intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Nhumbien999 Nhumbien999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
8
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ cả về phương diện lý luận và thực tiễn vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đánh giá thực trạng hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, chỉ ra những bất cập, nguyên nhân của nó để trên cơ sở đó, đưa ra các quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN TRUNG KIÊN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành : Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số : 60 38 01 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI - NĂM 2017 1
 2. Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Thị Thanh Thúy Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Phòng nhà A, Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia. Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội. Thời gian: vào hồi giờ phút ngày tháng năm 2017. Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia. 2
 3. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thực tiễn cho thấy, trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư các công trình xây dựng là một lĩnh vực quan trọng, là một bộ phận trong quy hoạch sử dụng đất của quốc gia. Việc phân bổ hợp lý, phát triển các công trình xây dựng đúng quy định của nhà nước nhằm tạo tiền đề, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu của nhân dân tốt hơn. Trong những năm qua, cùng với việc đầu tư các nguồn lực xã hội cho phát triển các công trình xây dựng, đáp ứng các nhu cầu sử dụng và tổ chức sản xuất của nhân dân, Nhà nước cũng không ngừng hoàn thiện khung thể chế về trật tự xây dựng, trong đó có nội dung quan trọng là xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng. Việc xây dựng các công trình cần được tuân thủ theo những quy định, quy chuẩn về xây dựng của nhà nước. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, các chủ trương, đường lối trong việc điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống pháp lý về vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng hiện nay: pháp luật về xây dựng, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và pháp luật về tổ chức lực lượng xử phạt vi phạm hành chính. Hệ thống các quy phạm cũng được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện để theo kịp với sự phát triển của xã hội, ví dụ như: Luật Thanh tra năm 2010; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật Xây dựng năm 2014... Cùng với đó là sự ra đời của các văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan nhà nước đối với các khối cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền. Điều này đã tạo nên những chiều hướng tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cần phải khẳng định lĩnh vực xây dựng là rất phức tạp, có quan hệ trực tiếp với các vấn đề về quản lý đất đai, quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc, môi trường. Thực tế cho thấy, địa phương nào có nền kinh tế phát 3
 4. triển thì tình hình xây dựng cũng rất sôi động và nhiều biến chuyển nhưng công tác quản lý còn chưa theo kịp xu thế phát triển đó, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng còn xảy ra khá nhiều, ảnh hưởng đến tổ chức quản lý quy hoạch, đời sống an ninh xã hội. Công tác tổ chức, thành lập lực lượng xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng cũng có nhiều thay đổi. Ngày 18/06/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg về thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng này được tổ chức ở cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn. Sau gần 6 năm đưa vào thực hiện thí điểm thì mô hình này bộc lộ nhiều bất cập và hạn chế. Nghị định số 26/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng được Chính phủ ban hành ngày 29/3/2013 nhằm cải thiện lực lượng thanh tra xây dựng trên cả nước theo Luật Thanh tra năm 2010 hiệu quả, chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, đưa mô hình thanh tra xây dựng về các cấp huyện, xã, thị trấn như nào cho hợp với Luật thanh tra mà vẫn phù hợp với đặc thù xây dựng của địa phương lại là vấn đề cần nghiên cứu, xây dựng và góp ý hoàn thiện. Thực tế này cho thấy, việc nghiên cứu vấn đề xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh là cần thiết, đáp ứng yêu cầu về lý luận khoa học quản lý, luật học và thực tiễn công tác quản lý nhà nước về xây dựng bằng pháp luật. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nội thành Hà Nội, các huyện ngoại thành cũng đang bước vào một quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá hết sức nhanh chóng. Huyện Đông Anh cũng không nằm ngoài sự phát triển đó, với tốc độ đô thị hoá nhanh cũng kéo theo những hệ lụy cần phải giải quyết đó là trật tự xây dựng. Tình hình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đã và đang là một vấn đề nóng bỏng trong thực tế các đô thị nước ta hiện nay. Có thể nhận thấy các công trình vi phạm luật lệ trật tự xây dựng và phát triển đô thị ngày càng nhiều và đa dạng hơn. Mức độ không chỉ dừng lại ở mấy căn hộ tập thể cơi nới không 4
