intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở Huyện Đắc Tô tỉnh KonTum

Chia sẻ: Hà Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
17
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở Huyện Đắc Tô tỉnh KonTum

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đắc Tô. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở Huyện Đắc Tô tỉnh KonTum

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> <br /> PHAN QUỐC CƯỜNG<br /> <br /> BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG<br /> TỰ ĐÁNH GIÁ TRONG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG<br /> GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG THCS<br /> HUYỆN ĐẮC TÔ TỈNH KON TUM<br /> <br /> Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Mã số: 60.14.01.14<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> Đà Nẵng – Năm 2016<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN SỸ THƯ<br /> <br /> Phảnbiện 1: TS. Dương Bạch Dương<br /> <br /> Phảnbiện 2: TS. Nguyễn Thị Trân Anh<br /> <br /> Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục họp tại Phân hiệu Đại học<br /> ĐàNẵng tại Kon Tum vào ngày 8 tháng 10 năm 2016.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> -Trung tâmThông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> -Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 của Đảng ta<br /> cũng đã xác định rõ một trong ba đột phá đó là “phát triển nhanh<br /> nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào<br /> việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt<br /> chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học,<br /> công nghệ”.<br /> Để đạt mục tiêu chiến lược nêu trên thì yêu cầu cấp thiết là giáo<br /> dục Việt Nam phải đổi mới để hội nhập, mà điểm then chốt là phải phấn<br /> đấu vươn tới một chuẩn chung về chương trình đào tạo, mô hình quản<br /> lý, với trọng tâm là chuẩn về chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất<br /> lượng.<br /> Tự đánh giá là khâu đầu tiên trong tổng thể các hoạt động kiểm<br /> định chất lượng giáo dục, tự đánh giá thể hiện tính tự chủ và tự chịu<br /> trách nhiệm của nhà trường trong tất cả các hoạt động, nghiên cứu và<br /> dịch vụ xã hội.<br /> Cho đến nay, tỉnh KonTum đã và đang tiến hành công tác kiểm<br /> định chất lượng ở tất cả các bậc học. Công tác tự đánh giá được các<br /> trường quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện của<br /> các trường trung học cơ sở (đặc biệt là trường trung học cơ sở ở các<br /> Huyện) vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, dẫn đến hiệu quả của công<br /> tác tự đánh giá chưa cao, chưa thật sự đạt được mục tiêu kiểm định<br /> chất lượng giáo dục và chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo của nhà trường.<br /> Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “Biện pháp quản lý hoạt<br /> động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các<br /> trường trung học cơ sở Huyện Đắc Tô tỉnh KonTum” được lựa<br /> <br /> 2<br /> chọn để nghiên cứu với mục đích góp phần nâng cao chất lượng giáo<br /> dục cho huyện Đắc Tô nói riêng và tỉnh KonTum nói chung.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> Đề xuất một số biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với<br /> hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục tại các<br /> trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đắc Tô.<br /> 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu<br /> 3.1. Khách thể nghiên cứu<br /> Hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở<br /> các trường trung học cơ sở.<br /> 3.2. Đối tượng nghiên cứu<br /> Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất<br /> lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở.<br /> 4. Giả thuyết khoa học<br /> Nếu thiết lập và áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý hoạt<br /> động tự đánh giá một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn các nhà<br /> trường thì hoạt động tự đánh giá sẽ được thực hiện có hiệu quả, góp<br /> phần nâng cao chất lượng giáo dục của các trường trung học cơ sở<br /> trên địa bàn huyện Đắc Tô tỉnh KonTum trong bối cảnh đổi mới giáo<br /> dục.<br /> 5. Nhiệm vụ nghiên cứu<br /> - Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự đánh giá<br /> trong kiểm định chất lượng giáo dục.<br /> - Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động<br /> tự đánh giá của Hiệu trưởng ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn<br /> huyện Đắc Tô, tỉnh KonTum.<br /> - Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong<br /> kiểm định chất lượng giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tự<br /> <br /> 3<br /> đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục của Hiệu trưởng các<br /> trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đắc Tô, tỉnh KonTum.<br /> 6. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> - Phương pháp nghiên cứu lý luận<br /> - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn<br /> - Phương pháp thống kê toán học<br /> 7. Phạm vi nghiên cứu<br /> Luận văn nghiên cứu biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối<br /> với hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các<br /> trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đắc Tô, tỉnh KonTum.<br /> Khảo sát thực trạng và sử dụng số liệu năm học 2012-2013 đến<br /> 2014-2015.<br /> 8. Cấu trúc luận văn<br /> - Phần mở đầu<br /> - Phần nội dung, gồm 3 chương :<br /> Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự đánh giá<br /> trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở.<br /> Chương 2. Thực trạng quản lý hoạt động tự đánh giá trong<br /> kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở trên địa<br /> bàn huyện Đắc Tô, tỉnh KonTum.<br /> Chương 3. Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm<br /> định chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn<br /> huyện Đắc Tô, tỉnh KonTum.<br /> - Kết luận và khuyến nghị<br /> - Tài liệu tham khảo<br /> - Phụ lục<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản