĐÁP ỨNG  “Quảng cáo con đường duy nhất để xây dựng và chuyển giao  giá trị sản phẩm & xây dựng thương hiệu? 11
 12. KẾ HỌACH MARKETING Stt Tổng quát kế hoạch Marketing 1 Trang tiêu đề   2 Mục lục các nội dung 3 Tóm tắt cho cấp lãnh đạo 4 Giới thiệu và tuyên bố về vấn đề 5 Phân tích tình huống 6 Mục tiêu và chỉ tiêu marketing 7 Các chiến lược marketing 8 Các chương trình marketing/kế hoạch hành động 9 Ngân sách dự toán 10 Thực hiện và kiểm soát 11 Kết luận 12
 13. ĐIỂN CỨU THƯƠNG HIỆU “Vang của người Việt ­ Hướng đến Chân – Thiện – Mỹ? 13
 14. ĐIỂN CỨU ĐỀ NGHỊ
 15. ThS. Marketing NGÔ BÌNH / ĐH Paris1 (Sorbonne) & ESCP­EAP Giảng viên Marketing & Quản trị / Khoa QTKD ­ ĐH YERSIN ĐÀ LẠT 15
Đồng bộ tài khoản