 5. xin phép hay nhà trong hang cùng ngõ hẻm đua ban công lấn chiếm không gian, mà nhà riêng sai theo kiểu nhà riêng, biệt thự sai kiểu biệt thự, các vi phạm về đất tập thể, sử dụng đất đai không đúng mục đích diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp. Do những điều kiện, những lý do chủ quan, quy hoạch của nước ta nói chung và Thành phố Hà Nội nói riêng, vốn lẽ đã có nhiều bất cập và thiếu sót. Huyện Đông Anh - một trong những huyện ngoại thành của Hà Nội cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Yêu cầu quản lý trật tự xây dựng theo đúng quy hoạch và pháp luật, loại trừ hiện tượng phát triển tự phát, tùy tiện không thể kiểm soát là một vấn đề quan trọng và cấp thiết hiện nay. Bên cạnh những hoạt động xây dựng được đầu tư và tuân thủ đúng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì vẫn còn tồn tại những hoạt động xây dựng sai, trái phép diễn ra với nhiều hình thức đa dạng, phức tạp, không đảm bảo an toàn xây dựng và gây ảnh hưởng tới an ninh, trật tự xã hội. Điển hình cho tình hình vi phạm trật tự xây dựng hiện nay trên địa bàn huyện Đông Anh là việc xây dựng trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công để xây dựng trái phép. Các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm với nhiều thủ đoạn nhằm thực hiện hoạt động xây dựng trái phép. Trong khi đó, công tác xử lý vi phạm hành chính còn nhiều bất cập, khó khăn và vướng mắc; nhiều vụ việc gây thiệt hại về vật chất cho người dân và tổn thất ngân sách quốc gia do công tác xử phạt còn nhiều bất cập, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân, dẫn đến nhiều vấn đề như: tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiện tụng... Hoạt động vi phạm hành chính trong xây dựng ngày càng có xu hướng tăng nhanh về số trường hợp vi phạm và có dấu hiệu tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Để xây dựng huyện Đông Anh thành cửa ngõ thủ đô, là vùng ngoại ô đảm bảo cảnh quan cũng như góp phần trong tổng quan xây dựng thành phố nói chung và địa bàn huyện Đông Anh nói riêng cần phải giữ gìn trật tự, tuân thủ đúng quy định trong lĩnh vực xây dựng theo đúng pháp luật và định hướng, quy hoạch phát triển của thành phố Hà Nội và huyện Đông Anh. 5
 6. Đồng thời, đảm bảo quyền, lợi ích của nhân dân, tạo dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Làm tốt được hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Anh nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh có ý nghĩa sâu sắc về lý luận và thực tiễn. Vì tất cả những lý do trên, tác giả quyết định chọn đề tài “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội” để triển khai luận văn thạc sĩ Luật học, chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng nói chung luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và giới nghiên cứu khoa học. Các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài luận văn gồm: - Quân Ngọc Anh (2009), Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, liên hệ qua thực tiễn ở thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội [1]. Luận văn góp phần nêu ra một cách có hệ thống sự điều chỉnh của pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính về xây dựng và mối tương quan giữa các ngành luật trong sự điều chỉnh đó. - Nguyễn Kim Hoàng (2009), Quản lý nhà nước về xây dựng nhà ở đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Luận văn Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Học viện Hành chính Quốc gia [14]. Luận văn đã nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về trật tự xây dựng nhà ở đô thị, thực trạng quản lý nhà nước về xây dựng nhà ở đô thị ở thành phố Cần Thơ, đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm cho hoạt động quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Cần Thơ. - Đặng Thanh Sơn (2010), Cơ chế bảo đảm thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Hà Nội [32]. Đề tài 6
 7. đã đề cập một cách toàn diện về hệ thống cơ chế bảo đảm cho việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Từ đó, đề tài làm nền tảng, xác định các yếu tố đảm bảo cho hoạt động xử phạt vi phạm hành chính ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực xây dựng ở đô thị. - Hồ Thanh Hiền (2012), Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Luật học , Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội [13]. Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Nghiên cứu thực trạng thực thi các quy định pháp luật, từ đó đề ra các biện pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại thành phố Đà Nẵng. - Nguyễn Ngọc Vân (2013), Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng ở quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Học viện Hành chính Quốc gia [54]. Luận văn đã nghiên cứu một cách hệ thống cơ sở lý luận về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng ở quận Tây Hồ; phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động này tại quận Tây Hồ và đề ra những giải pháp hữu hiệu; là cơ sở để tác giả có những so sánh, vận dụng, đề ra các giải pháp nhằm đảm bảo công tác xử phạt vi phạm hành chính tại quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. - Nguyễn Ngọc Linh (2014), Thực thi pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội [20]. Luận văn góp phần hệ thống cơ sở lý luận về hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo và đánh giá thực trạng thực thi pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhằm tìm ra các định hướng hoàn thiện quy định pháp luật về lĩnh vực này nói chung và tăng cường hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Quảng Ninh nói riêng. - Nguyễn Mai Hương (2015), Vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực hải quan và biện pháp ngăn chặn, Luận văn Thạc sĩ Luật học, 7
 8. Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội [19]. Luận văn góp phần hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận về vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực hải quan và đưa ra các giải pháp ngăn chặn các vi phạm đó. Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu về thực trạng các loại hình vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực hải quan. - Trịnh Văn Quang (2016), Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị từ thực tiễn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học Xã hội [21]. Luận văn góp phần hệ thống hóa các vấn đề lý luận về xử phạt vi phạm hành chính, phân tích đầy đủ, toàn diện về tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động xử phạt vi phạm hành chính từ thực tiễn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Các công trình nghiên cứu về xử phạt vi phạm hành chính ở hai góc độ là: hoạt động quản lý nhà nước và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Không có nhiều công trình nghiên cứu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là trên địa bàn huyện Đông Anh. Tuy nhiên, tài liệu còn hạn chế và chưa có hệ thống để đưa ra giải pháp hữu hiệu thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh. Do đó, trong quá trình nghiên cứu tác giả có kế thừa những nghiên cứu đi trước và khai thác các công trình nghiên cứu có liên quan để thực hiện luận văn này. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ cả về phương diện lý luận và thực tiễn vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đánh giá thực trạng hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, chỉ ra những bất cập, nguyên nhân của nó để trên cơ sở đó, đưa ra các quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 8
 9. Để hoàn thành được mục đích đặt ra, luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: Một là, nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng tình hình vi phạm hành chính và hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh trong giai đoạn 2011 - 2016. Từ đó, rút ra được những ưu điểm và hạn chế của hoạt động này. Ba là, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh trong thời gian tới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. - Phạm vi nghiên cứu: + Về mặt nội dung: luận văn đi sâu nghiên cứu vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. + Về mặt không gian: phạm vi nghiên cứu trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. + Về mặt thời gian: thời gian nghiên cứu từ 2011 đến 2016. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Luận văn được thực hiện trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung, về vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng nói riêng. Bên cạnh đó, các quan điểm, quan niệm, kết quả nghiên cứu trên phương diện lý luận và thực tiễn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng của các nhà khoa học trong nước cũng là cơ sở lý luận quan trọng của luận văn. 9
 10. Ngoài ra, để hoàn thành mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp so sánh, khái quát hóa, thống kê... nhằm thu thập thông tin, số liệu thực tế phục vụ cho việc đánh giá, phân tích thực trạng, nguyên nhân và tính khả thi của các giải pháp mà luận văn đưa ra. 6. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của luận văn Về lý luận: nội dung luận văn sẽ đề cập, phân tích tương đối toàn diện, có hệ thống cơ sở lý luận xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn cấp huyện. Về thực tiễn: thông qua các phương pháp phân tích, đánh giá hiệu quả của công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2016. Luận văn tìm hiểu, nghiên cứu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Kết quả nghiên cứu của luận văn là tìm ra những tồn tại, vướng mắc, hạn chế trong hoạt động thực thi xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Từ đó, đưa ra phương hướng nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với chính quyền cấp huyện và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại huyện Đông Anh và hỗ trợ công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại địa phương. Kết quả nghiên cứu của đề tài luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy chuyên ngành Luật. 7. Kết cấu của luận văn Bố cục luận văn, ngoài phần mở đầu, kết luận, bảng biểu thống kê, danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung được kết cấu thành 02 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. 10
 11. Chương 2: Thực trạng và giải pháp bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 11
 12. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG 1.1. Khái niệm, đặc điểm của vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng 1.1.1. Khái niệm vi phạm hành chính Trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã đưa ra khái niệm: “Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính”. [25, tr.3]. Vi phạm hành chính được cấu thành bốn yếu tố sau: mặt khách quan, mặt chủ quan, chủ thể và khách thể. 1.1.2. Khái niệm vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng Trên cơ sở định nghĩa về vi phạm hành chính (Khoản 1, Điều 2, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012) thì có thể hiểu: vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng là các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động xây dựng do tổ chức, cá nhân thực hiện cố ý hoặc vô ý nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 1.1.3. Đặc điểm vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng Vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng có đặc điểm vi phạm hành chính nói chung, bên cạnh đó nó cũng có những đặc điểm riêng sau: - Thứ nhất, xuất phát từ tính đa dạng và phong phú của các hoạt động xây dựng nên vi phạm hành chính trong lĩnh vực này được pháp luật quy định có đặc điểm khá rộng và đa dạng; - Thứ hai, tính lỗi cố ý chi phối đa số vi phạm trong lĩnh vực xây dựng; - Thứ ba, tính nguy hiểm đối với xã hội của hành vi vi phạm. 12
 13. 1.2. Khái niệm và đặc điểm của xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng 1.2.1. Khái niệm của xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng Khoản 2, Điều 2, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 định nghĩa: “Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính”. Từ khái niệm xử phạt vi phạm hành chính nói trên, chúng ta có thể rút ra khái niệm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng như sau: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng là việc người có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng để quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.[54, tr.23] 1.2.2. Đặc điểm của xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng Do tính đa dạng, phức tạp của lĩnh vực xây dựng nên hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng có những đặc điểm riêng: Thứ nhất,xử phạt vi phạm hành chính có thể được bắt đầu ở những địa điểm (tĩnh) nơi công trình vi phạm được thi công xây dựng thuộc địa bàn dân cư hoặc ở một khu đất có vị trí rõ ràng. Thứ hai,hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng chủ yếu được thực hiện trên cơ sở kiểm soát địa bàn, kiểm tra các hoạt động xây dựng phát hiện các hành vi vi phạm. Thứ ba, địa điểm vi phạm hành chính là nơi không gian riêng thuộc sở hữu của chủ thể, nên việc phát hiện, xác minh hành vi vi phạm gặp khó khăn, nhất là trong điều kiện thiếu phương tiện hỗ trợ giám định mức độ vi phạm, thiếu cán bộ có năng lực thực hiện. 13
 14. Thứ tư, việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng liên quan đến quyền lợi trực tiếp của chủ thể vi phạm ở mức độ cao. Do đó, tiềm ẩn nhiều vấn đề phát sinh phức tạp trong quá trình xử lý vi phạm như việc đảm bảo an toàn về con người, về tài sản, an ninh trật tự, đảm bảo đời sống dân sinh. Mặt khác, do chi phí xây dựng công trình thường ở mức cao; giá trị kinh tế của công trình xây dựng lớn khiến cho chủ thể chấp nhận đánh đổi, mua chuộc đối với người có thẩm quyền kiểm tra, xác định hành vi vi phạm, người giám sát, người có thẩm quyền thực thi việc xử phạt vi phạm hành chính. Chính điều này, có thể phát sinh những tiêu cực trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong xây dựng. 1.2.3. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng - Các hình thức xử phạt chính Một là, hình thức xử phạt cảnh cáo: Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản (Điều 22, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012). Hai là, hình thức phạt tiền: Hình thức phạt tiền là biện pháp cưỡng chế hành chính được quy định sớm nhất trong pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính ở nước ta, được áp dụng đối với hầu hết các loại vi phạm hành chính. Hình thức này đóng vai trò chủ yếu trong trong hệ thống các hình thức xử phạt hành chính. - Các hình thức xử phạt bổ sung Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 24 tháng là hình thức xử phạt bổ sung, được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính (phạt tiền) trong trường 14
 15. hợp cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng quy định sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề. - Các biện pháp khắc phục hậu quả: + Biện pháp thứ nhất: buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm hành chính; buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm; + Biện pháp thứ hai: buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm hành chính gây ra; + Biện pháp thứ ba: buộc phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng vi phạm theo quy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Xử phạt vi phạm hành chính cần tuân theo các nguyên tắc sau: Một là, mọi hành vi vi phạm trật tự xây dựng phải được phát hiện kịp thời và bị đình chỉ ngay để xử phạt. Việc xử phạt vi phạm phải được tiến hành nhanh chóng , công khai, minh bạch, triệt để. Hai là, một hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt hành chính một lần, việc tái phạm phải được xem là hành vi vi phạm mới để xử phạt. Ba là, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính mà có biểu hiện tiêu cực trong công tác xử phạt thì sẽ bị kỷ luật theo quy định của pháp luật. Bốn là, cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính có hành vi chống đối người thi hành công vụ, trốn tránh thi hành quyết định xử phạt thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Năm là, không xử phạt vi phạm hành chính đối với người vi phạm trong các trường hợp thuộc tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ hoặc vi phạm hành chính trong khi đăng mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi. 15
 16. 1.3. Thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng 1.3.1 Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng Theo quy định của pháp luật, các chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng bao gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Thanh tra viên xây dựng; Chánh thanh tra Sở Xây dựng. 1.3.2. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng 1.3.2.1 Kiểm tra, phát hiện, lập biên bản hành vi vi phạm 1.3.2.2. Ra quyết định xử phạt, nộp và thu tiền phạt 1.3.2.3. Ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.3.2.4 Tịch thu, xử lý tang vật, phương tiện. Kết luận chương 1 16
 17. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tình hình xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 2.1.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến tình hình xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh Đông Anh là một huyện ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm thành phố 15km về phía bắc của Thủ đô Hà Nội.Tổng diện tích đất tự nhiên: 18.230 ha (182,3km2); trong đó: đất nông nghiệp 9.785 ha. Huyện có 23 xã, 1 thị trấn; 156 thôn, làng và 62 tổ dân phố; đến nay huyện có 95 làng văn hoá, trong đó có 35 làng văn hoá cấp Thành phố; dân số trên 375.000 người; mật độ dân số: 2.060 người/km2, có tốc độ đô thị hóa nhanh. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh – (Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Đông Anh) 17
 18. 2.1.2. Tình hình xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Huyện Đông Anh là địa phương có quỹ đất đai rất lớn nên có nhiều công trình, dự án được đầu tư, xây dựng trên địa bàn huyện. Hàng năm, tổng số công trình xây dựng trên địa bàn huyện trung bình trên 700 trường hợp. Tính từ năm 2011 đến năm 2016 có 4.262 công trình được xây dựng (Biểu đồ 2.1). Biểu đồ 2.1: Số lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh (giai đoạn 2011 – 2016) THỰC TRẠNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1400 1197 1145 1200 1000 873 800 Số công trình 647 xây dựng 600 400 256 144 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Nguồn: Thanh tra xây dựng huyện Đông Anh) 2.2 Thực trạng vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 2.2.1. Khái quát tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 2.2.1.1 Nhóm các hành vi vi phạm hành chính về trật tự xây dựng 18
 19. Hành vi vi phạm về trật tự xây dựng của chủ đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh là nhóm hành vi có nhiều diễn biến phức tạp, chiếm tỷ lệ cao trong vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng. Hành vi vi phạm của chủ đầu tư xây dựng bao gồm: hành vi xây dựng sai phép; hành vi xây dựng không phép; hành vi xây dựng sai thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt (có giấy phép xây dựng hoặc được miễn giấy phép xây dựng); ảnh hưởng đến các công trình xung quanh; ảnh hưởng môi trường, cộng đồng dân cư. Hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng (gọi tắt là xây dựng sai phép) Hành vi xây dựng sai phép là hành vi vi phạm hành chính của chủ đầu tư trong lĩnh vực trật tự xây dựng, tổ chức thi công công trình xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp có thẩm quyền cấp. Biểu đồ 2.2: Số lượng công trình xây dựng sai phép trên địa bàn huyện Đông Anh (giai đoạn 2011 – 2016) THỰC TRẠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SAI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 35 30 30 25 Số công trình xây 20 dựng sai phép 15 12 10 7 6 5 5 2 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Nguồn: Thanh tra xây dựng huyện Đông Anh) 19
 20. Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ công trình xây dựng sai phép/tổng số công trình xây dựng đăng ký cấp phép (giai đoạn 2011 – 2016) 3 2.62 2.5 1.95 2 1.85 1.5 1.28 1 0.8 0.5 0.5 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tỷ lệ công trình xây dựng sai phép (%) (Nguồn: Thanh tra xây dựng huyện Đông Anh) Hành vi xây dựng không có giấy phép xây dựng (gọi tắt là xây dựng không phép) Hành vi xây dựng không phép là hành vi vi phạm hành chính về trật tự xây dựng của chủ đầu tư; tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp. Biểu đồ 2.4: Số lượng công trình xây dựng không phép trên địa bàn huyện Đông Anh (giai đoạn 2011 - 2016) SỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÔNG PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH 600 543 544 500 400 Số công trình xây dựng 300 không phép 200 160 100 28 35 17 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Nguồn:Thanh tra xây dựng huyện Đông Anh) 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2